Andre søknadspliktige tiltak

Det er ikke tillatt å sette opp byggverk på borettslagets eiendom, uten styrets samtykke. Slike byggverk kan bl.a. være:

  • Frittstående boder
  • Dukkehus
  • Støttemurer
  • Trampoliner

Søknaden til styret skal inneholde følgende:

  • Kart med tiltaket inntegnet
  • Tegninger (gjelder ikke trampoliner)
  • Kvittert nabovarsel fra de berørte naboer
  • Eget søknadsskjema for trampoliner (Last ned som pdf)
  • Redegjørelse/beskrivelse av tiltaket