Vedlikehold

I utgangspunktet er det slik at andelseier selv har ansvar for vedlikehold innenfor boligens fire vegger, mens borettslaget har ansvar for vedlikehold av utearealer, fellesareal og bygning. Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom/arealer som hører boligen til i forsvarlig stand. Det overordnede ansvaret skal jf. burettslagslova fordeles som vist i listen under

Borettslagets ansvar 

 • Ytre vedlikehold av bygninger
 • Vedlikehold av felles rom og arealer, dedribant grøntarealer, lekeplasser og liknende.
 • Felles kabelnett for TV t.o.m. tilkoplingsboks
 • Elektronisk ledningsnett fram til sikringsskap
 • Ytre- og innvendige rør frem til stoppekran og vannlås
 • Reparasjon av innvendige skader som skyldes taklekkasje og lignende

Andelseiers ansvar:

 • Fornying av tapet, maling, golvbelegg, listverk, himling etc.
 • Vedlikehold av dører, låser, nøkler, vinduer, panelovner, elektriske ledninger, sikringer, batteri i røykvarsler
 • Vedlikehold av sanitærporselen, badekar og kraner
 • Istandsetting av innvendige vann- og avløpsledninger
 • Vedlikehold av ytre rom/bod, utelampe, ringeapparat, postkasse m.m.

Vi har ut fra gjeldende lovverk, vedtekter og tidligere praksis laget en oversikt over de bygningsdelene det stilles oftest spørsmål om, dette finner du i undermenyen.

Følgende store fellesprosjekter er gjennomført:

 • 2015                    Asfaltering av parkeringsplass
 • 2014                    Garasjeanlegg (skifte fasadebord, male og justere porter. Bytte låser)
 • 2013                    Oppgradering av lekeplasser (på alle 5 tun)
 • 2012                    Bytte av vinduer
 • 2011                     Drenering kummer og parkeringsanlegg
 • 2011 – 2012        Rehabilitering fasader (skifte fasadebord og male)
 • 2008                   Utskifting av eldre inngangsdører
 • 2007                    Oppgradering av det elektriske anlegget i garasje og motorvarmere
 • 2006                    Skifte ut terrassedører
 • 2005 – 2006       Etterisolering av endevegger / gavlvegger
 • 2002 – 2003       Etterisolering og utskifting av utvendig panel
 • 1998                     Rehabilitering av piper (nye innsatser)
 • 1995                     Nye tak