Status på Elbil-prosjektet

Lading av elbiler i Mellomenga BorettslagDet har gått noen måneder siden generalforsamlingen og mange lurer på hva som skjer i elbil-prosjektet som ble vedtatt gjennomført. Styret ønsker derfor å gi en kort status på det som skjer i prosjektet.

  1. Det må graves en grøft over veien ved bommen inn til tun 5. Dette er en kommunal vei så det må søkes om – og det må kartlegges hvor man kan grave slik at man ikke graver opp noe som kommunen eventuelt har liggende i bakken der. Denne prosessen er i gang og kraveentreprenøren holder tak i dette. Men vi kan ikke grave før vi har en godkjenning.
  2. Når vi har fått gravd kan vi strekke kabler i de nye rørene som er lagt ned.
  3. Mens vi venter på gravingen har prosjektgruppa som hentet inn forslag til løsning fått i oppdrag og hente inn priser på installasjon av infrastrukturen vi trenger i garasjene. Hvor mye vil det koste å legge nye ledninger, kurser etc. Det skal hentes inn fra flere selskaper slik at vi har priser og sammenligne med. Dette jobbes det med nå.

Siden vi fortsatt mangler både graving og et konkret tilbud på installasjon vi har takket ja til, vil det nok fortsatt gå en del tid før vi er klar med de nye ladestasjonene.

I mellomtiden minner vi om forbudet for lading i garasjene med fare for overbelastning og brann i garasjeanlegget.

Mvh
Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Status på Elbil-prosjektet

Husk familiedagen søndag 26. august

Barnas dag 27. august 2017.Miljøutvalget ønsker ALLE beboere i Mellomenga Borettslag velkommen til familiedag ved lekeplassen på Tun 1 søndag 26. august klokken 13-15.

Vi serverer pølser, saft og kaffe til alle som vil ha. Det blir hoppeslott og natursti for barna.  Ta gjerne med noe å sitte på.

Blir det dårlig vær varsles en eventuell avlysning på borettslagets Facebook-side.

Vi ønsker alle beboere hjertelig velkommen

Mvh
Miljøutvalget

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Husk familiedagen søndag 26. august

Bortkjøring av råtne planker og bord

Råtne planker og bord kjøres bortI forbindelse med bytting av råtne bord på levegger og altaner har det hopet seg opp hauger med søppel rundt om på tunene. Nå mot høsten innbyr disse haugene til bolig for både rotter og mus – noe vi helst ikke vil ha i borettslaget.

I utgangspunktet hadde styret forventet at beboere selv sørget for kasting av eget avfall, noe som ikke har skjedd. Styret ser det derfor nødvendig å ta en ekstra runde med bortkjøring av planker og bord som skal kastes – selv om dette medfører en betydelig ekstra kostnad for borettslaget.

Traktoren er bestilt til mandag 03. september kl 17:00 – og vil kjøre fra tun til tun for å ta med planker og bord som skal kastes. Beboere på tunene må selv laste avfallet opp i hengeren til traktoren når den kommer. PS det blir bare kjørt en runde for å hente dette avfallet.

Styret påpeker at impregnerte bord regnes som spesialavfall og blir ikke tatt. Dette må kjøres bort/kastes av den enkelte beboer. Borettslaget har ikke rett til å levere denne type avfall, slik som privatpersoner kan, uten at det søkes særskilt om dette.

Vi håper at så mange som mulig kan bidra med å rydde tunene fri for plankesøppel den 03. september når traktoren kommer.

PS!
Ordinær høstrydding for kasting av annet søppel fra boder, skuffer og skap blir 8, 9 og 10. oktober. Mer detaljer om tidspunkt og rekkefølge for tunene kommer etter hvert.

Mvh
Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Bortkjøring av råtne planker og bord

Miljøutvalget inviterer til Familiedag

Barnas dag 27. august 2017.Det har vært mange positive tilbakemeldinger etter arrangementet «Barnas dag» sist sommer. Styret og miljøutvalget ønsker arrangementet etablert som en fast årlig tradisjon og årets arrangement er satt til søndag 26. august. Miljøutvalget er kjent med at dette er samme dag som Losby-dagen, med satser på at det går bra.

Fjorårets arrangement hadde navnet «Barnasdag» da vi voksne hadde vårt eget arrangement i form av beboerfest. I år kaller vi arrangementet for Familiedagen – som er for alle beboerne i borettslaget: store, små, unge og gamle. Det blir som sist sommer med lek og moro for barna, grilling av pølser og kaffeservering m.m.

Detaljert informasjon kommer når det nærmer seg. Det viktigste er å sette av søndag 26. august klokken 13-15.

Mvh
Miljøutvalget

 

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Miljøutvalget inviterer til Familiedag

Tyveri av panel og materialer

Tyveri av panel og materialerStyret har fått en henvendelse fra Fasadespesialisten, som er utførende entreprenør for malingsprosjektet vårt.

«I forbindelse med bytte av råttent/ødelagt panel, har vi nå opplevd flere ganger at det blir borte panel/materialer etc. Dette forsinker vår fremdrift, og er ikke greit. Dette opplevde vi senest i dag når vi skulle bytte panel og ikke fikk utført det vi skulle. Vi håper dette kun beror på en misforståelse.»

Det styret har informert om tidligere, var at planker til levegger, ble lagt på tun 5. Disse plankene var det hentefrist på – som har gått ut for lenge siden. Plankene forsvant fort da vi opplevde at noen forsynte seg grovt, og kanskje byttet mer enn det som strengt talt var nødvendig.

Planker og paneler som nå eventuelt ligger rundt om på tunene er altså ikke borettslaget sitt og kan ikke tas til eget forbruk. Dette er entreprenøren sitt, som skal benyttes i malingsprosjektet.

Vi regner med at vi nå slipper å få flere slike henvendelser fra entreprenøren.

Mvh
Styret

 

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Tyveri av panel og materialer

Maling av boddører

Boddører i Mellomenga Borettslag.I et så stort prosjekt som malingsprosjektet vil det dukke opp noen uforutsatte utfordringer. Noe vi har lært så langt, er at det finnes mange forskjellige løsninger på boddører.  Mange har isolert bodene sine og satt inn «ytterdører». Naturlig nok ønsker man ikke at disse dørene males – selv om dette er gjeldene praksis for boddører i borettslaget.

Styret gikk i går kveld en befaring for å se på omfanget av nyere innsatte dører på bodene, og det var veldig mange av denne typen rundt om. For å unngå individuelle avgjørelse for hver enkelt dør, har styret fattet følgende beslutning: Gamle snekrede opprinnelige dører males i samme farge som boden, mens nyere kjøpte låsbare «ytterdører» med eller uten vindu males ikke. Etter vår befaring virker det som de fleste av disse dørene er hvite – og vil derfor forbli hvite. Da blir det opp til hver enkelt beboer å male sin dør i bodens farger om dette er ønskelig, men dette gjøres altså ikke av borettslaget.

Fargene det males med er:

Gråfarge: Jot.9937 Aske
Rødfarge: Rørosrød

Mvh
Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Maling av boddører

Hærverk på biler i borettslaget

Hærverk på parkerte biler.Vi har fått informasjon om at det har blitt gjort hærverk på flere parkerte biler i borettslaget. Det er risset i lakken på de berørte bilene. Ut i fra bildene vi har fått virker det som det er stein eller tilsvarende som er benyttet – og at dette trolig er «guttestreker».  Vi oppfordrer derfor foreldre med mindre barn om å ta en prat, på generelt grunnlag, om «tegning» på biler. At dette selvfølgelig er strengt forbudt og kan bli politianmeldt.

Det er flere og flere beboere som også har kameraer i bilene sine – som kan filme slik hærverk. Det kan fort bli dyrt å gjøre opp for seg i etterkant.

Mvh
Styret

Hærverk på parkerte biler. Hærverk på parkerte biler.

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Hærverk på biler i borettslaget

Informasjon fra malingsprosjektet

Maling Mellomenga BorettslagI dag har vi hatt nytt prosjektmøte med entreprenøren sammen med OBOS. I den forbindelse kom det fram en del opplysninger vi syns det er viktig å dele med beboerne i borettslaget. Etter noen oppstartutsfordringer virker det som prosjektet nå er i ferd med å finne formen, med god hjelp og tett oppfølging fra OBOS.

Vasking før maling
Selv om entreprenøren tar vann fra utekranene vaskes det med varmtvann. Høytrykkspyleren de vasker med varmer opp vannet ved hjelp av trykk når det vaskes. Det påføres i vannblandingen sopp og algedrepende middel.

Bytting av råtne bord
Som tidligere informert om, blir det byttet bord kun på fasadene. Hver rekke blir gått igjennom før maling – og bord som trengs byttes blir byttet. Dette tas altså rekkevis rett i forkant av at din rekke skal vaskes og males.

Hva males og hva males ikke
Det er fasade, bod og levegger som skal males. Gjerder festet til terrasse er beboer sitt ansvar. Fargen på disse gjerdene skal følge husfargen. Innimellom vil entreprenøren støte på tvilstilfeller om hva som skal males eller/ikke-males som del av prosjektet. Disse avvikene skal rapporteres til styret som da avgjør om avviket tas inn i prosjektet som et tillegg. Dette kan f eks være takrenner som er malt i husets farge, hvor huset nå bytter farge. Det vil derfor kunne gjenstå «umalte» ting som er under vurdering, eller venter på en oppsamlingsrunde – hvor flere småting tas samtidig.

Framdrift
Opprinnelig plan var at man skulle jobbe med 3 og 2 rekker av gangen. Dette blir nå gjort om slik at man jobber med 2 og 2 rekker. Styret har bedt om bedre varsling i forkant til berørte rekker/beboere -og vi er lovet en ny revidert framdriftsplan. Vi har også åpnet opp for lørdagsjobbing – som må godkjennes på forhånd av styret. De 2 førstkommende lørdagene vil det bli jobbet på lørdagene mellom 9-16 for å ta igjen noe tapt tid. Dette gjelder da tun 1 og 2.

Parkering
Entreprenøren benytter seg av gjesteparkering – og parkering ved egen brakke på friområdet der. De er kjent med at det er disse områdene de har tilgjengelig. De mener selv at parkering andre steder på feltet må være andre håndverkere som jobber på tunene.

Maling og malingskvalitet
Entreprenøren ønsker å opplyse om at grunningen de benytter har fargetoner i seg og er ikke klassisk hvit slik de fleste av oss kjenner grunning. Dette gjelder spesielt de rekkene som skal bytte farge. Da hjelper grunning til med å få et bedre dekke over gammel maling – men vil se litt merkelig ut da det kan oppleves som fargestrøk nr 1 – men dette er altså grunningen og ikke selve malingen. I malingen er det også sopp-drepende middel.

Mvh
Styret

 

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Informasjon fra malingsprosjektet

Nå starter endeling gravingen

Tomtegrenser Mellomenga BorettslagI dag fikk vi gjennomført en befaring med graveentreprenøren, og gravingen er planlagt startet allerede i morgen. Endelig kommer det grøfter til de som skal plante ny hekk. Entreprenøren starter lengst bort mot butikken – på den røde rekken.

For de som selv ønsker se kartet over hvor tomtegrensen går mellom borettslaget og kommunen kan dere gå inn på denne linken. Søk opp Finstad, og huk av for eiendom i menyen til høyre på kartet – da vises tomtegrensene.

Som det vises i kartet går tomtegrensen godt inn i hagene langs gangveien. Vi har fått streng beskjed om at ny hekk skal plantes på innsiden av borettslaget sin eiendom. Grøften graves derfor på innsiden av tomtegrensen. Oppgravd masse blir kjørt bort av entreprenøren slik at beboere ikke blir sittende igjen med store hauger av leire i hagen etter gravingen er ferdig.

Mvh
Styret

 

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Nå starter endeling gravingen

Framdriftsplan for malingsprosjektet

Framdriftsplan Mellomenga BorettslagMange etterspør framdriftsplanen til malingsprosjektet, og det forstår vi veldig godt. Vi ønsker alle ha informasjon om når vår rekke males, slik at det er mulig planlegge litt med tanke på ferien.

Da prosjektet startet var ikke denne planen ferdig hos entreprenøren – og den lot vente på seg. Nå har vi fått en plan, som styret allerede har reagerer på.

Etter planen skal rekke 1,2 og 3 være ferdig om 2 uker, men bare rekke 1 har startet med maling. Det kan godt bli omvasking også, om vi og OBOS finner vaskingen for dårlig. Derfor har styret etterlyst en ny og revidert framdriftsplan fra entreprenøren – som vi fortsatt venter på.

Vi ber derfor om forståelse for at vedlagt plan mest sannsynlig vil bli kraftig revidert. Men det er mulig at planen likevel kan gi en pekepinn på når det males på din rekke. Ny informasjon deles så snart styret selv får den.

 

Maling rekke 1, 2 og 3

REKKEUKEUKEUKEUKEUKE
1,2,32223242526

 

Maling rekke 4,5,6 og 7

[table “201” not found /]

 

Maling rekke 8,9 og 10

REKKEUKEUKEUKEUKEUKE
8,9,103132333435

 

Maling rekke 11, 12, 13 og 14

REKKEUKEUKEUKEUKEUKE
11,12,13,143536373839

 

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Framdriftsplan for malingsprosjektet