Terrasser/verandaer

Terrasse
Ingen av leilighetene er opprinnelig utstyrt med terrasse på inngangs-plan, men de aller fleste har bygget dette selv på et eller annet tidspunkt.

Ønsker du å bygge ny terrasse, må du sørge for å innhente styrets samtykke før arbeidene startes opp.

Søknaden til styret skal inneholde følgende:

  • Kart med tiltaket inntegnet og målsatt
  • Kvittert nabovarsel fra de berørte naboer
  • Redegjørelse/beskrivelse av tiltaket

OBS! Husk at dersom du skal bygge en terrasse/platting, skal denne ikke forankres i bygningskroppen, men skal være et frittstående element (som kan hvile inntil bygningskroppen)

Veranda
Alle leilighetene er bygget med en enkel veranda i 2. etasje. Enkelte beboere har utvidet denne til ca dobbel dybde. Ønsker du også å utvide må du sørge for å innhente styrets samtykke før arbeidene startes opp.

Søknaden til styret skal inneholde følgende:

  • Kart med tiltaket inntegnet og målsatt
  • Kvittert nabovarsel fra de berørte naboer
  • Redegjørelse/beskrivelse av tiltaket