BEBOREAKSJON MOT TUNGTRANSPORT TIL/FRA FEIRING

Styret har deltatt på et folkemøte hvor borettslag, sameier og vel-foreninger langs kjøreruten til/fra Feiring bruk var invitert. Aksjonsgruppen bak møtet prøver nå å samle alle berørte beboere til felles innsats, hvor formålet er å gjøre bokvaliteten langs denne ruten bedre. Det er rimelig å tro at mengden tungtransport vil øke kraftig de kommende årene, og Feiring har allerede planlagt drift til 2078. Myndighetene estimerer en økning på 40% etter behovet for pukk i Oslo-området de kommende årene, hvor Feiring er en sentral og lokal leverandør for kortreist pukk, med lavt klimaavtrykk. Aksjonsgruppen mener at eneste løsningen for et levelig bomiljø for beboere i sentralområdet på Lørenskog vil være å finne en annen trasé som skal erstatte dagens kjørerute.

Beboeraksjonen – STOPP tungtransporten gjennom boligområder i Lørenskog

Styret har tilsluttet seg denne aksjonsgruppen og oppfordrer våre beboere til å følge gruppens Facebook-side. Gruppen vil trenge beboerunderskrifter, for etter hvert kreve saker behandlet i kommunestyret.  Kommunen skal i høst behandle reguleringsplanen for Feiring, så det er denne sjansen vi har for å kunne påvirke hvordan det blir langs denne kjøreruten i mange tiår framover. Det er derfor viktig at aksjonsgruppen samler så mange som mulig på Facebook, for å kunne nå ut til befolkningen med viktig informasjon. Og kunne få inn underskrifter, når det trengs, for å få saker behandlet av kommunen.

Hver enkelt beboers stemme blir her viktig. Styret oppfordrer derfor alle beboerne, venner og kjente, kollegaer og familie, til å følge Facebook-siden: STOPP tungtransporten gjennom boligområder i Lørenskog -om du ønsker et bedre bomiljø i framtiden for sentralområdet i Lørenskog.

Mvh Styret

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.