Sluttbefaring – Malingsprosjektet

Maling av Mellomenga Borettslag sommeren 2018.Førstkommende onsdag er det planlagt sluttbefaring for malingsprosjektet. Da vil det bli en grundig inspeksjon, og kommer i tillegg til oppfølgingen vi har gjort underveis. For å kunne inspisere resultatet godt nok, vil det bli besøk også oppe på altanene og inne på terrassene. Om dere får besøk i hagene og oppe på altanene er det altså sluttbefaring som pågår.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Sluttbefaring – Malingsprosjektet

Traktoren kommer i oktober

Høstrydding med traktoren08-10. oktober blir det høstrydding i borettslaget. Tradisjonen tro kommer traktoren og kjører bort søppel og skrot som har samlet seg opp i uteboder, inneboder, skuffer og skap. Ryddingen starter på tun 1 og fortsetter til tun 2, tun 3 osv. Eksakt hvilken dag traktoren kommer til ditt tun er avhengig av hvor mye som kastes – og må kjøres bort, før man kommer til deg. Det kan derfor være lurt å legge fram det som skal kastes et pr dager i forveien. Vi forsøker starte kl 17:00 alle dagene.

Et par praktiske opplysninger.
Vi skal etter planen være ferdig med malingsprosjektet før denne høstryddingen. Husk at malingsspann og imprignert material regnes som spesialavfall og kan ikke kastes på traktoren. Dette gjelder også for elektriske artikler som f eks. panelovner, brødristere, vannkokere, gamle PC-er, lamper og tv-skjermer. Isopor er også spesialavfall. Skal du levere avfall i søppelsekker skal disse være av den blanke og gjennomsiktige typen, slik at de på mottaket kan se innholdet i sekken.

Ellers oppfordrer vi som vanlig å være til stede når traktoren kommer, og hjelpe hverandre så godt som mulig med å få avfallet opp i hengeren. Dette pleier vi være veldig flinkt til 🙂

Lykke til med rydding

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Traktoren kommer i oktober

Bilder fra Familiedagen i august

Familiedag i Mellomenga Borettslag - 26. august 2018.Vi har lagt ut noen bilder tatt under Familiedagen i august. Vært ble veldig bra selv om det virket dårlig først på dagen. Med konkurranse fra Losby-dagen, og andre lokale arrangementer antar vi at det likevel var ca 70 beboere innom i løpet av arrangementet. Det var pølser, kaffe og saft for alle som ville ha en matbit og noe å drikke. Det var quiz for barna og utdeling av is.

Bilder fra arrangementet kan sees på vår Facebook-side.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Bilder fra Familiedagen i august

Det rapporters om tyverier fra hager og plattinger

Sykkeltyverier i Melllomenga BorettslagDet har i løpet av sommeren, og tiden etter skolestart, blitt informert styret om tyverier fra hager og plattinger i borettslaget.  Sykler har blitt stjålet på forskjellige tidspunkter på ulike tun. Det har også blitt borte en gressklipper fra inne i en hage. Styret oppfordrer beboere til å låse sykler (helst fast til noe) og holde lett omsettelige ting innelåst, eller ute av syne.

Det er også fint om alle sørger for at utebelysningen virker, og står på, særlig om kveldene og nettene. Vi får alle holde et ekstra blikk på ukjente biler og mennesker som beveger seg i borettslaget. Det er trist om borettslaget skal bli et fristed hvor tyver lusker fast rundt for å stjele.

Mvh
Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Det rapporters om tyverier fra hager og plattinger

Innmelding av feil og mangler ved maling

Maling av Mellomenga Borettslag sommeren 2018.Malingsprosjektet går i rask fart framover – og vi begynner å forberede oss på sluttinnspurten. Underveis blir det sammen med styret, Obos og entreprenøren gjort befaringsrunder pr rekke – når en rekke ansees som ferdig. Det noteres avvik, mangler etc som samles opp til små skippertak med slike småting. Dere kan derfor oppleve at malere kan komme tilbake for å korrigere på småting etter at rekken ansees som ferdig. Det er også derfor det kan stå igjen «umalte» flater, som skal tas i et slik oppsamlingsløp,

Det som er viktig er at alle er med å overser at malingen gjort på sin bolig er ok. Opplever dere mangler, malingssøl, bord dere mener er råtne – som bør byttes, må dette meldes styret så raskt som mulig.

Alt som blir rapportert inn blir sett på. Når alle rekker er ferdig blir det en total sluttbefaring av hele prosjektet. Skal vi få rettet opp i mangler og feil bør dette gjøres før vi tar den totale sluttbefaringen.

Styret oppfordrer derfor alle beboere som opplever mangler, til å rapportere dette så raskt som mulig til styret slik at vi får sett på problemet i god tid før prosjektet er over og sluttført fra entreprenørens side.

Send henvendelsene på mail til styret på adressen: styret@mellomenga.no

Mvh
Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Innmelding av feil og mangler ved maling

Status på Elbil-prosjektet

Lading av elbiler i Mellomenga BorettslagDet har gått noen måneder siden generalforsamlingen og mange lurer på hva som skjer i elbil-prosjektet som ble vedtatt gjennomført. Styret ønsker derfor å gi en kort status på det som skjer i prosjektet.

  1. Det må graves en grøft over veien ved bommen inn til tun 5. Dette er en kommunal vei så det må søkes om – og det må kartlegges hvor man kan grave slik at man ikke graver opp noe som kommunen eventuelt har liggende i bakken der. Denne prosessen er i gang og kraveentreprenøren holder tak i dette. Men vi kan ikke grave før vi har en godkjenning.
  2. Når vi har fått gravd kan vi strekke kabler i de nye rørene som er lagt ned.
  3. Mens vi venter på gravingen har prosjektgruppa som hentet inn forslag til løsning fått i oppdrag og hente inn priser på installasjon av infrastrukturen vi trenger i garasjene. Hvor mye vil det koste å legge nye ledninger, kurser etc. Det skal hentes inn fra flere selskaper slik at vi har priser og sammenligne med. Dette jobbes det med nå.

Siden vi fortsatt mangler både graving og et konkret tilbud på installasjon vi har takket ja til, vil det nok fortsatt gå en del tid før vi er klar med de nye ladestasjonene.

I mellomtiden minner vi om forbudet for lading i garasjene med fare for overbelastning og brann i garasjeanlegget.

Mvh
Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Status på Elbil-prosjektet

Husk familiedagen søndag 26. august

Barnas dag 27. august 2017.Miljøutvalget ønsker ALLE beboere i Mellomenga Borettslag velkommen til familiedag ved lekeplassen på Tun 1 søndag 26. august klokken 13-15.

Vi serverer pølser, saft og kaffe til alle som vil ha. Det blir hoppeslott og natursti for barna.  Ta gjerne med noe å sitte på.

Blir det dårlig vær varsles en eventuell avlysning på borettslagets Facebook-side.

Vi ønsker alle beboere hjertelig velkommen

Mvh
Miljøutvalget

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Husk familiedagen søndag 26. august

Bortkjøring av råtne planker og bord

Råtne planker og bord kjøres bortI forbindelse med bytting av råtne bord på levegger og altaner har det hopet seg opp hauger med søppel rundt om på tunene. Nå mot høsten innbyr disse haugene til bolig for både rotter og mus – noe vi helst ikke vil ha i borettslaget.

I utgangspunktet hadde styret forventet at beboere selv sørget for kasting av eget avfall, noe som ikke har skjedd. Styret ser det derfor nødvendig å ta en ekstra runde med bortkjøring av planker og bord som skal kastes – selv om dette medfører en betydelig ekstra kostnad for borettslaget.

Traktoren er bestilt til mandag 03. september kl 17:00 – og vil kjøre fra tun til tun for å ta med planker og bord som skal kastes. Beboere på tunene må selv laste avfallet opp i hengeren til traktoren når den kommer. PS det blir bare kjørt en runde for å hente dette avfallet.

Styret påpeker at impregnerte bord regnes som spesialavfall og blir ikke tatt. Dette må kjøres bort/kastes av den enkelte beboer. Borettslaget har ikke rett til å levere denne type avfall, slik som privatpersoner kan, uten at det søkes særskilt om dette.

Vi håper at så mange som mulig kan bidra med å rydde tunene fri for plankesøppel den 03. september når traktoren kommer.

PS!
Ordinær høstrydding for kasting av annet søppel fra boder, skuffer og skap blir 8, 9 og 10. oktober. Mer detaljer om tidspunkt og rekkefølge for tunene kommer etter hvert.

Mvh
Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Bortkjøring av råtne planker og bord

Miljøutvalget inviterer til Familiedag

Barnas dag 27. august 2017.Det har vært mange positive tilbakemeldinger etter arrangementet «Barnas dag» sist sommer. Styret og miljøutvalget ønsker arrangementet etablert som en fast årlig tradisjon og årets arrangement er satt til søndag 26. august. Miljøutvalget er kjent med at dette er samme dag som Losby-dagen, med satser på at det går bra.

Fjorårets arrangement hadde navnet «Barnasdag» da vi voksne hadde vårt eget arrangement i form av beboerfest. I år kaller vi arrangementet for Familiedagen – som er for alle beboerne i borettslaget: store, små, unge og gamle. Det blir som sist sommer med lek og moro for barna, grilling av pølser og kaffeservering m.m.

Detaljert informasjon kommer når det nærmer seg. Det viktigste er å sette av søndag 26. august klokken 13-15.

Mvh
Miljøutvalget

 

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Miljøutvalget inviterer til Familiedag

Tyveri av panel og materialer

Tyveri av panel og materialerStyret har fått en henvendelse fra Fasadespesialisten, som er utførende entreprenør for malingsprosjektet vårt.

«I forbindelse med bytte av råttent/ødelagt panel, har vi nå opplevd flere ganger at det blir borte panel/materialer etc. Dette forsinker vår fremdrift, og er ikke greit. Dette opplevde vi senest i dag når vi skulle bytte panel og ikke fikk utført det vi skulle. Vi håper dette kun beror på en misforståelse.»

Det styret har informert om tidligere, var at planker til levegger, ble lagt på tun 5. Disse plankene var det hentefrist på – som har gått ut for lenge siden. Plankene forsvant fort da vi opplevde at noen forsynte seg grovt, og kanskje byttet mer enn det som strengt talt var nødvendig.

Planker og paneler som nå eventuelt ligger rundt om på tunene er altså ikke borettslaget sitt og kan ikke tas til eget forbruk. Dette er entreprenøren sitt, som skal benyttes i malingsprosjektet.

Vi regner med at vi nå slipper å få flere slike henvendelser fra entreprenøren.

Mvh
Styret

 

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Tyveri av panel og materialer