NY MEDLING OM FEIING AV PIPER

Styret har endelig fått ny melding fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen om kommende feiing av pipene i borrettslaget. Oppstart tirsdag 18. mai. Det opplyses at beboere vil få en SMS fra brannvesenet før de kommer. Dette er den eneste informasjonen vi i styret har pr i dag.

Ser eller hører dere noen på takene neste uke, er det da trolig bare feieren som gjør jobben sin.

Feiing av piper i Mellomenga Borrettslag.

PS
Vær oppmerksom på at det kan være lurt at lukke ventiler på vedovner etc for å unngå sot-inntrenging. Ved spørsmål kan man kontakte Nedre Romerike brann- og redningsvesen på telefon 67 91 04 00.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for NY MEDLING OM FEIING AV PIPER

OPPSTART NY BEPLANTNING

Traktorgraver Mellomenga Borettslag

Styret ønsker å opplyse om at fra mandag 10. mai starter vi opp fase 2 av beplantingsplanen, den faktiske plantingen av nye trær, busker og hekker. Det vil være en del anleggsarbeid rundt om på tunene. Større røtter og stubber må tas opp med gravemaskin, samt tilkjøring av jord og planering vil bli gjort. Vi har bestilt litt størrelse på mange av de nye trærne, slik at vi «kommer godt i gang» med veksten, og ikke må vente mange år før vi ser resultatet av beplantningen.

Det kommer helt sikkert til å bli noe støy og mye rot en periode framover nå. Men det vil bli veldig bra når alt er ferdigs og opprydding i etterkant er gjort.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for OPPSTART NY BEPLANTNING

KASTING AV EL-AVFALL I CONTAINERE

Feil bruk av søppel-container i Mellomenga Borettslag.

Som tidligere informert om, skal det ikke kastet el-avfall i søppelcontainerne som er satt ut. Dette er spesialavfall som ikke kan leveres sammen med det andre restavfallet som kastes. Styret ser nå at det er plassert en elektrisk oljeovn ved containeren på tun 1. Denne skal, og kan ikke, kastes her. Vi ber derfor om at eieren av oljeovnen henter den tilbake – for den vil ikke bli kastet, og vil stå igjen på tunet når containeren hentes.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for KASTING AV EL-AVFALL I CONTAINERE

RESTER FRA TREFELLINGEN

De felte trærne er fordelt og hentet av beboerne som meldte sin interesse for ved. Noen få kubber ligger igjen om det er andre som ønsker seg ved, eller om noen trenger mer. Det er avklart med dem som har fått, at det som ligger igjen kan hentes av dem som ønsker. Resterende uhentede kubber vil etter hvert bli ryddet bort av entreprenøren som har hogget ned, når de skal plante nytt. Om noen ønsker seg disse kubbene, er det lurt å hente disse nå, før de blir kjørt bort.

Styret har fått spørsmål om bruk av flis fra stubbfresingen – og det er bare ta flis om man trenger det. Den blir også etterhvert ryddet og kjørt bort.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for RESTER FRA TREFELLINGEN

NY CONTAINER TIL TUN 1

Siden det ble kluss med container-leveringen på tun 1, med påfølgende tømming, har styret etterbestilt en ny container til dette tunet. Den plasseres ut kommende mandag og hentes igjen på torsdag. Da blir det anledning for beboere på tun 1 og 2 og kaste det man ikke rakk, eller fikk plass til, i første runde. Trolig blir ikke containeren full, slik at beboere fra andre tun også kan kaste ting her. Men vent gjerne noen dager slik at de på tun 1 og 2 får kastet sine ting først – sjekk deretter om det er plass igjen i containeren.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for NY CONTAINER TIL TUN 1

VÅR-DUGNAD MANDAG 31. MAI

På grunn av korona-situasjonen ble det i fjor vår ikke avholdt vår-dugnad i borrettslaget. I år skal vi forsøk få til dette – da med å holde grei avstand til hverandre, bruke munnbind etc, slik vi nå har blitt vandt til ellers i hverdagen.

Vårdugnad i Mellomenga Borettslag

Vi har tidligere lagt dugnader til første halvdel av mai, sik at det skal være ryddig og pent rundt oss til 17. mai. I år blir dette flyttet noe pga beplantningsframdriften på tunene, som etter planen skal være ferdig ved utgangen av mai.

Styret for derfor tenkt at det var mest hensiktsmessig å ha en felles dugnad i etterkant av beplantningen. Da får vi ryddet opp skikkelig etter dette arbeidet er avsluttet om det skal vise seg nødvending.

For at vi ikke skal vente for lenge ut på våren med dette, har vi lagt oss tett opp imot beplantningsframdriften, og valgt oss mandag 31. mai, med oppstart kl 17:30.

Styret vil komme tilbake til mer detaljer om gjennomføring og hva som må/bør gjøres når det nærmer seg.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for VÅR-DUGNAD MANDAG 31. MAI

OBS OBS – HUSK GJENNOMSIKTIGE SØPPELSEKKER

Gjennomsiktige avfallsposer

Styret minner om at kasting av søppel i søppelsekker til avfallscontainerne som kommer i dag, må kastes i blanke/gjennomsiktige sekker. Det er noen år siden dette ble et nytt krav ved levering av avfall. Rett og slett fordi man ved mottak skal kunne se hva som er kastet – noe som da forenkler sortering, og ikke «gjemmer» spesialavfall blant annet søppel.

Det er viktig at dere passer på dette. Bruk altså gjennomsiktige søppelsekker, ikke de klassiske sorte.

Container på tun 3 er plassert nederst i hjørnet på fellesområdet ved postkassestativet, og ikke ved nr 100 som opprinnelig planlagt. Containeren på tun 5 står inne på tunet. For tun 1 kommer containeren i løpet av dagen. Denne må levers med en mindre bil, siden det ble for trangt å komme fram mellom husene inn til tunet.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for OBS OBS – HUSK GJENNOMSIKTIGE SØPPELSEKKER

FRAMDRIFT FOR NY BEPLANTNINGSPLAN

Styret har i dag fått beskjed fra Gartnerhagen, entreprenøren for trefelling og beplantning, at de begynner med stubbfresing i morgen, fredag 9 april. Siden dette kan lage noe støy, informerer vi om dette nå i forkant. Sikkert mange som er på hjemmekontor som kan bli påvirket av støyen.

Stubbfresing i Mellomenga Borettslag

Når det gjelder selve beplantningen utføres den gjennom mai måned.

Styret har også bestilt nye sett med bord og benker, som blir plassert ut på tunene i løpet av våren.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for FRAMDRIFT FOR NY BEPLANTNINGSPLAN

VÅRRYDDING – BORTKJØRING AV SØPPEL

Styret har bestilt 3 containere for kasting og bortkjøring av søppel fra boder, loft og skap. Det er veldig viktig å merke seg at det ikke skal kastes spesialavfall som elektriske ting (lamper, panelovner, kjøkkenutstyr, elektriske leker etc), bygningsavfall (gipsplater, fliser, strømkabler etc), impregnerte planker, isopor, malingsspann og glassavfall.

Dette er ikke for kasting av restavfall etter oppussing.

Ved sist bortkjøring betalte borettslaget et stort ekstragebyr for levering av slik avfall. Selv med god informasjon i forkant, og merking på selve containerne, ble det kastet f eks lamper og elektriske griller. Vi håper vi slipper dette i år 😊

Søppelbortkjøring i Mellomenga Borettslag

Vi betaler kilopris når vi leverer containeren for tømming. Hele hjørnesofaer og spisestuer hører heller ikke hjemme her. For at vi skal slippe å tømme mange ganger må møbler som skal kastes demonteres for å ta mindre plass.

Vi har bestilt 3 containere, som kommer mandag 12 april og står til torsdag 15 april. Disse blir plassert ved nr 39, 100, og 107.

Vi ønsker lykke til med ryddingen, og oppfordrer alle til å tenke gjennom om søppelet er spesialavfall eller ikke.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for VÅRRYDDING – BORTKJØRING AV SØPPEL

INNBRUDD I BODER!

Styret har fått melding om at det i løpet av påsken har vært innbrudd i uteboder. Det er tydelig at det er noen som sniker seg rundt husene på nattestid, på jakt etter noe som kan stjeles. Disse er altså villig til å bryte seg inn i stengte boder. 

Innbrudd i boder - Mellomenga Borettslag

Styret oppfordrer derfor beboere til å sjekke bodene sine, og framover sørge for at det ikke står ting som enkelt kan stjeles utenfor husene.  Lås sykler, og ikke la unødvendige ting stå enkelt tilgjengelig ute. Husk også at god belysning er forebyggende. Pass på at utelamper virker og er skrudd på om natta.

Vi vil helst unngå at Mellomenga blir et friområde hvor kriminelle vet at det er bare gå å forsyne seg.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for INNBRUDD I BODER!