Lån av stiger

Har du vedlikeholdplaner for fasade, tak, pipe, takrenner, vinduer etc og trenger stige(r) har borettslaget mange liggende i utstyregarasjen til borettslaget. Disse er av typen som kan skøtes sammen til dobbel-lengde. Ta kontakt med styret på e-post styret@mellomenga.no for utlån av stiger.

Til orientering
I mange år hadde alle husrekkene egne stiger hengende i enden av hver rekke. Disse har med årene blitt flyttet rundt og blitt engende både her og der. Noen på gjerder (der det finnes), noen på garasjevegger, og noen rett og slett bare bare blitt liggende på gresset inntil husvegger eller på fellesområdene. De fleste stigene ble utilgjengelig om vinteren slik de var plassert, og i veien for gressklipping om sommeren.

Stigene ble derfor etter sist store malingsprosjekt (da vi malte på dugnad i 2010) samlet inn og plassert i borettslagets utstyrsgarasje. Det ble også borte flere stiger underveis i dette prosjektet.