IGANGSETTING AV TREFELLING

Etter at ekstraordinær generalforsamlingen vedtok foreslått beplantningsplan, har styret (etter en anbudsrunde) inngått avtale med Gartnerhagen AS om gjennomføring. Arbeidet med å felle trær og fjerne busker starter allerede mandag 08. februar.

Overordnet framdriftsplan for prosjektet

  • Uke 6 – 8 (8. – 26. februar): Fjerning av trær og busker
  • Uke 10 (8. – 12. mars): Oppsetting av kompostbinger
  • Uke 18 (3. – 7. mai): Stubbfresing, legge ut jord
  • Uke 18 – 21 (3. – 28. mai): Beplantning

MERK
Endringer kan komme, spesielt vil værforhold kunne spille inn. Så snart syret får en mer detaljert oversikt over når det skal jobbes på hvilket tun og område vil vi informere om dette.

Gjennomføring

Det settes opp et hovedanleggsområde på gjesteparkeringen. Se vedlagt tegning av riggplanen (blått felt viser hovedanleggsområde). Riggen på gjesteparkeringen gjelder for hele byggeperioden og blir gjerdet inn.

Det vil bli opprettet mindre, midlertidige riggplasser på de forskjellige områdene. Se røde områder på tegningen.

Klikk på bildet for å full størrelse


På de midlertidige riggplassene må det påregnes tidvis dårlig fremkommelighet. Det blir sørget for fremkommelighet for utrykningsbiler hvis det skulle være nødvendig.

Entreprenør vil prøve å holde seg til de kjørerutene som er tegnet inn (gule streker på kartet), og kjøre minst mulig på de andre veiene.

Bestilling av trær til ved

I utgangspunktet fjernes alt som tas ned, fortløpende. Det vil imidlertid være mulig, for beboerne som ønsker trær til ved, å bestille dette. Aktuelle trær kappes i lengder på ca. 1 m. Disse må hentes av den enkelte i løpet av et par dager etter at treet/ trærne er felt. Dette for å unngå henslengte trelengder og etteropprydding som fordyrer prosjektet.

Meld inn ønske om trær til ved på adressen trefelling@mellomenga.no. Husk å oppgi tunet eller anleggsområde hvor trær skal felles sammen med mobilnummeret ditt, slik at vi får varslet når treet/ trærne er klart for henting. Ingen må hente kapp før man har fått beskjed om at henting er klart på ditt tun eller anleggsområde.

Spørsmål om prosjektet ellers, rettes til adressen styret@mellomenga.no

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.