VÅRRYDDING ER BESTILT 02-04. MAI

Endelig kan vi si at vinteren nærmer seg slutten, og vi kan begynne å tenke på våren og sommeren. Som vanlig blir det vårrydding i borettslaget hvor det blir mulig å kaste større ting som har samlet seg opp gjennom vinteren, Slik som knekte ski, sprukne akebrett, utgåtte skisko, punkterte fotballer, små møbler og annet man har stående i boden eller liggende på loftet.

Rydding med traktoren

I år, som alle andre år, kan dere ikke levere det som regnes som spesialavfall. Det være seg gipsplater, isolasjon, elektriske ting, lamper, isopor, malingsspann og impregnert material. Vi har opplevd kasting av både gassgriller og bildekk – og det er altså ikke lov.

I år blir det ikke stående containere ute på tunene som vi har gjort de siste årene. Men Røri kommer med traktoren slik vi hadde det tidligere. Han kjører rundt fra tun til tun og tar med seg det som settes ut. Merk at Røri har full kontroll på hva som kan kastes, og hva som ikke kan kastes – det som ikke kan kastes blir stående igjen.

Røri starter å hente søppel på Tun 1 tirsdag 02. mai fra ca kl 16:00. Han fyller opp hengeren fortløpende, kjører og kaster, kommer tilbake for å hente mer. Det er derfor lurt at de som skal kaste noe legger dette ut dagen før. Ofte er det kjørt bort både ett og to lass med søppel før kl 16:00, om det meste er klart i forveien.

Som vi ellers oppfordrer til, er å hjelpe hverandre med å få ting opp i hengeren – og ikke minst Røri – om de som har satt søppel ut, ikke selv kan være til stede når det hentes.

Lykke til med vårryddingen hilsen Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for VÅRRYDDING ER BESTILT 02-04. MAI

MATING AV FULGER

Styret har fått henvendelser om et økende problem rundt mating av fugler i borettslaget. De fleste syns det er veldig hyggelig med småfugler rundt oss, og vi liker å mate dem. Det er vel og bra 🙂

I den forbindelse anmoder vi alle beboere om å benytte seg av fulgematere som henges over bakken: i tre, hekker, husvegger, levegger etc.

Fuglemater Mellomenga Borettslag

Når det kastet f eks brødbiter ut på bakken tiltrekkes også andre dyr av dette, slik som rotter og mus. Vi ser dem sikkert ikke på dagtid, men de kommer om natten, og leter etter matrester de lukter. Vi har også ender fra bekken, som besøker hagene våre, da de er vant til å finne mat der. Ender er også svært hyggelig, men ikke så hyggelig når de gjør fra seg på naboen sin platting.

Styret ønsker derfor at vi viser litt mer hensyn og tenker oss om når vi skal mate småfugler. Bruk en opphengt fuglemater for å unngå besøk av mus og rotter. Unngå å mate ender fra bekken i hagene, da de legger igjen en del avføring der de befinner seg. Husk at det er naboen din som kan få dette, selv om endene spiser i din hage. I tillegg har vi mange barn som leker rundt om – og vi vil helst ikke at de ruller seg i for mye av dette.

Vi håper på forståelse for dette, og at vi blir litt flinkere til å ta hensyn til naboene våre også, selv om vi med de beste intensjoner ønsker å hjelpe både småfugler og endrer med å finne mat.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for MATING AV FULGER

OPPSTART PIPE OG TAKRENNE-PROSJEKTET

Nå er det endelig klart for oppstart av et nytt vedlikeholdsprosjekt i borettslaget. Det har tatt litt tid å komme i gang med bytting av dårlige takrenner siden vi samtidig ville gjøre oppgradering knyttet et nytt krav til piper vi har. Pipene må ha et stigbrett som feieren kan stå på om pipen er for høy til å komme skikkelig til med utstyret sitt. Og det må være egne steg opp til pipen fra hver enkelt bolig. Tidligere har feieren gått langs mønene på hver rekke – det kan de ikke lenger. Derfor må vi gjøre en del oppgraderinger på takene, og har ventet med takrennene slik at vi kunne gjøre begge deler samtidig.

Pipe og takrenneprosjekt i Mellomenga Borettslag.

Prosjektet starter opp allerede kommende tirsdag (21. februar), starter på rekke 1 -og og jobber seg framover etter rekkenummer. Det vil i stor grad brukes stiger med sikring, i mindre grad stillaser. Det vil bli skiftet/ reparert takrenner underveis med utgangspunktet i de problemene som er meldt inn til styret tidligere.

Tidsbruken er litt usikkert, men foreløpig anslag er ca én uke per rekke. Ser dere mennesker med stiger ute i hagene, og hører dere lyder fra taket – er det da disse håndverkerne som vil jobbe hos oss i noen uker framover.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for OPPSTART PIPE OG TAKRENNE-PROSJEKTET

VI HAR ET SØPPELPROBLEM

Styret har i det siste mottatt en rekke klager fra beboere ang søppelsituasjonen rundt containerne ved innkjøringen til borettslaget. Vi ønsker derfor å sende ut en oppdatering på hva som skjer, og hva det jobbes med.

Restavfall i Mellomenga Borettslag

VI tror at alle har forståelse for at snøsituasjonen har skapt en del utfordringer. Og det toppet seg da søppelbilen ikke kommer nært nok containerne for å få tømt. Da de nye containerne ble gravd ned ble det samtidig laget en lomme på veien der, som skulle benyttes ved tømming. Nå er denne lommen full med snø og søppelbilen får ikke tømt.

Styret har adressert dette til både kommunen som brøyter veien forbi parkeringsplassen, og selskapet som brøyter i borettslaget. De skylder på hverandre – og ingen tar ansvaret for haugen som er plassert på denne parkeringslommen til søppelbilen. Styret har derfor valgt å få snøen kjørt bort på borettslagets regning, for å løse dette problemet.

Dette er bare halve problemet – det er fortsatt utfordringer med tanke på kapasiteten and mengde søppel. Det er Roaf som bestemmer hvor mye volum med søppelcontainerne borettslaget trenger med tanke på dagens situasjon og framover i tid. Det er de sammen med kommunen som setter regler til volum. De styret syns er veldig rart er at vi samlet sett med de nye containerne har mye større kapasitet enn vi hadde med de gamle – med det fordrer bedre sortering, som er et påbud. Dette er ikke et problem for det mindre feltet eller det øvre feltet i borettslaget, bare ved innkjøringen. Noe som også virker rart siden det er mest kapasitet der, selv om man ikke nødvendigvis er veldig mange flere beboere der.

Styret jobber videre med 3 saker vi håper og tror kan løse utfordringen – men dere som beboere med også bidra om vi skal få løst dette.

SØPPEL FRA RABBEN

Styret er kjent med at mange fra Rabben kaster søppel nede hos oss, f eks på vei til bussen. Dette er et problem som borettslaget har hatt siden det var nytt – i følge de som har bodd lenge hos oss. Hvorfor det er slik, og hvorfor vi ikke klarer å stoppe det vet vi ikke. Men det betyr ikke at vi har gitt opp å få stoppet dette.

SØPPEL FRA TUN 3 og 4

Styret tror at problemet er litt mer sammensatt enn bare utfordringen fra Rabben. Vi tror at vi kan ha et tilsvarende problem med søppel fra spesielt tun 3 og 4. De skal henholdsvis kaste søppelet sitt på det midte feltet, siden containerkapasiteten er beregnet slik. Styret har en teori om at det det fra tun 3 og 4 også kastes mye søppel ved innkjøringen på vei til bilen på den store parkeringsplassen eller på vei til bussen, slik som de på Rabben gjør. Vi må derfor oppfordre at beboere på tun 3 og 4 kaster søppel på det mindre feltet, som alltid har ledig kapasitet.

SORTERING AV SØPPEL

Mye at søppelutforingen vi har sett handler også om sortering. Det sorteres alt for lite, og det meste går samlet i restavfallet – og da blir det fult. Vi har observert fulle poser med glass og metall stående på utsiden av restavfallet som var full. Men vi har egen container for glass og metall som aldri har vært i nærheten av full. Om vi ikke klarer å sortere bedre blir det alltid fult i restavfallet. Her må vi alle bli bedre – så får vi bedrer kapasitet også.

Til slutt, og ikke minst. Ikke sett igjen poser på utsiden. Det begynner vi bli lei av å repetere. Men rotter, mus og fugl drar dette utover og det ser ikke ut rundt containeren. Og det er bare skylden til de som setter søppelet på utsiden.

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for VI HAR ET SØPPELPROBLEM

INNBRUDD OG BILTYVERI

Bilinnbrudd i Mellomenga Borettslag

Igjen har det vært tyver på besøk i borettslaget. Styret har fått beskjed om både bilinnbrudd og biltyveri fra parkeringsplassen. Vi oppfordrer derfor bileiere om ikke ha liggende ting i bilene som enkelt kan stjeles – og omsettes. Slik som verktøy, småelektronikk og sportsutstyr.

Finner disse kriminelle ut at her er det alltid noe å ta, kommer de raskt tilbake for å ta mer. Det er også viktig at garasjeporter holdes lukket og låst. Vi er kjent med at mange er sløve når det gjelder låsing av portene sine. Vi er selvfølgelig klar over at noen har utfordringer med portene sine nå, som gjør det umulig å låse. Men de som kan bør ….

Det har også tidligere vært noen tilfeller av innbrudd i boder. Så vi må ikke være naive ovenfor hvor frekke disse kriminelle kan være.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for INNBRUDD OG BILTYVERI

HUSLEIEØKNING FRA 1. MARS OG 1. SEPTEMBER

For 2023 er det varslet en stor økning av kommunale avgifter, blant annet øker vann- og avløpsavgiften med 25 %. For andre større utgiftsposter, eksempelvis forsikring og vaktmestertjenester (gressklipping, snørydding mm.), er det varslet endringer tilsvarende prisstigning på 7 %. På vedlagt link til et pdf-dokument finnes en kopi av rundskrivet som i dag er lagt i postkassen til alle. Merk at vedlagt dokument viser til et tenkt eksempel – i mottatt brev (i postkassen) er det regnet ut hva økningen vil bli for din bolig og din husleie. Det vil derfor være avvik fra det du ser på vedlagt link, og den utregningen du har i brevet levert dere har mottatt.

Link til rundskriv (pdf) om økning av husleien

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for HUSLEIEØKNING FRA 1. MARS OG 1. SEPTEMBER

HURRA – DET BLIR JULEGRANTENNING

Eva på tun 3 har tatt på seg ansvaret slik at vi i år også får julegrantenning og fakkeltog bort til butikken 1. søndag i advent. Som vi pleier er det oppmøte ved garasjene til tun 1, hvor treet tennes kl 17:30. Så blir det tog bort til butikken, hvor det store juletreet tennes. På veien tenner vi lysene på flaggfjellet og på tun 5. Selvfølgelig blir det også utdeling av pepperkaker til barn og voksne. Stor takk til Eva som tar på seg å organisere dette.

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for HURRA – DET BLIR JULEGRANTENNING

SORTERING AV SØPPEL

Nå etter noen uker med nye containere må styret ut med en oppfordring til alle beboere. Selv om vi nå faktisk har større kapasitet med de nye containerne opplever vi at spesielt containeren for restavfall blir full – og søppelposer settes på utsiden. Dette tiltrekker seg fugl og rotter som drar restavfallet utover. Det syns sikkert ingen av oss er veldig hyggelig eller spesielt pent å se på. Derfor må vi ikke sette søppel på utsiden av containerne.

Restavfall i Mellomenga Borettslag

Hvorfor blir containeren fult så fort? Styret tror at mange av oss er for dårlig til å sortere matavfallet i grønne poser – og kaste dette i containeren for matavfall i stedet for å kaste alt i restavfallet. Styret oppfordrer derfor alle til å bli flinkere til å sortere avfallet riktig – også glass og metall, som nå også har egen container.

Får vi ikke kontroll på dette må borettslaget bestille ekstra container for restavfall – som vil resultere i en økning i renovasjonsavgift, som igjen betyr økt husleie for alle sammen. Vi har også allerede funnet både stoler og grilltrekk kastet i avfallet. Dette skal ikke kastes i containerne – men kan kastes på traktoren når den kommer to ganger i året, for å hente denne type avfall som ikke kan kastes i containerne.

Hilsen Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for SORTERING AV SØPPEL

HVORDAN BØR AREALENE I LØRENSKOG BRUKES?

Heldigvis har vi mange samfunnsengasjerte beboere i Mellomenga. Derfor kan det være at denne informasjonen fra kommunen kan være interessant for mange av oss.

Kommunestyret har vedtatt at forslag til kommuneplanens arealdel skal på høring. Planen sier noe om hvordan arealene i kommunen skal brukes, for eksempel hvor det er tillatt å bygge vei, dyrke jord, bygge boliger eller drive næring. Arealdelen viser også hva som skal vernes i kommunen. Kommunen ønsker å høre beboeres mening om forslaget! Forslaget er på høring fram til 13. november.

Forslag til ny arealdeling finner du her:  www.lorenskog.kommune.no/kommuneplan

Det blir også et informasjonsmøte for innbyggere tirsdag 18. oktober kl. 18.00 i Storstua på Lørenskog hus. Se invitasjon og meld deg på her.

Her kan du gi direkte innspill til forslag til ny arealdel. 
https://www.lorenskog.kommune.no/sd/skjema/LK276/?arkivsak=2020012438&tittel=Revisjon%20av%20kommuneplanens%20arealdel%202021%20-%202022%20-%202023  

Du kan også sende e-post merket 21/3431 til postmottak@lorenskog.kommune.no

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for HVORDAN BØR AREALENE I LØRENSKOG BRUKES?

NYE SØPPEL-CONTAINERE KLARE TIL BRUK

Styret kan nå melde at de nye søppelcontainerne er klar til bruk. Dette har vært et langt og tungt prosjekt å få godkjent i kommunen, men nå er vi i endelig i mål

Som dere vil se har vi i tillegg til restavfall, matavfall, papp og papir – også fått egne containere for glass og metall. Dere vil også se at åpningen på containerne er relativt små – slik at vi må presse sammen pappesker før de kastes. Containeren for restavfall har en luke, slik at man ikke kan kaste store og/eller lange gjenstander i containeren. Styret minner om at avfall som står på utsiden, blir ikke hentet og kastet av søppelbilen.

Er avfallet ditt for stort for containeren må du lagre det hjemme til traktoren kommer å henter søppel (2 ganger i året), eller så må du selv kjøre det bort og levere det på en miljøstasjon. Ikke la det stå ved containerne, da blir dette fort en søppelfylling for både egne beboere, og andre som har en tendens til å bare sette fra seg avfallet sitt der det passer. 

La oss nå alle prøve å holde det fint, rent og ryddig rundt de nye containerne. Det er mest hyggelig for oss alle sammen. Vi håper at alle blir fornøyd med den nye løsningen. 

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for NYE SØPPEL-CONTAINERE KLARE TIL BRUK