Innvendig ombygging

Ønsker du å gjøre endringer inne i din leilighet krever ikke dette samtykke fra styret, med unntak av følgende:

  • Etablering av pipe
  • Riving av bærevegg

Søknaden til styret skal inneholde følgende:

  • En redegjørelse/beskrivelse av tiltaket
  • Plantegning som viser tiltakets plassering

Det gjøres oppmerksom på at disse endringene også krever kommunens tillatelse, og skal belegges med ansvar av fagkyndig.