Om borettslaget

Mellomenga borettslag ligger i barnevennlige omgivelse med Finstad barneskole, SFO, Finstad barnehage og nærbutikk i gangavstand via interne gangveier. I tillegg ligger Løken barnehage på motsatt side av Nordliveien. Beboere i Mellomenga borettslag har tilhørighet til Hammer ungdomsskole (bygd ny 2013), men kan også søke seg inn på Løkenåsen ungdomsskole som ligger i omtrent samme avstand.

Nedenfor følger utdrag fra opprinnelig salgsprospekt når borettslaget var ferdigstilt i 1977.

Mellomenga borettslag

omfatter 115 leiligheter fordelt slik:

  • 10 stk. 5-roms, type A1
  • 32 stk. 4- roms, type B1
  • 38 stk. 4-roms, type B2
  • 10 stk. 4- roms, type E1
  • 12 stk. 4- roms, type F1
  • 12 stk. 4- roms, type F2
  • 1 stk. 3- roms, type G1

Bebyggelsen

Området består av i alt 399 rekkehus på tilhørende parsell, fordelt på 3 borettslag (Mellomenga, Finstadkollen og Benterudjordet). Videre er avsatt tomt for skole/daghjem, forretning og evt. lettere småindustri, samt kvartalslekeplasser og fri- areal.

Rekkehusene som er i to etasjer eller en etasje med underetasje, er gruppert i grender på 20-40 hus omkring et felles tun. Dette tuner er et naturlig samlingssted for uteopphold, med sittegrupper og lekeplass for de minste. På atkomstveiene til boligene skal kun være den helt nødvendige bilkjøring (service, syketransport, møbeltransport etc.). Ved plassering og utforming av husene er det lagt vekt på å unngå steriotype rader. Det er derfor sprang både i høyde og dybde. Takene er saltak med varierte mønelinjer. Øvrig variasjon oppstår ved balkonger og frittliggende uteboder forbundet med husene med skjermvegger.

Leilighetsplanene

Samtlige hustyper er basert på standard rombredde 360 cm, og romdybde 240. 360 – 600 cm. Våtrom og trappeseksjon er innpasset i størrelse 240×240 cm og 180×240 cm. Dette gir et plansystem med gjennomprøvde romenheter.

Alle leiligheter har stue og stort spisekjøkken i samme plan. 4- og 5- roms leiligheter har 2 våtrom – vaskerom og wc i den ene etasjen og baderom i den andre. 2- og 3- roms leiligheter har ett noe større toalettrom m plass for vask av tøy. I leilighetene er avsatt disponibelt bodareal som eventuelt kan utnyttes til f.eks. hobby eller lek, i A- og B typen også til et ekstra soverom.

Tømrer- og snekkerarbeier

Husene er basert på store, fabrikkproduserte elementer av tre. Veggene har liggende panel utvendig og gipsplater innvendig. Himlingen er kledd med sponplater. Det innvendige bæresystemet består av synlige søyler og midtdrager i laminert tre.

Innvendige trapper er utført i furu eller 1. sorts gran.