Elbil-lading

Det er kun lov å lade elbiler på plasser hvor det er lagt opp til eget ladepunkt med lader. Overtar du en garasjeplass eller motorvarmerplass kan mange av disse ha mulighet for montering av lader, om dette ikke finnes montert fra før.

Hvordan kan man få elbil-lader
Det er mulig å få montert elbil-lader av typen ZapTec i alle garasjer. Utover dette er det mulig å få ladepunkt for motorvarmerplassene:

  • 1-10
  • 17-29
  • 52-60

Hva koster monteringen
Der hvor det ikke er montert ladepunkt fra før må det først monteres en såkalt «bakplate». Dette bestilles hos K2 Elektro her på Lørenskog. Selve plata blir en del av borettslagets infastruktur og betales av borettslaget. Ved montering av bakplate økes depositumet med 5.000 kr, enten det er motorvarmerplass eller garasjeplass det monteres på. Selve kostnaden (elektrikerkostnaden) for å få montert platen (som gjøres av K2 Elektro) dekkes av beboer,

I tilegg til bakplaten må man ha selve ladeboksen. Systemet som er montert i borettslaget er ZapTec. Laderen bestilles og betales hos K2 Elektro. Denne bekostes i sin helhet av beboer, og blir beboers egendom. Laderen kan derfor tas med, eller selges når man flytter fra borettslaget.

Her kan du bestille lader hos K2
https://nettbutikk.k2elektro.no/butikk/el-bil-lader/borettslag-naering/mellomenga-borettslag

Hvor mye koster det å lade
Det er styret som til en hver tid bestemmer prisen på strømmen som forbrukes. Forbruket blir lest av for hver enkelt lader og man betaler for eget forbruk. Prisen pr kwt vil ligge litt over markedspris siden systemet Charge365 tar et gebyr på 15% av fakturert forbruk. Dette må dekkes inn igjen med en tilsvarende «forhøyet» strømpris. Andre driftskostnader knyttet anlegget dekkes av en abonnementskostnaden på 50 kr/mnd, for de som er brukere av ladeanlegget.