OPPSTART PIPE OG TAKRENNE-PROSJEKTET

Nå er det endelig klart for oppstart av et nytt vedlikeholdsprosjekt i borettslaget. Det har tatt litt tid å komme i gang med bytting av dårlige takrenner siden vi samtidig ville gjøre oppgradering knyttet et nytt krav til piper vi har. Pipene må ha et stigbrett som feieren kan stå på om pipen er for høy til å komme skikkelig til med utstyret sitt. Og det må være egne steg opp til pipen fra hver enkelt bolig. Tidligere har feieren gått langs mønene på hver rekke – det kan de ikke lenger. Derfor må vi gjøre en del oppgraderinger på takene, og har ventet med takrennene slik at vi kunne gjøre begge deler samtidig.

Pipe og takrenneprosjekt i Mellomenga Borettslag.

Prosjektet starter opp allerede kommende tirsdag (21. februar), starter på rekke 1 -og og jobber seg framover etter rekkenummer. Det vil i stor grad brukes stiger med sikring, i mindre grad stillaser. Det vil bli skiftet/ reparert takrenner underveis med utgangspunktet i de problemene som er meldt inn til styret tidligere.

Tidsbruken er litt usikkert, men foreløpig anslag er ca én uke per rekke. Ser dere mennesker med stiger ute i hagene, og hører dere lyder fra taket – er det da disse håndverkerne som vil jobbe hos oss i noen uker framover.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for OPPSTART PIPE OG TAKRENNE-PROSJEKTET

VI HAR ET SØPPELPROBLEM

Styret har i det siste mottatt en rekke klager fra beboere ang søppelsituasjonen rundt containerne ved innkjøringen til borettslaget. Vi ønsker derfor å sende ut en oppdatering på hva som skjer, og hva det jobbes med.

Restavfall i Mellomenga Borettslag

VI tror at alle har forståelse for at snøsituasjonen har skapt en del utfordringer. Og det toppet seg da søppelbilen ikke kommer nært nok containerne for å få tømt. Da de nye containerne ble gravd ned ble det samtidig laget en lomme på veien der, som skulle benyttes ved tømming. Nå er denne lommen full med snø og søppelbilen får ikke tømt.

Styret har adressert dette til både kommunen som brøyter veien forbi parkeringsplassen, og selskapet som brøyter i borettslaget. De skylder på hverandre – og ingen tar ansvaret for haugen som er plassert på denne parkeringslommen til søppelbilen. Styret har derfor valgt å få snøen kjørt bort på borettslagets regning, for å løse dette problemet.

Dette er bare halve problemet – det er fortsatt utfordringer med tanke på kapasiteten and mengde søppel. Det er Roaf som bestemmer hvor mye volum med søppelcontainerne borettslaget trenger med tanke på dagens situasjon og framover i tid. Det er de sammen med kommunen som setter regler til volum. De styret syns er veldig rart er at vi samlet sett med de nye containerne har mye større kapasitet enn vi hadde med de gamle – med det fordrer bedre sortering, som er et påbud. Dette er ikke et problem for det mindre feltet eller det øvre feltet i borettslaget, bare ved innkjøringen. Noe som også virker rart siden det er mest kapasitet der, selv om man ikke nødvendigvis er veldig mange flere beboere der.

Styret jobber videre med 3 saker vi håper og tror kan løse utfordringen – men dere som beboere med også bidra om vi skal få løst dette.

SØPPEL FRA RABBEN

Styret er kjent med at mange fra Rabben kaster søppel nede hos oss, f eks på vei til bussen. Dette er et problem som borettslaget har hatt siden det var nytt – i følge de som har bodd lenge hos oss. Hvorfor det er slik, og hvorfor vi ikke klarer å stoppe det vet vi ikke. Men det betyr ikke at vi har gitt opp å få stoppet dette.

SØPPEL FRA TUN 3 og 4

Styret tror at problemet er litt mer sammensatt enn bare utfordringen fra Rabben. Vi tror at vi kan ha et tilsvarende problem med søppel fra spesielt tun 3 og 4. De skal henholdsvis kaste søppelet sitt på det midte feltet, siden containerkapasiteten er beregnet slik. Styret har en teori om at det det fra tun 3 og 4 også kastes mye søppel ved innkjøringen på vei til bilen på den store parkeringsplassen eller på vei til bussen, slik som de på Rabben gjør. Vi må derfor oppfordre at beboere på tun 3 og 4 kaster søppel på det mindre feltet, som alltid har ledig kapasitet.

SORTERING AV SØPPEL

Mye at søppelutforingen vi har sett handler også om sortering. Det sorteres alt for lite, og det meste går samlet i restavfallet – og da blir det fult. Vi har observert fulle poser med glass og metall stående på utsiden av restavfallet som var full. Men vi har egen container for glass og metall som aldri har vært i nærheten av full. Om vi ikke klarer å sortere bedre blir det alltid fult i restavfallet. Her må vi alle bli bedre – så får vi bedrer kapasitet også.

Til slutt, og ikke minst. Ikke sett igjen poser på utsiden. Det begynner vi bli lei av å repetere. Men rotter, mus og fugl drar dette utover og det ser ikke ut rundt containeren. Og det er bare skylden til de som setter søppelet på utsiden.

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for VI HAR ET SØPPELPROBLEM

INNBRUDD OG BILTYVERI

Bilinnbrudd i Mellomenga Borettslag

Igjen har det vært tyver på besøk i borettslaget. Styret har fått beskjed om både bilinnbrudd og biltyveri fra parkeringsplassen. Vi oppfordrer derfor bileiere om ikke ha liggende ting i bilene som enkelt kan stjeles – og omsettes. Slik som verktøy, småelektronikk og sportsutstyr.

Finner disse kriminelle ut at her er det alltid noe å ta, kommer de raskt tilbake for å ta mer. Det er også viktig at garasjeporter holdes lukket og låst. Vi er kjent med at mange er sløve når det gjelder låsing av portene sine. Vi er selvfølgelig klar over at noen har utfordringer med portene sine nå, som gjør det umulig å låse. Men de som kan bør ….

Det har også tidligere vært noen tilfeller av innbrudd i boder. Så vi må ikke være naive ovenfor hvor frekke disse kriminelle kan være.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for INNBRUDD OG BILTYVERI

HUSLEIEØKNING FRA 1. MARS OG 1. SEPTEMBER

For 2023 er det varslet en stor økning av kommunale avgifter, blant annet øker vann- og avløpsavgiften med 25 %. For andre større utgiftsposter, eksempelvis forsikring og vaktmestertjenester (gressklipping, snørydding mm.), er det varslet endringer tilsvarende prisstigning på 7 %. På vedlagt link til et pdf-dokument finnes en kopi av rundskrivet som i dag er lagt i postkassen til alle. Merk at vedlagt dokument viser til et tenkt eksempel – i mottatt brev (i postkassen) er det regnet ut hva økningen vil bli for din bolig og din husleie. Det vil derfor være avvik fra det du ser på vedlagt link, og den utregningen du har i brevet levert dere har mottatt.

Link til rundskriv (pdf) om økning av husleien

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for HUSLEIEØKNING FRA 1. MARS OG 1. SEPTEMBER

HURRA – DET BLIR JULEGRANTENNING

Eva på tun 3 har tatt på seg ansvaret slik at vi i år også får julegrantenning og fakkeltog bort til butikken 1. søndag i advent. Som vi pleier er det oppmøte ved garasjene til tun 1, hvor treet tennes kl 17:30. Så blir det tog bort til butikken, hvor det store juletreet tennes. På veien tenner vi lysene på flaggfjellet og på tun 5. Selvfølgelig blir det også utdeling av pepperkaker til barn og voksne. Stor takk til Eva som tar på seg å organisere dette.

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for HURRA – DET BLIR JULEGRANTENNING

SORTERING AV SØPPEL

Nå etter noen uker med nye containere må styret ut med en oppfordring til alle beboere. Selv om vi nå faktisk har større kapasitet med de nye containerne opplever vi at spesielt containeren for restavfall blir full – og søppelposer settes på utsiden. Dette tiltrekker seg fugl og rotter som drar restavfallet utover. Det syns sikkert ingen av oss er veldig hyggelig eller spesielt pent å se på. Derfor må vi ikke sette søppel på utsiden av containerne.

Restavfall i Mellomenga Borettslag

Hvorfor blir containeren fult så fort? Styret tror at mange av oss er for dårlig til å sortere matavfallet i grønne poser – og kaste dette i containeren for matavfall i stedet for å kaste alt i restavfallet. Styret oppfordrer derfor alle til å bli flinkere til å sortere avfallet riktig – også glass og metall, som nå også har egen container.

Får vi ikke kontroll på dette må borettslaget bestille ekstra container for restavfall – som vil resultere i en økning i renovasjonsavgift, som igjen betyr økt husleie for alle sammen. Vi har også allerede funnet både stoler og grilltrekk kastet i avfallet. Dette skal ikke kastes i containerne – men kan kastes på traktoren når den kommer to ganger i året, for å hente denne type avfall som ikke kan kastes i containerne.

Hilsen Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for SORTERING AV SØPPEL

HVORDAN BØR AREALENE I LØRENSKOG BRUKES?

Heldigvis har vi mange samfunnsengasjerte beboere i Mellomenga. Derfor kan det være at denne informasjonen fra kommunen kan være interessant for mange av oss.

Kommunestyret har vedtatt at forslag til kommuneplanens arealdel skal på høring. Planen sier noe om hvordan arealene i kommunen skal brukes, for eksempel hvor det er tillatt å bygge vei, dyrke jord, bygge boliger eller drive næring. Arealdelen viser også hva som skal vernes i kommunen. Kommunen ønsker å høre beboeres mening om forslaget! Forslaget er på høring fram til 13. november.

Forslag til ny arealdeling finner du her:  www.lorenskog.kommune.no/kommuneplan

Det blir også et informasjonsmøte for innbyggere tirsdag 18. oktober kl. 18.00 i Storstua på Lørenskog hus. Se invitasjon og meld deg på her.

Her kan du gi direkte innspill til forslag til ny arealdel. 
https://www.lorenskog.kommune.no/sd/skjema/LK276/?arkivsak=2020012438&tittel=Revisjon%20av%20kommuneplanens%20arealdel%202021%20-%202022%20-%202023  

Du kan også sende e-post merket 21/3431 til postmottak@lorenskog.kommune.no

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for HVORDAN BØR AREALENE I LØRENSKOG BRUKES?

NYE SØPPEL-CONTAINERE KLARE TIL BRUK

Styret kan nå melde at de nye søppelcontainerne er klar til bruk. Dette har vært et langt og tungt prosjekt å få godkjent i kommunen, men nå er vi i endelig i mål

Som dere vil se har vi i tillegg til restavfall, matavfall, papp og papir – også fått egne containere for glass og metall. Dere vil også se at åpningen på containerne er relativt små – slik at vi må presse sammen pappesker før de kastes. Containeren for restavfall har en luke, slik at man ikke kan kaste store og/eller lange gjenstander i containeren. Styret minner om at avfall som står på utsiden, blir ikke hentet og kastet av søppelbilen.

Er avfallet ditt for stort for containeren må du lagre det hjemme til traktoren kommer å henter søppel (2 ganger i året), eller så må du selv kjøre det bort og levere det på en miljøstasjon. Ikke la det stå ved containerne, da blir dette fort en søppelfylling for både egne beboere, og andre som har en tendens til å bare sette fra seg avfallet sitt der det passer. 

La oss nå alle prøve å holde det fint, rent og ryddig rundt de nye containerne. Det er mest hyggelig for oss alle sammen. Vi håper at alle blir fornøyd med den nye løsningen. 

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for NYE SØPPEL-CONTAINERE KLARE TIL BRUK

HØSTRYDDING – TRAKTOREN KOMMER

I høst får vi tilbake traktoren som kommer å henter søppel fra boder, loft, skuffer og skap. Det blir ikke satt ut containere som vi har gjort de siste årene. Selv med instrukser i forkant av hva som ikke kan kastes (spesialavfall som el-artikler, isopor, impregnerte planker, malingsspann, bildekk, glass og keramikk, gipsplater etc etc), blir dette likevel puttet i containerne – og borettslaget får en stor ekstrautgift for levering av spesialavfall.  Når traktoren henter avfallet blir det bedre kontroll på hva som kastes, og spesialavfall blir stående igjen.

Rutinen vi har hatt med traktoren tidligere blir som før. Han kjører fra tun til tun og tar med seg det som settes ut (som lovlig kan kastes). Runden starter ca kl 16:00, men vi vet at han ofte starter tidligere, for å rekke levering før stengetid samme dag. Det kan derfor være lurt å sette fram avfallet minst én dag i forveien.

Vi oppfordrer som tidligere alle naboer til å hjelpe hverandre med å få tingene opp i hengeren til traktoren. Og ikke minst, møbler som kan demonteres blir demontert det før kasting. Da får vi bedre plass, og kan ta med mer pr tur før hengeren må tømmes.

Årets rute er som følger:
Uke 41, mandag 10. oktober – Tun 1 + 2, fra kl 16:00
Uke 41, tirsdag 11. oktober – Tun 3, , fra kl 16:00
Uke 41, onsdag 12. oktober – Tun 4 +5, , fra kl 16:00

Et lite hjertesukk til fra styret

Se vedlagte bilder fra området ved søppelcontainerne. Det skal ikke settes igjen noe søppel rundt, og ved containerne. Søppeltømmerne har ikke ansvar for det som er utenfor containerne -og dette blir ikke hentet eller kastet av søppelbilen. Det er derfor vi 2 ganger i året setter ut ekstra containere på tunene, eller kommer med traktor for å hente denne typen avfall. Det er faktisk dine naboer og med-beboere som forbarmer seg over dette – og rydder opp, ikke søppelbilen. Styret er klar over at det innimellom settes avfall her av andre enn våre beboere også – men vi må sørge for at iverfall vi ikke gjør det, da vil problemet bare bli større, når flere og flere tror at det er greit å sette fra seg avfallet sitt der.

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for HØSTRYDDING – TRAKTOREN KOMMER

BÅNDTVANG FOR KATTER OG HUNDER

Båndtvang for katter i Mellomenga

Styret har fått inn nye klager fra beboer om særlig katter som går løst rundt i borettslaget. Det er beboere som nesten daglig må rydde katteavføring fra inngangspartiet til boligen sin, fra katter som ikke holdes i band.

Vi minner om at det i Mellomenga borettslag er samme regler for katter, som for hunder. De fleste hadde reagert om hunder hadde gått løst rundt og lagt igjen avføring på friarealer og i hager. For å unngå at katter legger fra seg avføring i andre sine hager eller på fellesarealene skal alle katter holdes i bånd, slik som hunder må, når de er ute. Dette med båndtvang kommer klart fram i dyreholdserklæring som alle med dyr i borettslaget skal ha lest og signert når man skaffer seg dyr.

Styret håper at dette nå tas til etterretning slik at borettslaget slipper å innføre strengere regler for dyrehold i borettslaget.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for BÅNDTVANG FOR KATTER OG HUNDER