FEIING AV PIPER I BORRETSLAGET

Feiing av piper i Mellomenga Borettslag

Styret har fått informasjon fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen om kommende feiing av pipene i borrettslaget. Beskjeden vi har fått er at det er planlagt feiing i uke 3. Det opplyses videre at beboere vil få en SMS cirka en uke før brannvesenet kommer. Dette er den eneste informasjonen vi i styret har pr i dag. Ser eller hører dere noen på takene neste uke, eller mot slutten av måneden, er det da trolig bare feieren som gjør jobben sin. PS vær oppmerksom på at det kan være lurt at luker på vedovner etc er stengt for å unngå sot-inntrenging. Nedre Romerike brann- og redningsvesen kan nås på telefon 67 91 04 00.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for FEIING AV PIPER I BORRETSLAGET

DYREHOLD OG HUSORDENSREGLER I MELLOMENGA

Mellomenga Borettslag passerte 40 år for et par år siden, og det er naturlig at det i pioder er utskiftninger av beboere i borrettslaget. Vi er nå inne i en slik periode hvor mange flytter ut, og nye flytter inn. Vi er også inne i en periode hvor det for mange er naturlig å skaffer seg dyr, som hund eller katt. Med økt dyrehold er det greit å minne både nye og etablerte beboere på reglene vi har for dyrehold i borrettslaget. Se vedlagt link.

Regler for dyrehold i Mellomenga (pdf)

Dyrehold i Mellomenga Borettslag.

Som borettslag er vi heldig siden det stort sett er stille og rolig, uten de store problemene oss naboer i mellom. Men det skader ikke å minne om boreglementet som gjelder, når vi først er i gang 😊

Boreglement for Mellomenga (pdf)


Avslutningsvis må vi minne om parkeringsregler. Vi observerer stadig biler som parkerer inne på tunene. Selv om bilene, i mange tilfeller ikke står i veien for noen, må det være likhet for alle, og det er altså ikke lov å parkere inne på tunene – bare for av og pålessing. Vi observerer også gjester som ulovlig parkerer langs veien, helt fra innkjøringen til borettslaget og bort til parkeringsplassen, langs veikanten. Dette er kommunal grunn – og borettslagets parkeringsregler gjelder derfor ikke her. Disse parkeringene skaper trafikkfarlige situasjoner for våre beboere.  Vi anmoder derfor alle beboere til å henvise gjester til å benytte gjesteparkeringene.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for DYREHOLD OG HUSORDENSREGLER I MELLOMENGA

DIGITALT BEBOERMØTE ONSDAG 25. NOVEMBER

Som tidligere informert ønsker styre å avholde en ekstraordinær generalforsamling hvor ny beplantning for hele borettslaget behandles. For at dette skal kunne gjennomføres på en god måte avholder vi først et beboermøte der tanker, planer og kostnader belyses – som vil gjøre det enklere når saken skal stemmes over i generalforsamling. Selve generalforsamlingen er tenkt noen dager etter beboermøtet.

Beplantning Mellomenga Borettslag

Beboermøte vil foregå på digitalt på Teams og vi får hjelp av OBOS til selve gjennomføringen. Innkalling kommer som egen e-post eller skriv i posten (til de uten samtykke til å motta informasjon digitalt).

Beboermøte blir på Teams
onsdag 25. november kl 19:00 – 21:00

Synspunkt og tilbakemeldinger fra beboermøte vil danne grunnlaget for sakslisten, og det vi skal stemme over på ekstraordinær generalforsamling. Innkallingen med sakslisten til generalforsamling kommer da først etter at beboermøte er avholdt.

Vedlagt her finner dere to kart over hele borettslaget. Her er det tegnet inn dagens beplanting på det ene, med trær, busker, kratt, hekker etc. På det andre kartet ligger forslaget fra entreprenøren om hvordan de foreslår at beplantingen bør være. Her er det tatt hensyn til valg av tresorter med tanke på vedlikehold etc.

Kartene kan være litt vanskelig å lese/forstå. Men alle trær, busker etc er tegnet inn med et symbol. På kartet over planlagt beplantning vises det symboler for hva man har tenkt og foreslått. På siden av kartet står det en forklaring over hva de forskjellige symbolene betyr av tresorter etc.


Kart: Dagens beplantning i borrettslaget (pdf)
Kart: Forslag til ny beplantning for borettslaget (pdf)

Styret ønsker alle velkommen til møte den 25.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for DIGITALT BEBOERMØTE ONSDAG 25. NOVEMBER

VINTERFORBEREFELSER I MELLOMENGA

Det nærmer seg adventstid og snøen er kanskje ikke så langt unna. Styret har fått tilbakemelding fra de som brøyter om utfordringer de møter på sine runder hos oss. De er flere som har trær og hekker som har vokst inn i gjerdene og henger delvis gjennom og over gjerdet. Dette skaper problemer for brøytingen da greiner og kvist henger seg fast i skjæret til traktoren. Det kan medføre at greiner rives av og gjerder blir ødelagt av det som henger seg fast i skjæret.

Vinterforberedelser i Mellomenga Borettslag.

Styret oppfordrer derfor alle beboere som har gjerder som står inntil hekker og trær hvor det brøytes, om å beskjære disse slik at det ikke henger greiner og kvist utenfor gjerdet. Det er også mange eldre gjerder i borettslaget som bør rettes opp da selve gjerdet heller utover, og kan bli hengende fast ved brøyting.

Styret har i høst hatt den årlige HMS-runden og ser at høyden på hekker langs gangveiene nå holdes nede, som er viktig med tanke på belysningen ut i gangveiene. Det er utelys på alle sine boder som skal stå for belysning på gangveiene, derfor er det viktig at hekker holdes såpass lave at lyset kommer fram. Og det gjør det stort sett over alt – veldig bra.

Styret har som vanlig bestilt juletre som skal plasseres på fellesarealer i advents- og juletiden. Det blir trolig ikke noe fakkeltog og julegrantenning i år grunnet smittesituasjonen – men tre med lys blir det.    

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for VINTERFORBEREFELSER I MELLOMENGA

NY BEPLANTNINGSPLAN FOR MELLOMENGA

I de senere årene har borettslaget gjennomført ganske omfattende oppgraderinger med nye lekeplasser, fiberkabler, asfaltering av alle gangveier og el-billading for å nevne noe. Turen er nå kommet til å oppgradere uteområdene for å få et mer helhetlig preg. Styret har derfor i løpet av 2019/2020 fått utarbeidet en beplantningsplan for hele området. Den fysiske gjennomføringen av planen tenkes gjort slik at vi er ferdige før/ i løpet av høsten 2021.

Felling av trær i Mellomenga Borettslag.

Hovedtrekkene i planen

 • Alle store/ større trær fjernes
  ( Mange er gamle og store, og har blitt et vedlikeholdsproblem. Over tid vil disse store trærne, som stadig blir større, kunne medføre fare for både hus og mennesker)
 • Skråningen langs innkjøringen renses for busker (unntatt hekker som åpenbart er satt opp som gjerde mot eiendom)
 • Kratt og en del enkeltstående busker fjernes
 • Gamle stubber som står igjen, freses bort
 • Den store kompostbingen «legges ned» og erstattes med gressplen
 • Det opparbeides to nye kompostplasser (bingeløsninger), én i området ned mot garasjene mellom rekke 5 og 6, og én på området mellom rekke 12 og gangveien
 • Nye trær som settes opp, skal være kortvokste, dvs. ikke ha behov for topping/ beskjæring
  (disse blir da mer «vedlikeholdsfrie» for borettslaget)
 • Det etableres en liten pileskog (ca 3 x 5 m) per tun til lek
 • Nye busker og hekker skal være lavtvoksende og ikke ha behov for beskjæring

Siden den nye beplantningsplanen er svært omfattende hadde styret beregnet å ha en ekstraordinær generalforsmaling om planen nå i høst, men dette er ikke så lett å gjennomføre grunnet koronasituasjonen. Styret vil sørge for at alle skal kunne få komme med innspill, enten ved fysisk eller digitalt møte, før endeling plan igangsettes. Styret håper at ekstraordinære generalforsamlingen kan gjennomføres i løpet av desember. Endeling tidspunkt kommer senere.  

Mvh Styret


Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for NY BEPLANTNINGSPLAN FOR MELLOMENGA

BEBOREAKSJON MOT TUNGTRANSPORT TIL/FRA FEIRING

Styret har deltatt på et folkemøte hvor borettslag, sameier og vel-foreninger langs kjøreruten til/fra Feiring bruk var invitert. Aksjonsgruppen bak møtet prøver nå å samle alle berørte beboere til felles innsats, hvor formålet er å gjøre bokvaliteten langs denne ruten bedre. Det er rimelig å tro at mengden tungtransport vil øke kraftig de kommende årene, og Feiring har allerede planlagt drift til 2078. Myndighetene estimerer en økning på 40% etter behovet for pukk i Oslo-området de kommende årene, hvor Feiring er en sentral og lokal leverandør for kortreist pukk, med lavt klimaavtrykk. Aksjonsgruppen mener at eneste løsningen for et levelig bomiljø for beboere i sentralområdet på Lørenskog vil være å finne en annen trasé som skal erstatte dagens kjørerute.

Beboeraksjonen – STOPP tungtransporten gjennom boligområder i Lørenskog

Styret har tilsluttet seg denne aksjonsgruppen og oppfordrer våre beboere til å følge gruppens Facebook-side. Gruppen vil trenge beboerunderskrifter, for etter hvert kreve saker behandlet i kommunestyret.  Kommunen skal i høst behandle reguleringsplanen for Feiring, så det er denne sjansen vi har for å kunne påvirke hvordan det blir langs denne kjøreruten i mange tiår framover. Det er derfor viktig at aksjonsgruppen samler så mange som mulig på Facebook, for å kunne nå ut til befolkningen med viktig informasjon. Og kunne få inn underskrifter, når det trengs, for å få saker behandlet av kommunen.

Hver enkelt beboers stemme blir her viktig. Styret oppfordrer derfor alle beboerne, venner og kjente, kollegaer og familie, til å følge Facebook-siden: STOPP tungtransporten gjennom boligområder i Lørenskog -om du ønsker et bedre bomiljø i framtiden for sentralområdet i Lørenskog.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for BEBOREAKSJON MOT TUNGTRANSPORT TIL/FRA FEIRING

HØSTRYDDING – BORTKJØRING AV SØPPEL

Styret kan glede alle våre beboere med at det også i høst vil bli runde med traktoren for bortkjøring av søppel fra border, loft og skap. Det er veldig viktig å merke seg at du ikke kan kaste spesialavfall som for eksempel elektriske ting (lamper, ovner, kjøkkenutstyr, elektriske leker etc), bygningsavfall (gipsplater, fliser, strømkabler etc), impregnerte planker, isopor og malingsspann.

Høstrydding med traktoren

Ved sist bortkjøring betalte borettslaget stort ekstragebyr da noen hadde kastet bildekkene sine i containeren – det er altså ikke greit. Det var også kastet flere lamper, elektriske griller mm, som heller ikke er greit. Vi oppfordrer alle til å tenke gjennom det man ønsker å kaste, og passe på at spesialavfall ikke blir med når traktoren kommer. Det er faktisk litt viktig.

Hentedager blir:

Mandag 19. oktober – Tun 1 og 2
Tirsdag 20. oktober – Tun 3
Onsdag 21. oktober – Tun 4 og 5

Traktoren vil kjøre en runde midt på dagen og plukke opp småting som er satt ut. Og en runde blir kjørt fra kl 16:00, hvor man selv kan kaste større ting direkte i hengeren når den kommer forbi. Pga Covid-19 situasjonen må du denne gangen selv kaste de større tingene i hengeren, uten hjelp fra Røyri – som kjører traktoren. Det er greit og merke seg dette, om du har noe stort og tungt som skal lempes opp i hengeren.

Da ønsker vi alle lykke til med rydding av søppel fra skap, loft og bod. Og oppfordrer alle til å tenke gjennom om søppelet er spesialavfall eller ikke.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for HØSTRYDDING – BORTKJØRING AV SØPPEL

Framdrifrsplan service på hustak

Nå nærmer det seg oppstart av service, sjekk og vedlikehold av hustakene i borettslaget. Vedlagt ligger estimert framdriftsplan vi har mottatt fra entreprenøren Drogseth AS. Siden det er vanskelig å estimere hvor lang tid man vil bruke pr tak og pr rekke må vi regne med at det kommer avvik på denne planen. Men planen gir en viss pekepinn på hvilken uke, og omtrent hvilken dag de vil være folk oppe på ditt hustak.

Service av hustak - Drogseth AS

Merk at entreprenøren må komme seg opp på takene, så det må påregnes at det står stiger utenfor veggen på noen hus. Det kan også være at man har behov for å bruke altaner, spesielt ved rensing av nedløpsrør. Styret regner med at alle beboere har forståelse for dette, slik at entreprenøren får gjennomført jobben på mest mulig måte.

Service på hustak 2020 - Uke 29/30

REKKE NR
1
2
3
4
5
6
Man 13. juli
x
Tirs 14. juli
x
Ons 15. juli
x
Tors 16. juli
x
x
Fred 17. juli
x
x
Man 20. juli
x

Service på hustak 2020 - Uke 30

REKKE NR
6
7
8
9
10
11
12
Man 20 juli
x
x
Tirs 21. juli
x
x
Ons 22. juli
x
x
Tors 23 juli
x
x
Fred 24. juli
x
x

Service på hustak 2020 - Uke 31

REKKE NR
13
14
     
Man 27 juli
x
Tirs 28. juli
x
Ons 29. juli
Tors 30 juli
Fred 31. juli
Husrekkenummer Mellomenga Borettslag.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter, Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Framdrifrsplan service på hustak

Service på hustak

Det ligger flere tiltak på styret sin vedlikeholdsplan for borettslaget. Nå etter at vi har fått spylet avløpsrørene står takene for tur.

Mellomenga Borettslag på 70 tallet
Mellomenga på 70-tallet

Vi har engasjert selskapet Drogseth til denne jobben. Drogseth vil ta en befaring på alle tak, se over at beslag etc er tette og sitter skikkelig. De er også engasjert til å utføre forbedringer der det er nødvendig. Vi har allerede flere boliger registrert med løsnede eller ødelagte beslag på tak. Merk at nedtråkkede takstein/plater som ikke fører til fuktinntrengning, ikke byttes om det bare har estetiske hensyn. Takrenner og nedløp blir også sjekket for fortetting, og renset der hvor det er behov.
Denne jobben er planlagt gjennomført i juli. Det betyr at vi alle vil få besøk på takene våre i løpet av sommeren. Vi venter på en mer detaljert framdriftsplan over når cirka hver rekke vil få besøk. Dette deler vi så snart vi har fått den.

Det vil bli behov for tilgang til strøm når de jobber på takene. Spesielt til spyling av takrenner og avløp. Dette er selvfølgelig minimale mengder. Styret ber derfor om forståelse for at beboere som har montert strømuttak på utsiden, foran eller bak huset, kan bli spurt om lån av strøm. Man må være oppmerksom på at dette ikke blir refundert. Jobben OBOS må gjøre for å refundere slike utlegg koster mange ganger mer enn selve forbruket, så det håper vi dere som beboere har forståelse for.

Mer informasjon kommer når vi vet mer om selve fremdriften

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Service på hustak

Rengjøring av avløpsrør

I henhold til styret sin vedlikeholdsplan for borettslaget ligger det inne rengjøring av avløpsrør. Styret har bestilt NRC Gravco til å gjennomføre jobben. Spyling av avløp betyr at entreprenøren må inn i alle boliger og ha fri tilgang til sluk og vannlåser. Spyling og rengjøring av avløp er viktig, spesielt for et borettslag med vår alder. Rengjøring vil hindre at avløpsrør går tett, og at avløpsvann/kloakk kommer tilbake inn i boligene som tilbakeslag i sluk. Denne servicen er et forebyggende tiltak som forhåpentligvis skal hindre at vi får et større problem med avløpsrørene i årene framover.

NRC Avløpsspyling hos Mellomenga

Framdriftsplan for prosjektet

Finstadsletta 1-27 (Onsdag 27. Mai 2020, fra kl 07:30 – 14:30)
Finstadsletta 29-45, 61-75 (Torsdag 28. Mai 2020, fra kl 07:30 – 14:30)
Finstadsletta 47-59, 97-121 (Fredag 29. Mai 2020, fra kl 07:30 – 14:30)
Finstadsletta 81-95, 123-139 (Tirsdag 2. Juni 2020, fra kl 07:30 – 14:30)
Finstadsletta 151-185 (Onsdag 3. Juni 2020, fra kl 07:30 – 14:30)
Finstadsletta 100-126 (Torsdag 4. Juni 2020, fra kl 07:30 – 14:30)
Finstadsletta 128-156 (Fredag 5. Juni 2020, fra kl 07:30 – 14:30)

Vi har ikke mer detaljerte beskrivelser på tidspunkt for den enkelte bolig. Dette er vanskelig å estimere siden det er forskjellige løsninger på bad og kjøkken rundt forbi. Det betyr at du må være hjemme den dagen NRC kommer til din bolig, eller få hjelp av naboer etc til å låse opp. Men bor du først på rekka (lavest husnummer), kommer de nok tidligste til deg, da de starter dagen der.

For at NRC skal kunne gjøre en god og effektiv jobb, har de satt opp en liste med ting hver enkelt beboer må klargjøre før de kommer til deg.

 • NRC Gravco trenger tilgang til alle leilighetene – er du ikke hjemme må du avtale med nabo eller levere nøkler til oss på området.
 • NRC Gravco trenger tilgang til vannlås under kjøkkenvask. Skap under vask må tømmes. Skuffer må tas ut.
 • NRC Gravco trenger fri tilgang til sluk i gulv på bad, da de skal ta ut slukkoppen, og ned med utstyr i sluket.  NRC får ikke renset der det er sluk som er under eller delvis under innredning, kabinett, badekar osv.

Kontaktperson for NRC Gravco er: Terje Hide: 93466108 (07.00 – 15.00).
Henvendelser til styret sendes som vanlig til styret@mellomenga.no.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Rengjøring av avløpsrør