Flagging på flaggdager

Mellomenga Borettslag har flaggstang på det området som populært kalles “Flaggfjellet”, som er fellesområdet mellom tun 3 og 4. Det er bare offentlige bygninger som har falggplikt på offentlige flaggdager. Av praktiske årsaker praktiseres det derfor flagging på flaggfjellet bare 1. og 17. mai.