Støyutfordringer FV353 til/fra Feiring bruk

RV353 mot Feiring brukStyret er kjent med at beboere som bor nærmest RV 353 opplever støyutfordringer med tungtrafikken til/fra Feiring bruk, og at dette oppleves spesielt slitsomt på sommeren da bruken av terrasser, plattinger og altaner forringes. Det er også i sommer-halvåret det er størst aktivitet på Feiring.

Styret er kjent med at det har vært klagd over støy til kommunen ved flere anledninger og at det har vært utført støymålinger. Veien er dessverre ikke kommunal men Riksvei, administrert av fylket. Kommunen kan derfor ikke selv ta avgjørelser vedrørende støyreduserende tiltak knyttet til veien.

Nå ønsker Feiring utvidelse av driften som vil medføre ytterligere støy. Dette strider mot de innsigelsene berørte borettslag rundt denne veien har jobbet for i flere år – få redusert støy og trafikk.

Styret i Mellomenga har derfor slått seg sammen med de andre berørte borettslagene og gitt vår tilslutning til et høringssvar med innsigelser på hvorfor den utvidende driften ikke bør godkjennes.

Vedlagt kan dere laste ned og lese tilsvaret som er sendt på vegne av berørte beboere og borettslag.

Mvh
Styret

 

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.