DIGITALT BEBOERMØTE ONSDAG 25. NOVEMBER

Som tidligere informert ønsker styre å avholde en ekstraordinær generalforsamling hvor ny beplantning for hele borettslaget behandles. For at dette skal kunne gjennomføres på en god måte avholder vi først et beboermøte der tanker, planer og kostnader belyses – som vil gjøre det enklere når saken skal stemmes over i generalforsamling. Selve generalforsamlingen er tenkt noen dager etter beboermøtet.

Beplantning Mellomenga Borettslag

Beboermøte vil foregå på digitalt på Teams og vi får hjelp av OBOS til selve gjennomføringen. Innkalling kommer som egen e-post eller skriv i posten (til de uten samtykke til å motta informasjon digitalt).

Beboermøte blir på Teams
onsdag 25. november kl 19:00 – 21:00

Synspunkt og tilbakemeldinger fra beboermøte vil danne grunnlaget for sakslisten, og det vi skal stemme over på ekstraordinær generalforsamling. Innkallingen med sakslisten til generalforsamling kommer da først etter at beboermøte er avholdt.

Vedlagt her finner dere to kart over hele borettslaget. Her er det tegnet inn dagens beplanting på det ene, med trær, busker, kratt, hekker etc. På det andre kartet ligger forslaget fra entreprenøren om hvordan de foreslår at beplantingen bør være. Her er det tatt hensyn til valg av tresorter med tanke på vedlikehold etc.

Kartene kan være litt vanskelig å lese/forstå. Men alle trær, busker etc er tegnet inn med et symbol. På kartet over planlagt beplantning vises det symboler for hva man har tenkt og foreslått. På siden av kartet står det en forklaring over hva de forskjellige symbolene betyr av tresorter etc.


Kart: Dagens beplantning i borrettslaget (pdf)
Kart: Forslag til ny beplantning for borettslaget (pdf)

Styret ønsker alle velkommen til møte den 25.

Mvh Styret

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.