Byggeplaner?

Dersom du har planer om å bygge ut eller gjøre endringer som berører bygningens fasade, krever dette styrets samtykke.

Det er viktig å huske på at vi bor i et borettslag, og at din hage/din bolig er naboens utsikt. Vi ønsker at det skal se pent ut rundt oss, og i et borettslag som Mellomenga krever dette særskilte hensyn. Det er ikke nødvendigvis ok å gjøre de endringer som den enkelte beboer selv synes er praktisk, vi ønsker så langt det lar seg gjøre å opprettholde et enhetlig preg.

Under er opplistet de ulike tiltakene som krever søknad til styret. Mer informasjon om de enkelte tiltakene finner du i undermenyen, herunder hvordan du skal søke, og hvilke regler du må forholde deg til.

Tilbygg bolig
Med til bygg til boligen menesutvidelse av eksisterende bolig.

 • Det foreligger ulike utbyggingsalternativer til våre boenheter, hvorav tilbyggtypen er avhengig av leilighetstype.

Tilbygg bod

 • utvidelse av opprinnelig bod (tilbygg til eksisterende bod)

Terrasser
Oppføring/utvidelse av terrasser og verandaer skal som hovedsak søkes styret, unntaket er plattinger, men med noen unntak. Det er viktig å merke seg at terrassene ikke skal forankres inn i bygningskroppen.

Fasadeendring
Med fasadeendring menes alle endringer som berører bygningsmassens fasade, med unntak av tilbygg hvor det er egne regler. Forslag til fasadeendring kan være:

 • Utskifting av vinduer, dersom de nye vinduene får en annen størrelse eller profil enn eksisterende vinduer.
 • Innsetting av nye vinduer, hvor det ikke er vindu fra før
 • Etablering av varmepunpe
 • Endring på skillevegger, der veggene gis en annen størrelse eller utforming enn opprinnelig.

Innvendig ombygging
Ønsker du å gjøre endringer inne i din leilighet krever ikke dette samtykke fra styret, med unntak av følgende:

 • Etablering av pipe
 • Riving av bærevegg

Annet
Vi har alle våre behov og ønsker, men det kan være at disse tiltakene vil være til sjenanse for omgivelsene. Dette er tiltak som krever samtykke fra borettslagets styre. Herunder kan bl.a. nevnes:

 • frittstående boder
 • dukkehus
 • støttemurer
 • trampoliner

.Ta gjerne kontakt med styret dersom du har spørsmål