Tilbygg bolig

Alle boenhetene er mulig å bygge ut innenfor gitte rammer. Det er gjennom bebyggelsesplan og tidligere generalforsamlingsvedtak fastsatt ulike utbyggingsalternativer for de enkelte boenhetene. Tilbygg-alternativene varierer noe i forhold til de ulike leilighettypene. Ønsker du å utvide din leilighet, krever dette søknad til borettslagets styret, med påfølgende søknad til kommunen.

Hvilke utbyggingsalternativ kan jeg velge?
De ulike leilighetstypene er i regulerigsplanen for eiendommen angitt med bokstav, tilsvarende er utbyggingsalternativene. Oversikt over leilighetstypene finner du i reguleringsplanen som er tilgjengelig via kommunens kartløsning.

Nedenfor finner du de ulike utbyggingsalternativene:

 

Hvordan går jeg frem?

 1. Innhente samtykke fra naboer (se borettslagets eget skjema i undermenyen)
 2. Fylle inn borettslagets interne skjema for tilbygg (se eget skjema i undermenyen)
 3. Sende inn søknad til styre med følgende dokumentasjon:
  – Skjema for søknad om tilbygg
  – Signert skjema for nabosamtykke
  – Tegninger av ønsket utbyggingsalternativ
  – Kart med tiltaket tegnet inn (situasjonskart finnes på kommunens nettside)
 4. Avvente styrets samtykke
 5. Sende inn søknad til kommunen (dette må andelshaver besørge selv)
 6. Fremlegge kommunens tillatelse for styret
 7. Innbetale depositum til borettslaget, nærmere info finnes på borettslagets interne skjema for søknad om tilbygg. Kostnadene for kontroll nevnt i punkt 10 vil trekkes fra depositumet.
 8. Avtale og gjennomføre et oppstartsmøte med representant fra styret og utførende foretak (snekker)
 9. Arbeidene kan nå iverksettes
 10. Styret vil iverksette en kontoll av byggearbeidene på avtalt tidspunkt. Her er det viktig med dialog mellom andelshaver og styret. Mer info gis i oppstartsmøte.
 11. Når arbeidene er ferdigstilt må andelshaver besørge ferdigattest fra kommunen, denne må fremlegges styret før depositum kan tilbakebetales.