FELLESDUGNAD 31. MAI

Som tidligere annonsert ønsker styret å få gjennomført en fellesdugnad mandag 31. mai fra kl 17:30. Siden grus er tatt vekk av feiebil, og mye løv og kvist blir ryddet ifm beplantningsprosjektet står det noen andre oppgaver på agendaen i år.

  1. Planting på tunene
  2. Maling av garasjeporter
  3. Maling av nye vindskier på garasjer
  4. Vasking av postkassestativ
  5. Vasking av fellesplating tun 1
  6. Generell rydding av søppel (bak og rundt garasjer, ved kompostbingen, rundt parkeringsplassen, ved søppelcontainerne og rundt på tunene generelt)
  7. Gjennomgang av garasjeporter
Vårdugnad i Mellomenga Borettslag

Planting på tunen
Styret vil kjøpe inn planter og eventuelt jord til beplantning i de store «betongfatene» vi pleier å plante i. De som bor på tun hvor disse står bes ta ansvar for selve plantingen på dugnadsdagen.

Maling av garasjeporter
På garasjeportene har vi igjen en blåfarge som ikke lengere brukes i borettslaget. Det har derfor lenge vært et ønsker om å få malt disse portene. Derfor kommer dette som et punkt på årets dugnad. Vi henstiller til at de med garasje tar dette ansvaret og maler sin port – og kanskje også naboens port der det trengs hjelp. Det er selvfølgelig lov å delta i malejobben for de uten garasje også 😊 Styret kjøper inn maling, plastbøtter, koster etc. Her må vi være flinke til å dele på utstyret, som koster og spann. For det blir ikke en kost pr garasje 😊 Det er også stor sannsynlighet for at vi må dele opp dette over flere dager da portene trenger flere strøm med maling.

Maling av vindskier
Det har de siste årene blitt gjort noe vedlikehold på garasjetakene – slik som bytting av råtne og defekte vindskier. Disse har enda ikke blitt malt – noe vi ønsker gjort nå på dugnaden. Så for de som følger seg komfortable med å bevege seg på garasjetakene med maling og pensel er velkommen til å gjøre det. Styret kjøper inn nødvending utstyr og maling.

Vasking av postkassestativ
Det er noen år siden de nye postkassestativene ble satt opp, og de kan være greit at de får en vask. Her henstiller vil til beboere til hørende hvert stativ til å ta med en bøtte med såpevann og en fille -ta en runde med rengjøring så ser det så mye bedre ut 😊

Vasking av fellesplating tun 1
Nå som trær og busker er ryddet rundt fellesplattingen ønsker vi at den også spyles og rengjøres. Gjerne med høytrykkspyler om noen har det. Planen er at den skal restaureres, slik at den igjen kan brukes og framstår trivelig og imøtekommende.

Generell rydding av søppel
Som ellers er det fint at det ryddes opp søppel rundt om i hele borettslaget, også utenfor selve tunene. Det samler seg mye rundt søppelcontainerne, gjerne ned mot bekken og rundt garasjene i løpet av et år. Det er derfor spesielt viktig å ta en grundig runde på disse utsatte områdene. Styret kjøper inn søppelsekker.

Gjennomgang av garasjeporter
Styret er kjent med at det er mange slitte og skranglete garasjeporter rundt om. Når vi nå først skal male, så kommer vi til å gå en runde og se på portene. Snakke med dere som har garasjer og notere oss hvem som har problemer, og hva som er problemet. I etterkant tar vi en runde med fiksing av disse problemene. Men det er greit og samle sammen mange småjobber til én stor når vi først bestiller vedlikehold. For dere som ønsker, og har behov for vedlikehold på porten, er det viktig at dere er til stede på dugnaden slik at styret for sett på porten og notert ned hva som er problemet.

Vedlikehold på garasjetak i Mellomenga.

Som dere ser blir det i år en litt annerledes dugnad, men vi tror og stoler på at dere stiller opp som borrettslaget vårt alltid gjør.  Velkommen skal dere alle være. PS vi holder avstand og tar selvfølgelig hensyn til smittevern. Dugnaden er selvfølgelig væravhengig med tanke på maling – det kommer vi tilbake til om været viser seg å bli dårlig.

Mvh Styret

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.