Forfatterarkiv: Mellomenga

FEIING AV PIPER I BORRETSLAGET

Styret har fått informasjon fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen om kommende feiing av pipene i borrettslaget. Beskjeden vi har fått er at det er planlagt feiing i uke 3. Det opplyses videre at beboere vil få en SMS cirka … Les videre

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for FEIING AV PIPER I BORRETSLAGET

DYREHOLD OG HUSORDENSREGLER I MELLOMENGA

Mellomenga Borettslag passerte 40 år for et par år siden, og det er naturlig at det i pioder er utskiftninger av beboere i borrettslaget. Vi er nå inne i en slik periode hvor mange flytter ut, og nye flytter inn. … Les videre

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for DYREHOLD OG HUSORDENSREGLER I MELLOMENGA

DIGITALT BEBOERMØTE ONSDAG 25. NOVEMBER

Som tidligere informert ønsker styre å avholde en ekstraordinær generalforsamling hvor ny beplantning for hele borettslaget behandles. For at dette skal kunne gjennomføres på en god måte avholder vi først et beboermøte der tanker, planer og kostnader belyses – som … Les videre

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for DIGITALT BEBOERMØTE ONSDAG 25. NOVEMBER

VINTERFORBEREFELSER I MELLOMENGA

Det nærmer seg adventstid og snøen er kanskje ikke så langt unna. Styret har fått tilbakemelding fra de som brøyter om utfordringer de møter på sine runder hos oss. De er flere som har trær og hekker som har vokst … Les videre

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for VINTERFORBEREFELSER I MELLOMENGA

NY BEPLANTNINGSPLAN FOR MELLOMENGA

I de senere årene har borettslaget gjennomført ganske omfattende oppgraderinger med nye lekeplasser, fiberkabler, asfaltering av alle gangveier og el-billading for å nevne noe. Turen er nå kommet til å oppgradere uteområdene for å få et mer helhetlig preg. Styret … Les videre

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for NY BEPLANTNINGSPLAN FOR MELLOMENGA

BEBOREAKSJON MOT TUNGTRANSPORT TIL/FRA FEIRING

Styret har deltatt på et folkemøte hvor borettslag, sameier og vel-foreninger langs kjøreruten til/fra Feiring bruk var invitert. Aksjonsgruppen bak møtet prøver nå å samle alle berørte beboere til felles innsats, hvor formålet er å gjøre bokvaliteten langs denne ruten … Les videre

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for BEBOREAKSJON MOT TUNGTRANSPORT TIL/FRA FEIRING

HØSTRYDDING – BORTKJØRING AV SØPPEL

Styret kan glede alle våre beboere med at det også i høst vil bli runde med traktoren for bortkjøring av søppel fra border, loft og skap. Det er veldig viktig å merke seg at du ikke kan kaste spesialavfall som … Les videre

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for HØSTRYDDING – BORTKJØRING AV SØPPEL

Framdrifrsplan service på hustak

Nå nærmer det seg oppstart av service, sjekk og vedlikehold av hustakene i borettslaget. Vedlagt ligger estimert framdriftsplan vi har mottatt fra entreprenøren Drogseth AS. Siden det er vanskelig å estimere hvor lang tid man vil bruke pr tak og … Les videre

Skrevet i Nyheter, Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Framdrifrsplan service på hustak

Service på hustak

Det ligger flere tiltak på styret sin vedlikeholdsplan for borettslaget. Nå etter at vi har fått spylet avløpsrørene står takene for tur. Vi har engasjert selskapet Drogseth til denne jobben. Drogseth vil ta en befaring på alle tak, se over … Les videre

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Service på hustak

Rengjøring av avløpsrør

I henhold til styret sin vedlikeholdsplan for borettslaget ligger det inne rengjøring av avløpsrør. Styret har bestilt NRC Gravco til å gjennomføre jobben. Spyling av avløp betyr at entreprenøren må inn i alle boliger og ha fri tilgang til sluk … Les videre

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Rengjøring av avløpsrør