Digital generalforsamling i Mellomenga Borettslag

I den ekstraordinære situasjonen vi er i, mener styret i Mellomenga sammen med OBOS, at digital avstemming er en grei løsning, for å få gjennomført årets generalforsamling.

Møte blir avholdt ved hjelp OBOS-løsningen Vibbo.no. Alle boenheter vil motta innkallingen i postkassen som vanlig, mens de som har samtykket til digital kommunikasjon fra OBOS, mottar også innallingen på e-post. Innkallingen vil inneholde borettslagets årsrapport og regnskap for 2019.

Beboermøte om Elbil-lading og maling av fasadene.

Til behandling og avstemming

På grunn av møteformen må sakene som behandles begrenses til kun lovpålagte saker som er:

  • Godkjenning av årsregnskap og årsrapport
  • Valg av tillitsvalgte
  • Honorar til tillitsvalgte
  • Honoroar til miljøutvalget

Behandling av andre innkommende saker og forslag, blir utsatt til ekstraordinær generalforsamling, som er planlagt til høsten, eller så snart dette er gjennomførbart.

Hvordan delta?

Gå først inn på Vibbo.no
Dersom OBOS har registrert ditt mobiltelefonnummer, vil du kunne motta en SMS med lenke til møtet med en gang. Trykk på mottatt SMS med lenk og delta. Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål til styret og avgi din stemme. Merk at spørsmål til styret kommer inn via e-post og det kan gå et par dager før man får svar. Spørsmål samles opp før det svares. Men det vil svares i god tid før stemmefristen går ut.

Har ikke OBOS ditt mobiltelefonnummer?
Logge deg inn på Vibbo.no med BankID og registrere mobilnummeret ditt. Du kan også ringe OBOS på telefon 22 86 55 00 eller sende en e-post til obos@obos.no, så registreres nummeret ditt. Så snart nummeret er registrert kan du gå til Vibbo.no og delta på generalforsamlingen.

Papirversjon
Kan du ikke delta på det digitale årsmøtet, anbefaler vi at du leverer utfylt stemmeseddel som finnes bakerst i papir-innkallingen til årsmøtet. Fyll ut og legg seddelen i postkassen til styreleder Cathrine Juul, Finstadsletta 108 på tun 5.

Møtet åpnes onsdag 6. mai 2020 Møtet er åpent for avstemming i 8 dager, og siste dato for avstemming er torsdag 14. mai 2020.

Hvem kan stemme?

Husk at det er kun én stemme pr. boenhet. Så det er greit om husstanden har gjort seg ening om hva man skal stemme før stemmene avgis.


Dette er nytt, og litt rart for alle sammen. Men vi for gjøre så godt vi kan – så kommer vi sterke tilbake med et fysisk møte så snart det er mulig.

Husk å bruke stemmen dere har

Mvh Styret

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.