Tilbygg bod

Alle boenhetene er utstyrt med en enkel utebod, men mange har gjennom tidene valgt å utvide denne. Ønsker du å utvide din bod, må du sørge for å innhente styrets samtykke før arbeidene starter opp (utvidelse av bod innebærer også eventuelle takoverbygg som bygges til boden, f.eks. tak mellom bod og bolighus).

Søknaden til styret skal inneholde følgende:

  • Kart med tiltaket inntegnet og målsatt
  • Målsatte fasadetegninger som viser både eksisterende og ny bod
  • Kvittert nabovarsel fra de berørte naboer
  • Redegjørelse/beskrivelse av tiltaket