NY BEPLANTNINGSPLAN FOR MELLOMENGA

I de senere årene har borettslaget gjennomført ganske omfattende oppgraderinger med nye lekeplasser, fiberkabler, asfaltering av alle gangveier og el-billading for å nevne noe. Turen er nå kommet til å oppgradere uteområdene for å få et mer helhetlig preg. Styret har derfor i løpet av 2019/2020 fått utarbeidet en beplantningsplan for hele området. Den fysiske gjennomføringen av planen tenkes gjort slik at vi er ferdige før/ i løpet av høsten 2021.

Felling av trær i Mellomenga Borettslag.

Hovedtrekkene i planen

 • Alle store/ større trær fjernes
  ( Mange er gamle og store, og har blitt et vedlikeholdsproblem. Over tid vil disse store trærne, som stadig blir større, kunne medføre fare for både hus og mennesker)
 • Skråningen langs innkjøringen renses for busker (unntatt hekker som åpenbart er satt opp som gjerde mot eiendom)
 • Kratt og en del enkeltstående busker fjernes
 • Gamle stubber som står igjen, freses bort
 • Den store kompostbingen «legges ned» og erstattes med gressplen
 • Det opparbeides to nye kompostplasser (bingeløsninger), én i området ned mot garasjene mellom rekke 5 og 6, og én på området mellom rekke 12 og gangveien
 • Nye trær som settes opp, skal være kortvokste, dvs. ikke ha behov for topping/ beskjæring
  (disse blir da mer «vedlikeholdsfrie» for borettslaget)
 • Det etableres en liten pileskog (ca 3 x 5 m) per tun til lek
 • Nye busker og hekker skal være lavtvoksende og ikke ha behov for beskjæring

Siden den nye beplantningsplanen er svært omfattende hadde styret beregnet å ha en ekstraordinær generalforsmaling om planen nå i høst, men dette er ikke så lett å gjennomføre grunnet koronasituasjonen. Styret vil sørge for at alle skal kunne få komme med innspill, enten ved fysisk eller digitalt møte, før endeling plan igangsettes. Styret håper at ekstraordinære generalforsamlingen kan gjennomføres i løpet av desember. Endeling tidspunkt kommer senere.  

Mvh Styret


Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.