INFORMASJON OM ÅRSMØTE I MELLOMENGA BORETTSLAG

Beboermøte om Elbil-lading og maling av fasadene.

Datoen for årets generalforsamling/årsmøte er satt til torsdag 21. april. Vi håper at vi får gjennomført et fysisk møte i år, og planlegger for det. Innkalling med klokkeslett og sted, kommer senere i selve møteinnkallelsen. Frist for å melde inn saker til årsmøte er satt til 14. februar. Husk at saker som meldes inn skal være formulert slik at man kan stemme for- eller imot forslaget, slik det er sendt inn. Saker dere ønsker det skal stemmes over sendes skriftlig til styret på adressen styret@mellomenga.no innen 14. februar.

Vi håper vi ser så mange som mulig den 21. april.

Hilsen Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for INFORMASJON OM ÅRSMØTE I MELLOMENGA BORETTSLAG

STATUS PÅ NYE SØPPELCONTAINERE

Her kommer en liten oppdatering på prosessen med nye søppelcontainere. Desverre har godkjennelsesprosessen hos kommunen tatt mye lengre tid enn forventet, og det er denne godkjenningen vi venter på før vi kan igangsette. RoAF har godkjent fra sin side, med tanke på plassering, størrelse og antall containere – så det er bare kommunen vi nå venter på. Planen er å igangsette så snart godkjenningen foreligger.

Hilsen Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for STATUS PÅ NYE SØPPELCONTAINERE

VARSEL OM HUSLEIEREGULERING FRA 01.03.2022

Styret har behandlet budsjettet for 2022 og langtidsbudsjett for perioden 2022 – 2026.

For 2022 er det varslet en relativt stor økning av kommunale avgifter, blant annet øker vann- og avløpsavgiften med 17 % og feieavgiften med 33 %. For andre større utgiftsposter, eksempelvis forsikring og vaktmestertjenester (gressklipping, snørydding mm.), er det ikke varslet endringer utover ordinær prisstigning.

Borettslaget har en relativt god økonomisk buffer, også hensyntatt framtidige påtenkte større arbeider.  Styret har derfor vedtatt en begrenset økning av husleien med 2,0 % fra 1. mars, tilsvarende antatt prisstigning. Økningen gjelder leien for selve leiligheten og eventuelt tilbygg. Den delen av husleien som gjelder vinduer, bredbånd og garasje/ parkering endres ikke.

Detaljene rundt budsjett og langtidsbudsjett vil bli tatt opp i ordinær generalforsamling for 2022 i mai. Her vil også mulige endringer i leie fra september tas opp.

Hilsen Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for VARSEL OM HUSLEIEREGULERING FRA 01.03.2022

HENTING AV GAMLE JULETRÆR 17. JANUAR

Kasting av gamle juletre i Mellomenga Borettslag.

Siden vi har avhendet den gamle kompostbingen, hvor de fleste kastet juletrærne sine, vil fra og med i år gjøre dette på en annen måte. 17. januar blir gamle juletrær hentet ved de nye kompostbingene. De gamle trærne legges i en haug på utsiden av de nye bingene, slik at det blir enkelt å hente dem. Skal du få kjørt bort ditt tre om du altså legge det på utsiden av en av de nye kompostbingene før den 17. januar. Kanskje litt unødvendig informasjon – men dette gjelder altså bare ekte juletre, ikke plastikk tre, som er spesialavfall.

Hilsen Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for HENTING AV GAMLE JULETRÆR 17. JANUAR

DIGITAL RESERVERING PÅ GJESTEPARKERINGEN

Nå kan beboere i Mellomenga selv utstede en digital parkeringstillatelse på gjesteparkeringen til sine gjester. Legg inn kjøretøyets kjennemerke og velg lengde på besøket etter at den som kommer på besøk har funnet en ledig plass, maks 15 minutter etter parkering. Når gjesten forlater plassen går parkeringstillatelsen ut.

Digital reservering på gjesteparkeringen

For å unngå misbruk av gjesteparkeringen er det tillatt å stå der i maks 3 døgn, deretter er det 2 døgn karenstid. Det finnes også et valg for de som får korte hyppige besøk, her er valget 6 timer, da uten karenstid i etterkant. Når det er behov for parkeringstillatelse utover 3 døgn, eller andre individuelle behov, kan dere kontakte styret om en utvidet parkeringstillatelse.

Registrering av parkering på gjesteparkeringen gjøres via følgende link:
www.gjest.p-service.no

Brukernavn: Mellomenga
Passord: Borettslag


Merk at det er stort forbokstav i både brukernavn og passord.

De nye parkeringsreglene med digital registrering på gjesteparkeringen trer i kraft fra og med 1. desember. Tidligere bruk av parkeringslapper blir da avviklet.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for DIGITAL RESERVERING PÅ GJESTEPARKERINGEN

HØSTRYDDING – CONTAINERE KOMMER MANDAG 1. NOVEMBER

Utplassering av container for søppelkasting i Mellomenga Borettslag

Da er det på tide med årets høstrydding i boder og skap. Styret har også denne høsten bestilt containere for kasting og bortkjøring av søppel og skrot. Vi må igjen presisere at det ikke skal kastes spesialavfall som elektriske ting (lamper, panelovner, kjøkkenutstyr, elektriske leker, griller etc), bygningsavfall (gipsplater, fliser, strømkabler, etc), impregnerte planker, isopor, malingsspann, glassavfall, bildekk o.l. Dette er ikke container for kasting av avfall etter oppussing.

Merk også at det kun skal kastes søppel fra beboers egen husstand. Styret er kjent med at det kastes søppel fra f eks beboeres arbeidsplass på borettslagets regning. Det er altså ikke tillatt. Containerne er kun til bruk for søppel fra privat husholdning. Vi betaler kilopris når vi leverer for tømming, så da må vi holde oss til søppel fra egen husstand.

For at vi skal slippe å tømme containerne mange ganger, ber vi om at møbler som skal kastes demonteres for å ta mindre plass.

Vi har bestilt 3 containere, som kommer mandag 1. november og står til torsdag 4. november. Disse blir plassert på tun 1, 3 og 5.

Vi ønsker lykke til med ryddingen, og oppfordrer alle til å tenke gjennom om søppelet er spesialavfall eller ikke før det legges i containerne.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for HØSTRYDDING – CONTAINERE KOMMER MANDAG 1. NOVEMBER

OPPFØLGING FRA TELIA – BYTTE AV HUSSENTRAL

Det er priset inn to installasjonsrunder fra Telia i prosjektet for å bytte ut dagens hussentraler for TV og fibernett. Den andre og siste runden er neste uke, mandag 25. oktober. De som ikke er hjemme for montering av ny sentral må selv bestille installasjon av ny fibersentral via Telia sitt kundesenter. Siden dette da kommer utenfor borettslagets prosjektet, må dette bekostes av beboer. Kostnaden på en slik installasjon utenfor prosjektet ligger på rundt 1.000 kr. I tabellen under finnes det en oversikt over forventet tidspunkt for bytte av hussentral på din adresse.

ADRESSENUMMERDATOTIDSPUNKT
FINSTADSLETTA1525.10.0202kl 8-12
FINSTADSLETTA2725.10.2021kl 8-12
FINSTADSLETTA4525.10.2021kl 8-12
FINSTADSLETTA4925.10.2021kl 8-12
FINSTADSLETTA5925.10.2021kl 8-12
FINSTADSLETTA8125.10.2021kl 8-12
FINSTADSLETTA9325.10.2021kl 8-12
FINSTADSLETTA9525.10.2021kl 8-12
FINSTADSLETTA10425.10.2021kl 8-12
FINSTADSLETTA10725.10.2021kl 12-16
FINSTADSLETTA11325.10.2021kl 8-12
FINSTADSLETTA11625.10.2021kl 12-16
FINSTADSLETTA12225.10.202112-16
FINSTADSLETTA13525.10.2021kl 12-16
FINSTADSLETTA13825.10.2021kl 12-16
FINSTADSLETTA13925.10.2021kl 12-16
FINSTADSLETTA15025.10.2021kl 12-16
FINSTADSLETTA16325.10.2021kl 12-16
FINSTADSLETTA16925.10.2021kl 12-16

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for OPPFØLGING FRA TELIA – BYTTE AV HUSSENTRAL

Takkrenner og nedføringer

Lekkasje i takkrenner Mellomenga Borettslag

Det er i borrettslaget behov for noe vedlikehold av takrenner og nedføringer. Flere beboere har allerede rapportert om problemer rundt dette. Styret har planer, og et håp, om at vi kan få gjort noe med disse problemene nå i høst.

Først trenger vi en komplett oversikt over hvem som har problemer, slik at vi kan få gjort en skikkelig befaring med en entreprenør, som igjen kan gi oss en samlet pris.

Selv om du har innrapportert et slik problem til styret tidligere, ønsker vi at alle sjekker sine nedløp og gir en ny tilbakemelding om du ser, kjenner til at det er dårlig, manglende, eller ødelagte takrenner og nedløp på din bolig.

Bruk vedlagt spørreskjema om du kjenner til noen problemer på din bolig

https://forms.gle/6odtdhkSgTYtDjby7

Svarfrist: søndag 10. oktober 2021

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Takkrenner og nedføringer

NY AVTALE MED TELIA (GET) OM TV OG BREDBÅND

Før sommeren inngikk styret ny avtale på TV og bredbånd med Telia, dette for å sikre et bedre tilbud til borettslaget. Det er med bakgrunn i den nye avtalen at dere nå om dagen får brev fra Telia i posten.

Det som vil skje er at vi må bytte ut alle hussentralene. Dvs den hvite boksen som tar imot tv-kabelen fra utsiden. Vi få da en nyere og bedre boks, som vist nok skal forbedre ustabil Internett-tilkobling. Noe flere har hatt utfordringer med over lang tid.

Vi får også økt standard hastigheten på internetthastigheten med den nye avtalen.

Den store forskjellen vil bli for dem som har en Get Box 2 i dag. Den vil da byttes ut med en ny boks. Mange har allerede fått informasjon fra Telia om dette, og har byttet. Den nye boksen er sterkt forbedret med tanke på opptakk, start forfra og arkiv-funksjoner. Du kan installere apper og streame fra YouTube, NRK, Disney + etc direkte fra boksen. Mange har allerede brukt en slik boks i lengre tid, og den fungerer veldig bra -også til streaming.
TV-boks fra Telia

Det er Telia som kjører prosjektet – og vil informere hver enkelt bolig om når de kommer hjem til deg for å bytte hussentral og eventuelt tv-boks. I avtalen ligger det også fleksibilitet for dem som ikke ønsker TV i det hele tatt, og heller vil ha mer internett-hastighet. Disse valgene og mulighetene, og eventuelt andre spørsmål. må dere ta opp direkte med Telia når de kommer.

Mvh Styret   

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for NY AVTALE MED TELIA (GET) OM TV OG BREDBÅND

BEBOERMØTE TORSDAG 14. OKTOBER PÅ TRIADEN

Generalforsamling

Sommeren er over og det tidligere annonserte beboermøte kan nå avholdes fysisk, noe vi ser fram til. Vi har reservert et møterom på Thon Hotell Triaden, torsdag 14. oktober kl 18:00.  På grunn av smittevern kan vi bare ha en deltager pr bolig, og de som kommer må melde seg på. Se vedlagt link til påmeldingsskjema under.

https://forms.gle/j19BMDf9tPwgxQa99

Selv om det er et åpnet beboermøte, er det noen hovedsaker vi vil fokusere på. Det er flere formuleringer i våre vedtekter som kan/bør revideres, og styret ønsker synspunkter på hva borettslaget mener rundt disse – slik at eventuelle forslag til endringer ved neste generalforsamling, kan sammenfall med borettslagets ønsker om korrigering. Styret vil i forkant plukke ut de vedtektene vi ser som mest formålstjenlig å diskutere nå i første runde.

Ellers vil styret orientere litt om hva det har vært jobbet med, og hvilke prosjekter som pågår – og kommer i nærmeste framtid.

Det blir servering av kaffe, og tradisjonen tro ….  Kringle.

Velkommen til møte 😊

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for BEBOERMØTE TORSDAG 14. OKTOBER PÅ TRIADEN