Vedlikehold på garasjetakene

Vedlikehold på garasjetak i Mellomenga.

Vi har over en legere periode hatt flere henvendelser fra forskjellige beboere som har rapportert om lekkasjer i garasjetak. Dessverre har det tatt litt tid å få til befaringer på de enkelte henvendelsene, for deretter avdekke om dette var enkeltstående problemer eller et mer gjentagende problem hos flere.

Ut i fra denne jobben ble det avdekket at mange endegavler og vindskier var råtne.  Flere steder hadde også disse bordene løsnet, slik at både snø og regn kunne trenge inn.

Nå i høst har vi derfor gjort en jobb på de garasjene som hadde dette problemet, hvor planker og beslag er byttet ut. Garasjene bør derfor nå stå bedre rustet til å håndtere mye regn og snø.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter, Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Vedlikehold på garasjetakene

Nye bommer inn til tunene

Nye bommer i Mellomenga Borettslag

Styret har fått flere klager fra beboere angående biler som holder høy fart mens man kjører på gangveier inne på tunene. Dette har styret selv også observert. Denne kjøringen har vært fra både beboere, håndverkere, postlevering og annen varelevering. Mange sjåfører har være tilsnakket uten at det har hatt noen effekt.

På innkjøringen til noen tun har vi hatt eldre bommer, der det har vært mulig å hekte av bommen, slik at det blir åpen veibane inn og ut. Hvorfor disse bommene stadig blir hektet av, når styret og beboere stadig henger dem opp igjen, er for styret et mysterium.

Hvem som gjør dette vet vi ikke, men det er ikke ønskelig at bommene stadig hektes av og settes åpne.

I løpet av sensommeren har disse gamle bommene blitt byttet ut, og noen ekstra har også kommet til. Biler som kjører inn og ut må nå stoppe for å åpne bommen. Formålet er å holde farten nede inne på tunene, samt at stengte bommer skal ha en preventiv virking –det er ikke bare å kjøre rett inn, eller rett ut for uvedkommende. Vi håper at disse tiltakene vil bedre farts –og trafikksituasjonen inne på tunene.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter, Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Nye bommer inn til tunene

Kommunen legger ferdiggress langs gangveien

Mange har meldt sin misnøye til styret med hvordan kommunen vedlikeholder området som ble grav opp langs gangveien bort til skolen. Styret har nesten ukentlig purret kommunen på dette. Kommune lovet godt vedlikehold til borettslaget da området ble grav opp. Styret har til og med tatt bilder og sendt til kommunen for å vise hvordan området til tider har sett ut.

Nytt gress i Mellomenga Borettslag

Endelig har vi nå fått gjennomslag for vårt synspunkt. Under er kommunens siste tilbakemelding i saken.

«Vi har hatt mannskap hos dere og befarte området på nytt. Vi er enige med dere om at noe bør gjøres. Vi legger derfor ferdigplen på området. Jeg har ikke fått tilbakemelding fra vår avtalepartner om når dette vil blir gjort, men arbeidene er bestilt.»


Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Kommunen legger ferdiggress langs gangveien

Flomvarsel Finstadbekken

Flomvarsel Mellomenga

Det er sikkert flere beboere som har fått SMS fra forsikringsselskapet sitt med informasjon om store nedbørsmengder i døgnet som kommer.  Erfaringsmessig vet vi at spesielt gjesteparkeringen, og noen andre plasser, er utsatt for oversvømmelse når det flommer over i bekken.  Styret anbefaler at biler på gjesteplasser og kjente utsatte plasser flytter bilene sine for å unngå skader.

Merk at man ikke kan parkers langs veien da dette er kommunal vei, hvor kommunen vil gi ut bøter for ulovlig parkering. Styret åpner for at de som vet de har problemer med oversvømmelse kan parkere bak garasjerekkene, på gresset det kommende døgnet. Det er plass til kun et fåtall biler, så disse må øremerkes de som vet de har problemer.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Flomvarsel Finstadbekken

Korrigering av ladepris for elbiler

Da vi i «hytten & styrten» fikk i gang elbil-anlegget rett før alle reiste på ferie i sommer, ble prisen for bruk satt til kr 1,50 pr kwh. Det var blant annet etter informasjon fra K2 på hva andre borettslag hadde satt som pris hos seg. Borettslaget har nylig mottatt strømavlesning for september, og har da et sammenligningsgrunnlag for ny fastsetting av ladepris som er mer tilpasset vårt borettslag.

Fra 1. september settes prisen ned fra 1.50 til 1.00 kr pr kwh. Denne prisen inneholder da også nettleien som netteier krever for transport av strømmen.

Siden ZapTec ikke støtter dynamisk og automatisk korrigering av strømpriser må borettslaget selv konfigurere prisen med jevne intervaller. Vi ser at første periode ble satt litt høyt, men at vi nå er på reelt prisnivået, når vi ser og korrigerer mot nylig mottatte strømregninger (mottatt etter oppstart av anlegget).

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Korrigering av ladepris for elbiler

Informasjon fra Lørenskog kommune om nabolagsmøte

Lørenskog kommune har mange pågående prosjekter som omhandler
transformasjonen av Lørenskog sentrum. Blant disse er utviklingen av Skårersletta:

Utvikling av Skårersletta - et naturlig treffpunkt


«Skårersletta skal utvikles til en levende bygate som inviterer til opphold og aktivitet. Skårersletta skal være hovedaksen i en ønsket sentrumsutvikling og ha trafikkløsninger som prioriterer fremkommelighet, trygghet og attraktivitet for gående, syklister og kollektivtrafikk».

For å skape et levende sentrum er det behov for at biltrafikken reduseres. Vi skal derfor utvikle en gatebruksplan som beskriver fremtidig bruk av gatene i Lørenskog sentrum. Planen skal vise kjøremønster for bil, buss, varetransport, gående og syklende. Det er viktig for kommunen å få innspill og innsikt i ønsker og behov i dette arbeidet. Deres bidrag vil gi et bedre grunnlag før beslutninger skal tas.

I møtet presenterer Lørenskog kommune sine ambisjoner, mål og mulige løsninger for dette området. Basert på dette ønsker vi tilbakemeldinger og innspill fra dere, både i møtet og i etterkant.

Tidspunkt: 17.09.2019 klokken 18:00-20:00
Sted: Kommunestyresalen, Lørenskog rådhus


Påmelding: Meld deg på her innen 13.september 2019


Vi håper på stort engasjement

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Informasjon fra Lørenskog kommune om nabolagsmøte

Velkommen til familiedag

Familiedag i Mellomenga Borettslag - 26. august 2018.

Miljøutvalget inviterer alle beboerne i borettslaget til familiedag!

Tid: Lørdag 31. august fra kl 13-15
Sted: Tun 1


Det blir servering av pølser og saft til barna, samt en liten overraskelse. Kaffe til de voksne. Gled dere til hoppeslott og andre aktiviteter denne dagen.

NB: Arrangementet avlyses ved dårlig vær. Evt. avlysning meldes på Facebook-siden til borettslaget.

Mvh
Miljøutvalget

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Velkommen til familiedag

Nyheter fra sist styremøte

Styret har nå gjennomført første styremøte etter ferien, hvor det var mange saker som ble behandllet. De sakene som berører fellesskapet oppsummeres det kort om her.

Protokoll fra generalforsamling i Mellomenga Borettslag.

Reduksjon i husleien

Det første vi kan glede alle med er at i oktober er vi ferdig med lånet til de nye lekeplassene. Husleien skal da reduseres med 200 kr/mnd fra og med november.

Refusjon for elbil-lading på motorvarmerplass

Styret har sett på utfordringen til de som har påslag for elbil-lading på motorvarmerplassen sin i dag, sett opp imot de nye lademulighetene. Her ble det besluttet å refundere dette påslaget (200 kr/mnd) fra og med 1. juli – da nytt anlegg teknisk sett var klart til bruk. Dette er da i tråd med generalforsamlingsvedtaket av «elbil-strømpåslaget» på motorvarmerplass frafaller når nye lademuligheter er på plass.

Det blir opp til OBOS og finne den mest praktiske måten å refundere dette på. Trolig blir beløpet trukket fra på en kommende husleie.

Oppstart av nytt elbil-anlegg

De fleste som har montert elbil-lader har allerede kommet i gang med å bruke det nye systemet. Siden vi nå avslutter det gamle elbil-påslaget på strøm innføres det nye regler. Fra 01. september 2019 er det kun lov å lade via nytt elbil-anlegg (ZapTec). Lading via motorvarmere og ellers i garasjer, via vanlig strømstikk, blir altså forbud i hele borettslaget.

PS vi ser at det er noen få som har montert lader som fortsatt ikke har aktiver en bruker på anlegget. Det er fint om dette da gjøres innen 01. september.

Priser for elbil-lading

I generalforsamlingsvedtaket fra 2018 ble det vedtatt at det ikke skulle legges påslag på faktisk strømforbruk for elbil-lading. I etterkant viser det seg at avlesningssystemene tar provisjon av det som det faktureres for (15%). For at de som lader skal belastes for den faktiske kosten de har ladet for, når regningen kommer til borettslaget, må det legges på 15% slik at man da faktisk betaler for det forbruket man har hatt, og ikke 15% for lite. Styret fikk også fullmakt til å finne en løsning for hvordan man skulle fakturere den enkelte. Der falt valget på Charge365 som leverandør hvor det blir et abonnement på 50 kr/mnd for tilgang til systemet som muliggjør enkeltvis fakturering for sitt forbruk. Styret mener at dette er i tråd med den fullmaken som ble gitt på generalforsamlingen om fritt å kunne velge løsning for hvordan man skulle fakturere den enkelte for individuelt forbruk.

P-plass priser

For ordensskyld opplyser vi om hva som pr i dag er gjeldene priser for de forskjellige oppstillingsplassene, som er de samme prisene som tidligere. Det ligger i syrets mandat å bestemme disse prisene.

 • Vanlig parkerings plass (uten varmer)
  100 kr/mnd
 • Motorvarmerplass (uten mulighet for elbil-lading)
  225 kr/mnd
 • Motorvarmerplass (med mulighet for elbil-lading)
  225 kr/mnd
 • Garassjeplass (uten mulighet for elbil-lading)
  375 kr/mnd
 • Garsjeplass (med mulighet for elbil-lading)
  375 kr/mnd

Innkreving av økt parkerings-depositum

Til de som har fåttt montert elbil-lader på motorvarmerplass eller i garasje, vil OBOS snart fakturere 5000 kr for økning i depositumet for disse plassene. Dette er også i tråd med vedtak fra generalforsmlingen i 2018. Det samme gjelder for de som har fått montert kun «bakplate» i påvente av å montere selve laderen på et senere tidspunkt.

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Nyheter fra sist styremøte

Opprett bruker for elbil-lading

Stadig flere brikker faller på plass dag for dag i elbil-prosjektet. Løsninger for administrasjon og fakturering er snart på plass. Styret har valgt å bruke systemet Charge365.

Som bruker av elbil-anlegget må alle gjennom en registreringsprosess. Først må hver enkelt bruker som har lader, opprett sin personlige konto hos Charge365. Der legges det blant annet inn bankkortinfo som benyttes til å betale for ditt strømforbruk. Det kommer altså ingen faktura eller giro, det trekkes direkte fra ditt bankkort.

Når dere har opprettet profilen må dere sende info til styret om at dette er gjort. Send med info om hvilken plass det gjelder, nr og type (garasje eller motorvarmer) samt telefonnr og epostadresse dere registrerte i profilen dere laget hos Charge365.

Styret vil da som adminstrator av systemet finne brukeren din basert på registrert epost eller telefon, og knytte brukeren til riktig ladepunkt i systemet.

Husk at du også må bestille RFID brikke inne på Charge365 siden, slik at du får åpnet laderen for lading. Brikken koster ca 50 kr.

Slik gjør du det

1)
Gå til nettsiden: https://www.charge365.no/ og velg «Lade nå/Logg inn

Charge365 Elbil-leding i Mellomenga Borettslag

2)
Velg «Ny bruker» fra siden du kommer til

Charge365 Elbil-leding i Mellomenga Borettslag

3)
Fyll ut profilsiden – husk at det er epostadressen og telefonnr du fyller ut her styret må bruke for å koble deg til riktig ladepunkt på Mellomenga sitt anlegg. Velg videre «lade på privat anlegg»

Charge365 Elbil-leding i Mellomenga Borettslag

4)
Videre må du fylle ut informasjon om bankkort. Det er her du vil bli belastet for ditt strømforbruk. I tillegg til selve forbruket kommer det en abonnementskostnade på 50 kr/mnd til drift og administrasjon av anlegget, som også blir trakt fra bankkortet.

Charge365 Elbil-leding i Mellomenga Borettslag


5)
Husk at du også må bestille en RFID brikke som skal brukes til «å låse opp» ditt ladepunkt når du skal lade. Denne brikken koster ca 50 kr.

Charge365 Elbil-leding i Mellomenga Borettslag

6)
Når dere har gått igjennom punkt 1-6 sendere dere en epost til styret@mellomenga.no med følgende informasjon:

Subject: Ny Charge365 profil
Skriv i eposten hvilken epostadresse og telefonnr som er registrert i den nye Charge365 profilen dere har laget. Skriv også hvilken plass dere har lader på. Hvilket nummer og om det er garasje eller motorvarmer.

7)
Styret kan du koble sammen profilen din med riktig ladeboks. Dette må gjøres for det er mulig å lade. Du vil, når koblingen er gjort, motta en epost fra styret med lade ID-en til ladepunktet ditt.

Når du mottar RFID brilkken må denne brikken registreres inne på Charge365 profilen din. Her registrerer du også da lade ID-en din slik at RFID-brikken åpner opp riktig ladepunkt når du skal lade.

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Opprett bruker for elbil-lading

Ny familiedag i borettslag

Borettslagets nye miljøutvalg viderefører den flotte tradisjonen med familedag for borettslagets beboere. Styret har fått opplyst at årets familiedag blir lørdag 31. august fra kl 13:00 – 15:00. Vi oppfordrer derfor alle beboere om å notere seg datoen og tidspunktet. Vi får sikkert mer informasjon fra miljøutvalget om hva dagen vil inneholde når det nærmer seg. Vi ønsker alle hjertelig velkommen.

Mvh Styret

Familiedag i Mellomenga Borettslag - 26. august 2018.
Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Ny familiedag i borettslag