Opprett bruker for elbil-lading

Stadig flere brikker faller på plass dag for dag i elbil-prosjektet. Løsninger for administrasjon og fakturering er snart på plass. Styret har valgt å bruke systemet Charge365.

Som bruker av elbil-anlegget må alle gjennom en registreringsprosess. Først må hver enkelt bruker som har lader, opprett sin personlige konto hos Charge365. Der legges det blant annet inn bankkortinfo som benyttes til å betale for ditt strømforbruk. Det kommer altså ingen faktura eller giro, det trekkes direkte fra ditt bankkort.

Når dere har opprettet profilen må dere sende info til styret om at dette er gjort. Send med info om hvilken plass det gjelder, nr og type (garasje eller motorvarmer) samt telefonnr og epostadresse dere registrerte i profilen dere laget hos Charge365.

Styret vil da som adminstrator av systemet finne brukeren din basert på registrert epost eller telefon, og knytte brukeren til riktig ladepunkt i systemet.

Husk at du også må bestille RFID brikke inne på Charge365 siden, slik at du får åpnet laderen for lading. Brikken koster ca 50 kr.

Slik gjør du det

1)
Gå til nettsiden: https://www.charge365.no/ og velg «Lade nå/Logg inn

Charge365 Elbil-leding i Mellomenga Borettslag

2)
Velg «Ny bruker» fra siden du kommer til

Charge365 Elbil-leding i Mellomenga Borettslag

3)
Fyll ut profilsiden – husk at det er epostadressen og telefonnr du fyller ut her styret må bruke for å koble deg til riktig ladepunkt på Mellomenga sitt anlegg. Velg videre «lade på privat anlegg»

Charge365 Elbil-leding i Mellomenga Borettslag

4)
Videre må du fylle ut informasjon om bankkort. Det er her du vil bli belastet for ditt strømforbruk. I tillegg til selve forbruket kommer det en abonnementskostnade på 50 kr/mnd til drift og administrasjon av anlegget, som også blir trakt fra bankkortet.

Charge365 Elbil-leding i Mellomenga Borettslag


5)
Husk at du også må bestille en RFID brikke som skal brukes til «å låse opp» ditt ladepunkt når du skal lade. Denne brikken koster ca 50 kr.

Charge365 Elbil-leding i Mellomenga Borettslag

6)
Når dere har gått igjennom punkt 1-6 sendere dere en epost til styret@mellomenga.no med følgende informasjon:

Subject: Ny Charge365 profil
Skriv i eposten hvilken epostadresse og telefonnr som er registrert i den nye Charge365 profilen dere har laget. Skriv også hvilken plass dere har lader på. Hvilket nummer og om det er garasje eller motorvarmer.

7)
Styret kan du koble sammen profilen din med riktig ladeboks. Dette må gjøres for det er mulig å lade. Du vil, når koblingen er gjort, motta en epost fra styret med lade ID-en til ladepunktet ditt.

Når du mottar RFID brilkken må denne brikken registreres inne på Charge365 profilen din. Her registrerer du også da lade ID-en din slik at RFID-brikken åpner opp riktig ladepunkt når du skal lade.

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Opprett bruker for elbil-lading

Ny familiedag i borettslag

Borettslagets nye miljøutvalg viderefører den flotte tradisjonen med familedag for borettslagets beboere. Styret har fått opplyst at årets familiedag blir lørdag 31. august fra kl 13:00 – 15:00. Vi oppfordrer derfor alle beboere om å notere seg datoen og tidspunktet. Vi får sikkert mer informasjon fra miljøutvalget om hva dagen vil inneholde når det nærmer seg. Vi ønsker alle hjertelig velkommen.

Mvh Styret

Familiedag i Mellomenga Borettslag - 26. august 2018.
Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Ny familiedag i borettslag

Beboermøte om elbil-prosjektet 11.juni kl 20:00

Styret ønsker beboere velkommen til et informasjonsmøte om elbil-prosjektet på Løken Grendehus, tirsdag 11. juni kl 20:00. Entreprenøren K2 vil være til stede sammen med representanter fra styret. Det kommer også snart et rundskriv til alle beboere som forklarer spesielt hva alle som har garasjeplass må gjøre i forhold til dette prosjektet – selv de som ikke skal ha ladepunkt i sin garasje.

Generalforsamling

HUSK bestilling av ladeboks innen 13. juni

K2 begynner allerede neste uke med de første forberedelsene, og vi minner om bestilling av ladepunkt på gjøres innen 13. juni på K2 sin nettside. Ved bestilling innen den 13. juni får borettslaget levert en fellesbestilling med god rabatt. Etter den 13. juni blir det kun individuelle bestillinger, hvor prisen da blir høyere.

Vi anbefaler derfor de som skal ha ladepunkt om å bestille dette nå før den 13. juni slik at man får den beste prisen på ladeboksen.

Her er bestillingssiden dere skal bruke hos K2

https://nettbutikk.k2elektro.no/butikk/el-bil-lader/borettslag-naering/mellomenga-borettslag

Husk å skrive inn om du har motorvarmerplass eller garasjeplass og hvilket nummer du har på plassen din når du bestiller.

Mvh
Styret

Skrevet i Nyheter, Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Beboermøte om elbil-prosjektet 11.juni kl 20:00

Bestilling av ladepunkt til elbil

Prosjektet med installering av ny infrastruktur og ladepunkter for elbiler er straks i gang, og vi åpner opp for bestilling av ladepunkter for dem som ønsker det. Vi minner om at det kun er mulig å få ladepunkt i garasjer og følgende oppstillingsplass med motorvarmer:

Garasjeplass: 1-87
Motorvarmerplass: 1-10
Motorvarmerplass: 17-29
Motorvarmerplass: 52-60
Motorvarmerplass: 64

For at vi skal kunne ferdigstille iht. fremdriftsplan, må vi ha inn alle bestillinger innen utgangen av uke 24. (torsdag 13. JUNI) gjerne før.
Bestilling hos leverandør gjøres samlet for å holde kostnader nede.

Ved bestilling etter dette vil laderen få ny pris.

Her kommer viktige ting å merke seg før man bestiller

1)
Bestilling og betaling av elbil-lader gjøres direkte fra entreprenøren (K2) via deres hjemmeside.

2)
Du må fylle ut informasjon om hvor du har garasjeplass eller motorvarmerplass. Skriv inn nummeret på plassen og om det er motorvarmer eller garasje. Vi har sammenfallende nummer så det er derfor viktig at bestillingen merkes riktig ellers kan det blir montert feil.

3)
Vi minner om at depositumet øker med 5.000 kr for de som monterer lader, både for garasjer og motorvarmerplasser. Dette vil bli fakturert fra OBOS. Betaling av ladeboksen gjøres av hver enkelt beboer direkte til K2. Enten ved direkte kjøp eller ved hjelp av deres avbetalingsløsning. Kjøp og betaling av ladeboks er et forhold mellom beboer og K2, og vil derfor ikke gå via husleien eller OBOS.

4)
Når dere bestiller skal dere bare bestille selve laderen. Bakplaten som kreves blir levert av borettslaget gjennom prosjektet, som vedtatt på generalforsamlingen i 2018. Denne monterer K2 automatisk når det kommer en bestilling på lader.

5)
Her er bestillingssiden dere skal bruke hos K2

https://nettbutikk.k2elektro.no/butikk/el-bil-lader/borettslag-naering/mellomenga-borettslag

6)
For at vi skal kunne ferdigstille iht. fremdriftsplan, må vi ha inn alle bestillinger innen utgangen av uke 24. (torsdag 13. JUNI) gjerne før.
Bestilling hos leverandør gjøres samlet for å holde kostnader nede.

Ved bestilling etter dette vil laderen få ny pris.

Det er også mulig å bestille ladekabler for de som ønsker det. Lader og eventuelt ladekabel tas med og monteres av montør.

NB! Husk å fylle ut om du har motorvarmerplass eller garasjeplass, og nummeret på plassen din.

Lader for elbiler i Mellomenga borettslag
Lader for elbiler i Mellomenga borettslag

Andre behov

Vi er kjent med andre behov som ikke passer inn i K2 sin bestillingsløsning. De er f eks de som har parkering i dag, med elbil, hvor det ikke blir lademulighet. Send styret en epost (styret@mellomenga.no) angående dette slik at vi får en oversikt over hvor mange som trenger å bytte plasser.

Det blir dessverre slik at noen må bytte plass, slik at de med ladebehov får det. Står du på en plass med lademulighet, og ikke trenger lader, kan det det hende at du må bytte plass. Vi ber om forståelse for dette.

Det er også beboere som ønsker å montere bakplate nå i påvente av elbil. Løsning for dette kommer vi tilbake til. Først må vi få på plass bestillingene for de som skal ha lader med en gang.Skrevet i Nyheter, Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Bestilling av ladepunkt til elbil

Framdrift elbil-prosjektet

Det er mange beboere som etterspør informasjon om elbil-prosjektet. Det har tatt noe tid  å planlegge en praktisk gjennomføringplan. Men nå er planen klar og kan deles. Informasjon om bestilling kommer som eget innlegg.

Det vil være mulig å få ladepunkt inne i hver enkelt garasje. Det betyr at vi må legge ny infrastruktur gjennom alle garasjene. Styret er kjent med at det er mange som har veldige mye lagret i garasjene, som normalt måtte flyttes ut når nytt strømnett skal legges. For å unngå dette problemet vil kabler bli lagt i taket langs «fakk» nr 2, rett på innsiden av porten. (se bilde)

Elbil infrastruktur i garasjene

Forberedelser for beboere som har garasje

Det er viktig å merke seg at alle som har garasje må rydde det som er nødvending, selv om man skal ha lading i garasjen eller ikke. Alle beboere må kjøre ut bilene sine i det tidsrommet det skal jobbes i garasjene, også de som ikke skal ha elbil-lading (se tabell)

Alle garasjer må altså være ryddet ved porten og ca. 3 meter inn i garasjen, også i taket. Har du noe stående innerst i garasjen kan dette stå, men det må være ryddet 3 meter innenfor porten, på vegger og i tak.

Det vil underveis i prosjektet være mulig å stå parkert på gjesteparkeringen når det jobbes inne i din garasje. Veien langs parkeringsplassen er kommunal, og der bøtlegger kommunen om noen parkerer langs veien. Bruk da heller gjesteparkeringen.

Montering av selve ladestasjonen i garasjer

Plassering av lader inne i garasjene blir på vegg på venstre side, ca. 1 meter fra innsiden av porten. Det monteres en treplate 100×60 cm på nettingveggen mellom garasjeplassene, festet i reisverket, der bakplate og ladestasjon monteres. Ladestasjonen vil ikke bidra til å gjøre garasjen trangere. Platens plassering er også valgt slik at den enkelt kan nås fra den nye infrastrukturen som kommer i taket.

Ladepunkt garasje

Framdriftsplan installasjon i garasjer

OPPGAVEGARASJE NROPPSTART UKEVARIGHET
Legge ny infrastruktur 1-20Uke 241 uke
Legge ny infrastruktur21-32Uke 241 uke
Legge ny infrastruktur33-44Uke 251 uke
Legge ny infrastruktur45-54Uke 251 uke
Legge ny infrastruktur55-74Uke 261 uke
Legge ny infrastruktur75-87Uke 272 uker

Vi minner om at alle som har garasje må rydde det som er nødvending, selv om man skal ha lading i garasjen eller ikke. Alle beboere må kjøre ut bilene sine i det tidsrommet det skal jobbes i garasjene, også de som ikke skal ha elbil-lading

Elbil-lading på motorvarmerplasser

I tillegg til garasjene vil det legges ny infrastruktur som vil gjøre det mulig med elbil-ladepunkter knyttet til mange motorvarmerplasser (uteplasser). Desverre vil ikke den store parkeringsplassen, hvor motorvarmerplass 30-47 ligger, få mulighet for ladepunkt i dette prosjektet.

For de som står på den store parkeringsplassen og ønsker lademuligheter, må vi foreta et bytte av parkeringsplass med noen som har mulighet for ladepunkt, som ikke ønsker lading. Det samme gjelder for motorvarmerplassene ved flaggfjellet. For de som har motorvarmerplass ved enden av en garasjerekke vil elbil-ladestasjoner monteres på garasjenes endevegger. Eksisterende stolper med motorvarmere vil bli stående til dette formålet, mens nye ladere vil sitte på garasjeveggene.

Følgende motorvarmerplasser blir tilrettelagt for ladestasjon

  • 1-10
  • 17-29
  • 52-60
  • 64

Har du elbil og står på en plass som ikke vil få lademulighet nå, bes du ta kontakt med styret slik at vi kan få organisert bytte av plass med noen som ikke trenger lading. Vi minner om at depositumet vil øke med 5.000 kr for både garasjeplass og motorvarmerplass med elbillading for de beboerens som nå bestiller ladepunkt nå i dette prosjektet.

Her finner du et bilde som viser hvilke motorvarmerplasser som det vil være mulig å få elbil-lading til.

Informasjon om hvordan man bestilling kommer i egen artikkel og epost.

Mvh
Styret

Skrevet i Nyheter, Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Framdrift elbil-prosjektet

Ny rammeavtale med Markisemannen

Mellomenga har rammeavtale med Markismanne på markiser og solskjerming.Styret har inngått en rammeavtale for solskjerming med Markisemannen.  Beboere er ikke forpliktet til å bestille solskjerming via Markisemannen, men det er inngått en avtale slik at beboere alltid har rabatterte priser tilgjengelig, uavhengig av sesongpriser.

Eksempel på rabatter i avtalen

  • Dukskift: 35% rabatt på Lunex standard akrylduk
  • Vindusmarkise: 35% rabatt på Lunex Arcade
  • Terrassemarkise: 40% rabatt på Lunex Constant
  • Screens: 35% rabatt på Lunex Screenline
  • Persienner: 35% rabatt på Lunex utvendige persienner

Les mer om priser, vilkår og hvordan du bestiller på siden under menypunktet «Vedlikehold» og «Markiser og solskjerming»

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Ny rammeavtale med Markisemannen

Siste styremøte før sommerferien

Protokoll fra generalforsamling i Mellomenga Borettslag.Mandag 17. juni er siste styremøte før sommeren og alle søknader som ønskes behandlet før styret tar sommerferie må være innsendt innen fredag 14. juni.

Alle søknader/henvendelser som må styrebehandles som kommer inn etter dette, blir behandlet i august, på første styremøte etter sommeren.

Mvh Styret

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Siste styremøte før sommerferien

Datoer for vårdugnad og søppelhenting

Vårdugnad i Mellomenga BorettslagDet er straks påske, snøen er godt som borte og det er på tide for borettslaget å gjøre seg klar for sommeren. Styret har vært i kontakt med Røri vedrørende ledige dataoer for dugnad og søppelbortkjøring.

Dette er kjent rutine for de fleste i borettslaget, det blir som vanlig runden med traktor og henger, hvor beboere kan kaste gammelt skrot fra hyller, skuffer, skap og boder – alt fra ski, syker, leker, blomsterpotter og mindre møbler.

Merk at spesialavfall ikke skal/kan kastes, slik som malingsspann, impregnerte planker, elektriske artikler, gipsplater og isopor.

Samler du småting i søppelposer MÅ disse være blanke og gjennomsiktig slik at miljøstasjonen kan se hva som er inni, ellers tar de ikke imot søppelet.

Det er satt av 3 dager til dette, 23.24. og 25. april. I år er det oppstart på tun 5 og avslutning på tun 1. Start kl 17:00 hver dag, men plasser ut det du skal kaste dagen før. Vaktmester Røri tar ofte en runde før kl 17:00 og tar med seg det kan klarere alene, siden miljøstasjonen stenger allerede kl 18:00. Det er derfor mange opplever at traktoren er godt i gang allerede før kl 17:00. Men alle vil få besøk igjen etter kl 17:00.

Dugnad for raking, feiing av grus og søppelplukking blir den 13. mai. Da rekker vi få det fint i borettslaget til den nasjonaldagen.

Mvh
Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Datoer for vårdugnad og søppelhenting

Støyutfordringer FV353 til/fra Feiring bruk

RV353 mot Feiring brukStyret er kjent med at beboere som bor nærmest RV 353 opplever støyutfordringer med tungtrafikken til/fra Feiring bruk, og at dette oppleves spesielt slitsomt på sommeren da bruken av terrasser, plattinger og altaner forringes. Det er også i sommer-halvåret det er størst aktivitet på Feiring.

Styret er kjent med at det har vært klagd over støy til kommunen ved flere anledninger og at det har vært utført støymålinger. Veien er dessverre ikke kommunal men Riksvei, administrert av fylket. Kommunen kan derfor ikke selv ta avgjørelser vedrørende støyreduserende tiltak knyttet til veien.

Nå ønsker Feiring utvidelse av driften som vil medføre ytterligere støy. Dette strider mot de innsigelsene berørte borettslag rundt denne veien har jobbet for i flere år – få redusert støy og trafikk.

Styret i Mellomenga har derfor slått seg sammen med de andre berørte borettslagene og gitt vår tilslutning til et høringssvar med innsigelser på hvorfor den utvidende driften ikke bør godkjennes.

Vedlagt kan dere laste ned og lese tilsvaret som er sendt på vegne av berørte beboere og borettslag.

Mvh
Styret

 

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Støyutfordringer FV353 til/fra Feiring bruk

Rapportering av feil og mangler i malingsprosjektet

Maling av Mellomenga Borettslag sommeren 2018.Det våres og snøen smelter. Om ikke lenge kan vi alle ta i bruk plattinger, terrasser og altaner. Styret ønsker så rakt som mulig tilbakemeldinger på feil eller mangler fra malingsprosjektet om dere oppdager nye mangler når dere igjen kan begynne å bruke uteområdene. Det ble langt ut på høsten før de siste rekkene ble malt, og fargen for fukt og bobling i malingen er tilstede.

 

Fint om alle sjekker litt ekstra og melder tilbake til styret innen 1. mai på e-postadressen styret@mellomenga.no.

Styret vil sende en samlet tilbakemelding på de feilene vi har og be om utbedring så snart det lar seg gjennomføre. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan løse en og en mangel fortløpende i et slik stort prosjekt.

Mvh
Styret

 

 

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Rapportering av feil og mangler i malingsprosjektet