HØSTRYDDING – BORTKJØRING AV SØPPEL

Styret kan glede alle våre beboere med at det også i høst vil bli runde med traktoren for bortkjøring av søppel fra border, loft og skap. Det er veldig viktig å merke seg at du ikke kan kaste spesialavfall som for eksempel elektriske ting (lamper, ovner, kjøkkenutstyr, elektriske leker etc), bygningsavfall (gipsplater, fliser, strømkabler etc), impregnerte planker, isopor og malingsspann.

Høstrydding med traktoren

Ved sist bortkjøring betalte borettslaget stort ekstragebyr da noen hadde kastet bildekkene sine i containeren – det er altså ikke greit. Det var også kastet flere lamper, elektriske griller mm, som heller ikke er greit. Vi oppfordrer alle til å tenke gjennom det man ønsker å kaste, og passe på at spesialavfall ikke blir med når traktoren kommer. Det er faktisk litt viktig.

Hentedager blir:

Mandag 19. oktober – Tun 1 og 2
Tirsdag 20. oktober – Tun 3
Onsdag 21. oktober – Tun 4 og 5

Traktoren vil kjøre en runde midt på dagen og plukke opp småting som er satt ut. Og en runde blir kjørt fra kl 16:00, hvor man selv kan kaste større ting direkte i hengeren når den kommer forbi. Pga Covid-19 situasjonen må du denne gangen selv kaste de større tingene i hengeren, uten hjelp fra Røyri – som kjører traktoren. Det er greit og merke seg dette, om du har noe stort og tungt som skal lempes opp i hengeren.

Da ønsker vi alle lykke til med rydding av søppel fra skap, loft og bod. Og oppfordrer alle til å tenke gjennom om søppelet er spesialavfall eller ikke.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for HØSTRYDDING – BORTKJØRING AV SØPPEL

Framdrifrsplan service på hustak

Nå nærmer det seg oppstart av service, sjekk og vedlikehold av hustakene i borettslaget. Vedlagt ligger estimert framdriftsplan vi har mottatt fra entreprenøren Drogseth AS. Siden det er vanskelig å estimere hvor lang tid man vil bruke pr tak og pr rekke må vi regne med at det kommer avvik på denne planen. Men planen gir en viss pekepinn på hvilken uke, og omtrent hvilken dag de vil være folk oppe på ditt hustak.

Service av hustak - Drogseth AS

Merk at entreprenøren må komme seg opp på takene, så det må påregnes at det står stiger utenfor veggen på noen hus. Det kan også være at man har behov for å bruke altaner, spesielt ved rensing av nedløpsrør. Styret regner med at alle beboere har forståelse for dette, slik at entreprenøren får gjennomført jobben på mest mulig måte.

Service på hustak 2020 - Uke 29/30

REKKE NR
1
2
3
4
5
6
Man 13. juli
x
Tirs 14. juli
x
Ons 15. juli
x
Tors 16. juli
x
x
Fred 17. juli
x
x
Man 20. juli
x

Service på hustak 2020 - Uke 30

REKKE NR
6
7
8
9
10
11
12
Man 20 juli
x
x
Tirs 21. juli
x
x
Ons 22. juli
x
x
Tors 23 juli
x
x
Fred 24. juli
x
x

Service på hustak 2020 - Uke 31

REKKE NR
13
14
     
Man 27 juli
x
Tirs 28. juli
x
Ons 29. juli
Tors 30 juli
Fred 31. juli
Husrekkenummer Mellomenga Borettslag.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter, Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Framdrifrsplan service på hustak

Service på hustak

Det ligger flere tiltak på styret sin vedlikeholdsplan for borettslaget. Nå etter at vi har fått spylet avløpsrørene står takene for tur.

Mellomenga Borettslag på 70 tallet
Mellomenga på 70-tallet

Vi har engasjert selskapet Drogseth til denne jobben. Drogseth vil ta en befaring på alle tak, se over at beslag etc er tette og sitter skikkelig. De er også engasjert til å utføre forbedringer der det er nødvendig. Vi har allerede flere boliger registrert med løsnede eller ødelagte beslag på tak. Merk at nedtråkkede takstein/plater som ikke fører til fuktinntrengning, ikke byttes om det bare har estetiske hensyn. Takrenner og nedløp blir også sjekket for fortetting, og renset der hvor det er behov.
Denne jobben er planlagt gjennomført i juli. Det betyr at vi alle vil få besøk på takene våre i løpet av sommeren. Vi venter på en mer detaljert framdriftsplan over når cirka hver rekke vil få besøk. Dette deler vi så snart vi har fått den.

Det vil bli behov for tilgang til strøm når de jobber på takene. Spesielt til spyling av takrenner og avløp. Dette er selvfølgelig minimale mengder. Styret ber derfor om forståelse for at beboere som har montert strømuttak på utsiden, foran eller bak huset, kan bli spurt om lån av strøm. Man må være oppmerksom på at dette ikke blir refundert. Jobben OBOS må gjøre for å refundere slike utlegg koster mange ganger mer enn selve forbruket, så det håper vi dere som beboere har forståelse for.

Mer informasjon kommer når vi vet mer om selve fremdriften

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Service på hustak

Rengjøring av avløpsrør

I henhold til styret sin vedlikeholdsplan for borettslaget ligger det inne rengjøring av avløpsrør. Styret har bestilt NRC Gravco til å gjennomføre jobben. Spyling av avløp betyr at entreprenøren må inn i alle boliger og ha fri tilgang til sluk og vannlåser. Spyling og rengjøring av avløp er viktig, spesielt for et borettslag med vår alder. Rengjøring vil hindre at avløpsrør går tett, og at avløpsvann/kloakk kommer tilbake inn i boligene som tilbakeslag i sluk. Denne servicen er et forebyggende tiltak som forhåpentligvis skal hindre at vi får et større problem med avløpsrørene i årene framover.

NRC Avløpsspyling hos Mellomenga

Framdriftsplan for prosjektet

Finstadsletta 1-27 (Onsdag 27. Mai 2020, fra kl 07:30 – 14:30)
Finstadsletta 29-45, 61-75 (Torsdag 28. Mai 2020, fra kl 07:30 – 14:30)
Finstadsletta 47-59, 97-121 (Fredag 29. Mai 2020, fra kl 07:30 – 14:30)
Finstadsletta 81-95, 123-139 (Tirsdag 2. Juni 2020, fra kl 07:30 – 14:30)
Finstadsletta 151-185 (Onsdag 3. Juni 2020, fra kl 07:30 – 14:30)
Finstadsletta 100-126 (Torsdag 4. Juni 2020, fra kl 07:30 – 14:30)
Finstadsletta 128-156 (Fredag 5. Juni 2020, fra kl 07:30 – 14:30)

Vi har ikke mer detaljerte beskrivelser på tidspunkt for den enkelte bolig. Dette er vanskelig å estimere siden det er forskjellige løsninger på bad og kjøkken rundt forbi. Det betyr at du må være hjemme den dagen NRC kommer til din bolig, eller få hjelp av naboer etc til å låse opp. Men bor du først på rekka (lavest husnummer), kommer de nok tidligste til deg, da de starter dagen der.

For at NRC skal kunne gjøre en god og effektiv jobb, har de satt opp en liste med ting hver enkelt beboer må klargjøre før de kommer til deg.

 • NRC Gravco trenger tilgang til alle leilighetene – er du ikke hjemme må du avtale med nabo eller levere nøkler til oss på området.
 • NRC Gravco trenger tilgang til vannlås under kjøkkenvask. Skap under vask må tømmes. Skuffer må tas ut.
 • NRC Gravco trenger fri tilgang til sluk i gulv på bad, da de skal ta ut slukkoppen, og ned med utstyr i sluket.  NRC får ikke renset der det er sluk som er under eller delvis under innredning, kabinett, badekar osv.

Kontaktperson for NRC Gravco er: Terje Hide: 93466108 (07.00 – 15.00).
Henvendelser til styret sendes som vanlig til styret@mellomenga.no.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Rengjøring av avløpsrør

Containere for søppelhenting er bestilt

Som tidligere annonsert vil årets traktortur for henting av skrot og skrap, fra bod, loft og skap, bli erstattet av utplasserte søppelcontainere. Det er bestilt tre containere.

Utplassering av container for søppelkasting i Mellomenga Borettslag

Det blir plassert en ved siden av strømtrafoen/fellesplattingen utenfor nr 33. Den andre vil stå inne på tun 3 og den siste inne på tun 5.

Containerne blir utplassert mandag 04. mai
og blir hentet torsdag 07. mai.

Vi har dessverre ikke fått noe klokkeslett for hverken henting eller levering, så vi anbefaler at man ikke venter helt til torsdag med å kaste det man planlegger å kaste.

Viktig info
Selv om vi minner om dette hvert år, må traktoren hver gang kjøre fra framsatt søppel som ikke kan kastes på denne måten. Da snakker vi om spesialavfall som malingsspann, småelektriske artikler, bygningsavfall, impregnert plank, terrassebord og isopor. Siden vi i år ikke får tatt denne kontrollen av søppel som kastes, må vi alle være ekstra flinke til å overholde disse reglene som er fastsatt av miljøstasjonen – ikke av borettslaget.

Det blir fint å få ryddet bort skrap og rot både ute og inne før 17. mai. Det håper vi alle setter stor pris på, og benytter seg av.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Containere for søppelhenting er bestilt

Digital generalforsamling i Mellomenga Borettslag

I den ekstraordinære situasjonen vi er i, mener styret i Mellomenga sammen med OBOS, at digital avstemming er en grei løsning, for å få gjennomført årets generalforsamling.

Møte blir avholdt ved hjelp OBOS-løsningen Vibbo.no. Alle boenheter vil motta innkallingen i postkassen som vanlig, mens de som har samtykket til digital kommunikasjon fra OBOS, mottar også innallingen på e-post. Innkallingen vil inneholde borettslagets årsrapport og regnskap for 2019.

Beboermøte om Elbil-lading og maling av fasadene.

Til behandling og avstemming

På grunn av møteformen må sakene som behandles begrenses til kun lovpålagte saker som er:

 • Godkjenning av årsregnskap og årsrapport
 • Valg av tillitsvalgte
 • Honorar til tillitsvalgte
 • Honoroar til miljøutvalget

Behandling av andre innkommende saker og forslag, blir utsatt til ekstraordinær generalforsamling, som er planlagt til høsten, eller så snart dette er gjennomførbart.

Hvordan delta?

Gå først inn på Vibbo.no
Dersom OBOS har registrert ditt mobiltelefonnummer, vil du kunne motta en SMS med lenke til møtet med en gang. Trykk på mottatt SMS med lenk og delta. Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål til styret og avgi din stemme. Merk at spørsmål til styret kommer inn via e-post og det kan gå et par dager før man får svar. Spørsmål samles opp før det svares. Men det vil svares i god tid før stemmefristen går ut.

Har ikke OBOS ditt mobiltelefonnummer?
Logge deg inn på Vibbo.no med BankID og registrere mobilnummeret ditt. Du kan også ringe OBOS på telefon 22 86 55 00 eller sende en e-post til obos@obos.no, så registreres nummeret ditt. Så snart nummeret er registrert kan du gå til Vibbo.no og delta på generalforsamlingen.

Papirversjon
Kan du ikke delta på det digitale årsmøtet, anbefaler vi at du leverer utfylt stemmeseddel som finnes bakerst i papir-innkallingen til årsmøtet. Fyll ut og legg seddelen i postkassen til styreleder Cathrine Juul, Finstadsletta 108 på tun 5.

Møtet åpnes onsdag 6. mai 2020 Møtet er åpent for avstemming i 8 dager, og siste dato for avstemming er torsdag 14. mai 2020.

Hvem kan stemme?

Husk at det er kun én stemme pr. boenhet. Så det er greit om husstanden har gjort seg ening om hva man skal stemme før stemmene avgis.


Dette er nytt, og litt rart for alle sammen. Men vi for gjøre så godt vi kan – så kommer vi sterke tilbake med et fysisk møte så snart det er mulig.

Husk å bruke stemmen dere har

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Digital generalforsamling i Mellomenga Borettslag

Oppdatert informasjon fra styret


Gjenåpning av lekeplassene

Mellomenga Borettslag følger kommunens retningslinjer – som på mandag gjenåpnet offentlige lekeplasser. Selv om vi nå kan bruke tunenes lekeplasser gjelder fortsatt reglene om kun små grupper med barn samtidig, og vi bør unngå lek på andres tun. Selv om vi selv har det greit er det ikke sikkert naboen har det like bra. Vi henstiller derfor alle beboere om å ta ekstra hensyn til andre nå i denne tiden.


Vårdugnad

Den årlige dugnaden med raking, klipping, kosting og ”vårrengjøring” av fellesarealene bortfaller i år – iverfall enn så lenge. Om situasjonen endrer seg kan det bli aktuelt å se på en felles aktivitet noe senere i vår/sommer.


Bortkjøring av søppel

Vårens faste runde med traktoren som henter, og kjører bort skrot fra bod og loft, vil på grunn av situasjonen bli litt annerledes i år. Styret ser på en løsning hvor det plasseres ut noen containere rundt om i borrettslaget – hvor man selv må bære søppelet bort, og kase det. Containerne vil da stå noen dager før de hentes og tømmes. Dessverre kan vi ikke plassere en container på hvert tun, så vi ser på hvor man mest praktisk skal/kan plassere disse. Mer informasjon kommer når det praktiske er avklart.

Merk at det gjelder samme vilkår som tidligere år ang kasting av søppel. Elektrisk og småelektrisk avfall, maling (ink. brukte og halvfulle spann), kjemikalier og impregnert material (som terrassebord) er spesialavfall, og kan ikke kastes i denne containeren. Isopor regnes også som spesialavfall.


Kommende generalforsamling

Det blir ikke mulig og avholde årets generalforsamling slik man pleier. Etter samråd med OBOS har styret valgt å avholde det som kalles ”digital generalforsamling” Da vil ”møte” med saker ligge tilgjengelig for beboere på en egen link hvor man logger seg på, og stemmer på de sakene som det skal stemmes over. Det vil også være muligheter til å sende inn spørsmål – og få svar tilbake. Linken vil være åpen og tilgjengelig i flere dager slik at man har god tid til å delta. For beboere som ikke kan delta digital vil det også bli en papirbasert variant – hvor stemmer avgis og legges i en angitt postkasse innen en gitt frist. Mer informasjon om dette kommer også så snart alt det praktiske er klart. For at man av praktiske hensyn skal få avhold generalforsamlingen på denne måten vil sakene som det temmes over kun være lovpålagte saker som godkjenning av budsjett og valg av styremedlemmer. Andre saker utsettes til en ekstraordinær generalforsamling kan gjennomføres – og andre saker kan behandles forsvarlig.


Garasjedugnad

I løpet av sommeren håper vi at vi klarer å få gjennomført en maledugnad på garasjene. Det gjelder da bare portene, og selvfølgelig bare for dem som har garasjeplass. Blåfargen vi i dag har på portene er ikke lengere i bruk i borettslaget, og vi ønsker derfor å male om portene. Styret stiller selvfølgelig med maling og utstyr, mens vi som brukere av garasjene maler vår egen port. Mer informasjon om dette kommer også senere når situasjonen tillater at en slik aktivitet kan gjennomføres.

Hilsen Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Oppdatert informasjon fra styret

Eggjakt i Mellomenga! (Begrenset antall plasser)

Denne påsken blir annerledes for de aller fleste av oss. Hjemme- og innetid er nødvendig, men ikke så spennende for de minste. Derfor inviterer vi barnefamilier i Mellomenga borettslag til EGGJAKT på tun 1, lørdag 11. april kl 11-18. Vi legger ut masse påskeegg i forskjellige størrelser, farger og fasonger. Bli med å telle, og den som treffer nærmest riktig antall, vinner en liten påskeoverraskelse.

For at vi skal kunne gjennomføre dette arrangementet på en forsvarlig og trygg måte er det PÅMELDING, og et sett med regler, knyttet til denne aktiviteten.

Legg merke til følgende:

 • Det kan være maks 5 deltakere på ett lag
  (disse må være familie/bosatt i samme husstand)
 • Laget melder seg på et tidsvindu på 30 minutter som laget bruker til å sette seg inn i konkurransereglene og ta runden for å telle egg. Når lagets 30 minutter er brukt opp, kommer et nytt lag for å telle. Husk å møte opp til riktig tid.
 • Konkurranseregler og informasjon om hvordan svare, vil være tilgjengelig på postkassestativet på tun 1, der tellingen starter.
 • Resultat og vinnere kunngjøres på Facebook-siden til borettslaget. Vinnere blir kontaktet på SMS.
 • Lekeplassen på tun 1 kan ikke benyttes før, etter eller under jakten.


Slik melder du deg på

Konkurranseregler

 1. Eggene henger på busker, trær, gjerder, ligger i blomster, gress, hekker og kratt langs gangstien rundt den røde rekka på tun 1.
 2. Det er ikke lov å gå inn i private hager og deltagere må holde seg på gangstien under tellingen. Alle eggene skal være synlige om man følger nøye med.
 3. Det er ikke lov å TA PÅ, FJERNE ELLER FLYTTE egg. Det skal være rettferdig for alle. Tips – det er lov å ta bilder av egg hvis man vil summere og levere svar litt senere, etter man har kommet hjem.
 4. Når lagets 30 minutter er brukt, kommer et nytt lag for å telle. Det er derfor viktig at alle passer på å ikke bruke mer tid enn tildelt.
 5. Skriv hvor mange egg dere tror vi har lagt ut, og send svaret på SMS til 932 81 571 (André Selliers i nr 23 på tun 1). Siste frist for levering av svar er kl 19 lørdag 11. april.

Slik kåres vinneren

Laget som kommer nærmest riktig antall utlagte egg vinner. Dersom flere har riktig svar, vil en vinner bli trukket blant disse. Vinnerlaget blir annonsert på borettslagets Facebook-side, i tillegg får vinnerlaget en SMS.

Gerenelle Korona-regler alle må ta hensyn til: Hold god avstand til andre, unngå å ta på ting.

Lykke til 🙂

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Eggjakt i Mellomenga! (Begrenset antall plasser)

Repetisjon på regler for kasting av søppel

Beklageligvis må styret igjen minne beboere i borettslaget om regler for kasting av søppel.

Ikke sett fra dere møbler som skal kastes ved containerne.

Enkelte tror at det er greit å bare sette fra seg møbler, småelektriske artikler etc ved søppelcontainerne eller i kompostbingen. Det er det altså ikke. De som tømmer søppel tar kun med seg det som er inni containerne, ikke ved siden av. Det er hverken styret eller andre beboere i borettslaget sitt ansvar og rydde opp andre sitt søppel.

Ikke kast søppel i på kompostbingen.

For å yte service til beboerne i borettslaget leier vi inn en traktor med henger, som henter søppel man ønsker å kaste, 2 ganger i året (vår og høst). Her er det mulig å kaste større ting som møbler og skrot.

For at borettslaget skal opprettholde en viss standard rundt ryddig og renslighet – henstiller vi alle beboere om å benytte dere av traktor-tilbudet, i stedet for å sette fra dere gamle møbler, elektriske fotbad og annet søppel rundt containerne og i kompostbingen. Vi tror alle er enig, slik ønsker vi ikke ha det rundt oss her i Mellomenga.

Ikke sett fra dere møbler som skal kastes ved siden av containerne.

Oppfordringen blir da, vis hensyn til dine naboer og ikke bare sett fra deg søppelet ditt der du føler for det. For det er naboene dine som faktisk må rydde opp etter deg – og det er ikke greit.

-Styret

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Repetisjon på regler for kasting av søppel

Parkering og søppetømming i juleferien

Vi nærmer oss jul, og styret minner om bruk av parkeringsplasser og tømming av søppel i juleferien.

ANGÅENDE GJETEPARKERING
Det er sikkert mange som får ekstra besøk nå i jula, som kan skape parkeringsutfordringer Vi minner om at veien langs med parkeringsplassen er kommunal og parkering langs denne veien blir bøtelagt. Bøte legging for ulovlig parlering på gresset i borettslaget, blir ikke overholdt i julen, om det blir mangel på gjesteparkeringer.

ANGÅENDE SØPPELCONTAINERE
Erfaringsmessig blir søppelcontainerne veldig fulle i løpet av jula, og det tømmes ikke like hyppig som ellers. Vi oppfordrer beboere til IKKE å sette søppel ved siden av fulle containere. Søppel i poser satt ved siden av hentes ikke. Dyr og fugler vil dra dette søppelet utover hele borettslaget. Sett søppelet f eks i uteboden noen dager til containerne blir tøm. Da holder vi det mer renslig og pent rundt oss, også til våren når dugnaden kommer.

Styret benytter anledningen til å takke for flott oppmøte da miljøutvalget arrangerte julegrantenning med påfølgende fakkeltog bort til Coop Extra. Det var som vanlig veldig hyggelig. Bilder blir fra arrangementet kommer etter hvert på vår Faebook-side.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Parkering og søppetømming i juleferien