Oppdatert informasjon fra styret


Gjenåpning av lekeplassene

Mellomenga Borettslag følger kommunens retningslinjer – som på mandag gjenåpnet offentlige lekeplasser. Selv om vi nå kan bruke tunenes lekeplasser gjelder fortsatt reglene om kun små grupper med barn samtidig, og vi bør unngå lek på andres tun. Selv om vi selv har det greit er det ikke sikkert naboen har det like bra. Vi henstiller derfor alle beboere om å ta ekstra hensyn til andre nå i denne tiden.


Vårdugnad

Den årlige dugnaden med raking, klipping, kosting og ”vårrengjøring” av fellesarealene bortfaller i år – iverfall enn så lenge. Om situasjonen endrer seg kan det bli aktuelt å se på en felles aktivitet noe senere i vår/sommer.


Bortkjøring av søppel

Vårens faste runde med traktoren som henter, og kjører bort skrot fra bod og loft, vil på grunn av situasjonen bli litt annerledes i år. Styret ser på en løsning hvor det plasseres ut noen containere rundt om i borrettslaget – hvor man selv må bære søppelet bort, og kase det. Containerne vil da stå noen dager før de hentes og tømmes. Dessverre kan vi ikke plassere en container på hvert tun, så vi ser på hvor man mest praktisk skal/kan plassere disse. Mer informasjon kommer når det praktiske er avklart.

Merk at det gjelder samme vilkår som tidligere år ang kasting av søppel. Elektrisk og småelektrisk avfall, maling (ink. brukte og halvfulle spann), kjemikalier og impregnert material (som terrassebord) er spesialavfall, og kan ikke kastes i denne containeren. Isopor regnes også som spesialavfall.


Kommende generalforsamling

Det blir ikke mulig og avholde årets generalforsamling slik man pleier. Etter samråd med OBOS har styret valgt å avholde det som kalles ”digital generalforsamling” Da vil ”møte” med saker ligge tilgjengelig for beboere på en egen link hvor man logger seg på, og stemmer på de sakene som det skal stemmes over. Det vil også være muligheter til å sende inn spørsmål – og få svar tilbake. Linken vil være åpen og tilgjengelig i flere dager slik at man har god tid til å delta. For beboere som ikke kan delta digital vil det også bli en papirbasert variant – hvor stemmer avgis og legges i en angitt postkasse innen en gitt frist. Mer informasjon om dette kommer også så snart alt det praktiske er klart. For at man av praktiske hensyn skal få avhold generalforsamlingen på denne måten vil sakene som det temmes over kun være lovpålagte saker som godkjenning av budsjett og valg av styremedlemmer. Andre saker utsettes til en ekstraordinær generalforsamling kan gjennomføres – og andre saker kan behandles forsvarlig.


Garasjedugnad

I løpet av sommeren håper vi at vi klarer å få gjennomført en maledugnad på garasjene. Det gjelder da bare portene, og selvfølgelig bare for dem som har garasjeplass. Blåfargen vi i dag har på portene er ikke lengere i bruk i borettslaget, og vi ønsker derfor å male om portene. Styret stiller selvfølgelig med maling og utstyr, mens vi som brukere av garasjene maler vår egen port. Mer informasjon om dette kommer også senere når situasjonen tillater at en slik aktivitet kan gjennomføres.

Hilsen Styret

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.