Ledige garasjeplasser

Borettslaget har tilsammen 4 garasjefelt fordelt på 13 rekker med totalt 87 plasser, som leies ut til beboere i borettslaget. Under finner du kart over felt og rekker, samt tabeller med leiestatus på de forskjellige plassene. Ta kontakt med styret på e-post styret@mellomenga.no rundt spørsmål om leie av garasjeplass.

(Klikk på bildene for å få full bildestørrelse) 
 

Kapasitetsoversikt

 FELT 1FELT 2FELT 3FELT 4
LEDIGE PLASSERIngenIngenIngen Ingen
PÅ VENTELISTE0 stk0 stk0 stk0 stk

 

Garasjefelt 1

REKKE 10REKKE 11REKKE 12REKKE 13
Nr 28 (utleid)Nr 21 (utleid)Nr 13 (utleid)Nr 1 (utleid)
Nr 29 (utleid)Nr 22 (utleid)Nr 14 (utleid)Nr 2 (utleid)
Nr 30 (utleid)Nr 23 (utleid)Nr 15 (utleid)Nr 3 (utleid)
Nr 31 (utleid)Nr 24 (utleid)Nr 16 (utleid)Nr 4 (utleid)
Nr 32 (utleid)Nr 25 (utleid)Nr 17 (utleid)Nr 5 (utleid)
Nr 26 (utleid)Nr 18 (utleid)Nr 6 (utleid)
Nr 27 (utleid)Nr 19 (utleid)Nr 7 (utleid)
Nr 20 (utleid)Nr 8 (utleid)
Nr 9 (utleid)
Nr 10 (utleid)
Nr 11 (utleid)
Nr 12 (utleid)

 

 Garasjefelt 2

REKKE 6REKKE 7REKKE 8REKKE 9
Nr 49 (utleid)Nr 45 (utleid)Nr 40 (utleid)Nr 33 (utleid)
Nr 50 (utleid)Nr 46 (utleid)Nr 41 (utleid)Nr 34 (utleid)
Nr 51 (utleid)Nr 47 (utleid)Nr 42 (utleid)Nr 35 (utleid)
Nr 52 (utleid)Nr 48 (utleid)Nr 43(utleid)Nr 36 (utleid)
Nr 53 (utleid)Nr 44 (utleid)Nr 37 (utleid)
Nr 54 (utleid)Nr 38 (utleid)
Nr 39 (utleid)

 

Garasjefelt 3

REKKE 3REKKE 4REKKE 5 
Nr 64 (utleid)Nr 59 (utleid)Nr 55 (utleid)
Nr 65 (utleid)Nr 60 (utleid)Nr 56 (utleid)
Nr 66 (utleid)Nr 61 (utleid)Nr 57 (utleid)
Nr 67 (utleid)Nr 62 (utleid)Nr 58 (utleid)
Nr 68 (utleid)Nr 63 (utleid)
Nr 69 (utleid)
Nr 70 (utleid)
Nr 71 (utleid)
Nr 72 (utleid)
Nr 73 (utleid)
Nr 74 (utleid)

 

Garasjefelt 4

REKKE 1REKKE 2  
Nr 81 (utleid)Nr 75 (utleid)
Nr 82 (utleid)Nr 76 (utleid)
Nr 83 (utleid)Nr 77 (utleid)
Nr 84 (utleid)Nr 78 (utleid)
Nr 85 (utleid)Nr 79 (utleid)
Nr 86 (utleid)Nr 80 (utleid)
Nr 87 (utleid)