Parkering

_________________________________________________________

Leiekostnader

Oppstillingsplass u/ motorvarmer
I
nnskudd: 0,-
Månedsleie: 100,-

Oppstillingsplass m/ motorvarmer
Innskudd: 4000,-
Månedsleie: 200,-
Tilleggsleie for El-bil pr. mnd: 200,- fra 1/3 2016

Garasje
Innskudd: 25.000,-
Månedsleie: 375,-

  • Det vil av sikkerhetsmessige grunner ikke være mulig å lade El-bil i garasjeanlegg.

 

Kart over parkeringsområder og garasjefelt

Garasjerekker Mellomenga Borettslag. Garasjefelt Mellomenga Borettslag.

(Klikk på bildene for å få full bildestørrelse)

___________________________________________________________

OBOS behandlingsgebyr
Det er OBOS som administrerer det økonomiske ved leie av parkering, de tar derfor et etableringsgebyr ved inngåelse av leieforhold eller endring av eksisterende leieforhold. Gebyret belastes leietaker.

Pr. 1.1.2017 gjelder følgende satser:
– Ordinær parkeringsplass hvor det ikke kreves innskudd: kr. 680,-
– Motorvarmerplass/garasjeplass hvor det kreves innskudd: kr. 1360,-

Fastsettelse av innskudd og leiepriser
Satsene for innskudd er vedtatt på generalforsamlingen i 2006.
Endring av satsene for innskudd krever nytt generalforsamlingsvedtak, mens månedsleien kan fastsettes av styret etter fullmakt gitt på generalforsamlingen i 2007.