SORTERING AV SØPPEL

Nå etter noen uker med nye containere må styret ut med en oppfordring til alle beboere. Selv om vi nå faktisk har større kapasitet med de nye containerne opplever vi at spesielt containeren for restavfall blir full – og søppelposer settes på utsiden. Dette tiltrekker seg fugl og rotter som drar restavfallet utover. Det syns sikkert ingen av oss er veldig hyggelig eller spesielt pent å se på. Derfor må vi ikke sette søppel på utsiden av containerne.

Restavfall i Mellomenga Borettslag

Hvorfor blir containeren fult så fort? Styret tror at mange av oss er for dårlig til å sortere matavfallet i grønne poser – og kaste dette i containeren for matavfall i stedet for å kaste alt i restavfallet. Styret oppfordrer derfor alle til å bli flinkere til å sortere avfallet riktig – også glass og metall, som nå også har egen container.

Får vi ikke kontroll på dette må borettslaget bestille ekstra container for restavfall – som vil resultere i en økning i renovasjonsavgift, som igjen betyr økt husleie for alle sammen. Vi har også allerede funnet både stoler og grilltrekk kastet i avfallet. Dette skal ikke kastes i containerne – men kan kastes på traktoren når den kommer to ganger i året, for å hente denne type avfall som ikke kan kastes i containerne.

Hilsen Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for SORTERING AV SØPPEL

HVORDAN BØR AREALENE I LØRENSKOG BRUKES?

Heldigvis har vi mange samfunnsengasjerte beboere i Mellomenga. Derfor kan det være at denne informasjonen fra kommunen kan være interessant for mange av oss.

Kommunestyret har vedtatt at forslag til kommuneplanens arealdel skal på høring. Planen sier noe om hvordan arealene i kommunen skal brukes, for eksempel hvor det er tillatt å bygge vei, dyrke jord, bygge boliger eller drive næring. Arealdelen viser også hva som skal vernes i kommunen. Kommunen ønsker å høre beboeres mening om forslaget! Forslaget er på høring fram til 13. november.

Forslag til ny arealdeling finner du her:  www.lorenskog.kommune.no/kommuneplan

Det blir også et informasjonsmøte for innbyggere tirsdag 18. oktober kl. 18.00 i Storstua på Lørenskog hus. Se invitasjon og meld deg på her.

Her kan du gi direkte innspill til forslag til ny arealdel. 
https://www.lorenskog.kommune.no/sd/skjema/LK276/?arkivsak=2020012438&tittel=Revisjon%20av%20kommuneplanens%20arealdel%202021%20-%202022%20-%202023  

Du kan også sende e-post merket 21/3431 til postmottak@lorenskog.kommune.no

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for HVORDAN BØR AREALENE I LØRENSKOG BRUKES?

NYE SØPPEL-CONTAINERE KLARE TIL BRUK

Styret kan nå melde at de nye søppelcontainerne er klar til bruk. Dette har vært et langt og tungt prosjekt å få godkjent i kommunen, men nå er vi i endelig i mål

Som dere vil se har vi i tillegg til restavfall, matavfall, papp og papir – også fått egne containere for glass og metall. Dere vil også se at åpningen på containerne er relativt små – slik at vi må presse sammen pappesker før de kastes. Containeren for restavfall har en luke, slik at man ikke kan kaste store og/eller lange gjenstander i containeren. Styret minner om at avfall som står på utsiden, blir ikke hentet og kastet av søppelbilen.

Er avfallet ditt for stort for containeren må du lagre det hjemme til traktoren kommer å henter søppel (2 ganger i året), eller så må du selv kjøre det bort og levere det på en miljøstasjon. Ikke la det stå ved containerne, da blir dette fort en søppelfylling for både egne beboere, og andre som har en tendens til å bare sette fra seg avfallet sitt der det passer. 

La oss nå alle prøve å holde det fint, rent og ryddig rundt de nye containerne. Det er mest hyggelig for oss alle sammen. Vi håper at alle blir fornøyd med den nye løsningen. 

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for NYE SØPPEL-CONTAINERE KLARE TIL BRUK

HØSTRYDDING – TRAKTOREN KOMMER

I høst får vi tilbake traktoren som kommer å henter søppel fra boder, loft, skuffer og skap. Det blir ikke satt ut containere som vi har gjort de siste årene. Selv med instrukser i forkant av hva som ikke kan kastes (spesialavfall som el-artikler, isopor, impregnerte planker, malingsspann, bildekk, glass og keramikk, gipsplater etc etc), blir dette likevel puttet i containerne – og borettslaget får en stor ekstrautgift for levering av spesialavfall.  Når traktoren henter avfallet blir det bedre kontroll på hva som kastes, og spesialavfall blir stående igjen.

Rutinen vi har hatt med traktoren tidligere blir som før. Han kjører fra tun til tun og tar med seg det som settes ut (som lovlig kan kastes). Runden starter ca kl 16:00, men vi vet at han ofte starter tidligere, for å rekke levering før stengetid samme dag. Det kan derfor være lurt å sette fram avfallet minst én dag i forveien.

Vi oppfordrer som tidligere alle naboer til å hjelpe hverandre med å få tingene opp i hengeren til traktoren. Og ikke minst, møbler som kan demonteres blir demontert det før kasting. Da får vi bedre plass, og kan ta med mer pr tur før hengeren må tømmes.

Årets rute er som følger:
Uke 41, mandag 10. oktober – Tun 1 + 2, fra kl 16:00
Uke 41, tirsdag 11. oktober – Tun 3, , fra kl 16:00
Uke 41, onsdag 12. oktober – Tun 4 +5, , fra kl 16:00

Et lite hjertesukk til fra styret

Se vedlagte bilder fra området ved søppelcontainerne. Det skal ikke settes igjen noe søppel rundt, og ved containerne. Søppeltømmerne har ikke ansvar for det som er utenfor containerne -og dette blir ikke hentet eller kastet av søppelbilen. Det er derfor vi 2 ganger i året setter ut ekstra containere på tunene, eller kommer med traktor for å hente denne typen avfall. Det er faktisk dine naboer og med-beboere som forbarmer seg over dette – og rydder opp, ikke søppelbilen. Styret er klar over at det innimellom settes avfall her av andre enn våre beboere også – men vi må sørge for at iverfall vi ikke gjør det, da vil problemet bare bli større, når flere og flere tror at det er greit å sette fra seg avfallet sitt der.

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for HØSTRYDDING – TRAKTOREN KOMMER

BÅNDTVANG FOR KATTER OG HUNDER

Båndtvang for katter i Mellomenga

Styret har fått inn nye klager fra beboer om særlig katter som går løst rundt i borettslaget. Det er beboere som nesten daglig må rydde katteavføring fra inngangspartiet til boligen sin, fra katter som ikke holdes i band.

Vi minner om at det i Mellomenga borettslag er samme regler for katter, som for hunder. De fleste hadde reagert om hunder hadde gått løst rundt og lagt igjen avføring på friarealer og i hager. For å unngå at katter legger fra seg avføring i andre sine hager eller på fellesarealene skal alle katter holdes i bånd, slik som hunder må, når de er ute. Dette med båndtvang kommer klart fram i dyreholdserklæring som alle med dyr i borettslaget skal ha lest og signert når man skaffer seg dyr.

Styret håper at dette nå tas til etterretning slik at borettslaget slipper å innføre strengere regler for dyrehold i borettslaget.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for BÅNDTVANG FOR KATTER OG HUNDER

STYRET SØKER HANDYMAN

Styret har lyst til å engasjere noen i borettslaget til å ta på seg enkle daglige driftsoppgaver som typisk ville ligget hos en vaktmester.

Det er snakk om oppgaver som:

  • Flaggheising (Minimum 1. og 17. mai)
    Andre flaggdager om man har anledning.
  • Holde orden rundt søppelanlegget og kompostbinger
  • Skifting av lyspærer (utelys) på garasjene
  • Snømåking ved bommene slik at de åpnes/lukkes som de skal
Søppelcontainer ved innkjøring til Mellomenga

Styret har vedtatt å utbetale et mindre honorar til den beboeren som ønsker ta på deg denne jobben, Merk at det da blir inngått en formell avtale mellom borettslaget og beboer om hva jobben innebærer, størrelsen på honoraret og utbetalingstidspunkt.

Om noen i borettslaget kunne tenke seg å gjøre denne jobben vennligst send styret en e-post på adressen styret@mellomenga.no innen utgangen av august.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for STYRET SØKER HANDYMAN

MALINGSPROSJEKTET ER OFFESIELT AVSLUTTET

Maling Mellomenga Borettslag

Styret får stadig inn tilbakemeldinger fra malingsprosjektet – og på et tidspunkt må vi si at prosjektet er over. Det er mange som har rapportert om bobler, noen får stadig flere, noen har fått litt avskalling etc etc.

Vi har gjort det vi kan sammen med OBOS prosjekt for å få fikset på det vi mener er mangler eller feil i leveransen fra entreprenøren – der er vi som dere sikkert skjønner uenig med entreprenør. Vi har til og med fått sjekket malingen hos produsenteten for mangler eller feil.

Siden saken står der den står – og vi ikke får entreprenøren til å rette det vi mener er feil, mens de mener at feilen ligger i bygningsmassen (lufting, feil type maling fra tidligere etc etc) må vi sette punktum et sted. I samråd med OBOS-prosjekt anbefales det ikke å ta dette rettens vei – utfallet av det er uvisst og det kan fort bli veldig dyrt for borettslaget.

Vi må sette sluttstrek slik det er nå, og si at prosjektet formelt er avsluttet, med de manglene vi kjenner til. Og vi må leve med resultatet slik det ble.

Samtidig må vi si at det aller meste ble bra, og sikkert bedre enn om vi skulle malt alt selv på dugnad.

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for MALINGSPROSJEKTET ER OFFESIELT AVSLUTTET

STYRET INFORMERER OM DYREHOLD, BRUK AV BÅLPANNER M.M.

Med jevne mellomrom må styret minne beboerne med dyr om dyreholderklæringen man signere på når man skal ha dyr i Mellomenga Borettslag. 

  • Hunden/katten skal ALLTID holdes i bånd innenfor borettslagets område.
  • Hunden/katten SKAL alltid luftes av en ansvarlig person som har kontroll over den.
  • Hunden/katten SKAL tas med til et egnet luftested -og IKKE luftes nær lekeplasser, sandkasser eller beplantede områder.
  • Hunden MÅ ikke etterlates alene i leiligheten hvis den bjeffer/uler eller er til sjenanse for naboene.

Vi opplever nå at spesielt mange katter går løse, og f eks gjør fra seg i barnas sandkasser. Vedlagt bilde er fra sandkassen på tun 1. Det er også observert en del katteavføring på fellesområdene, hvor barn leker.

Sandkasse tun 1 i Mellomenga Borettslag.

Hundeeiere i borettslaget sier også at det stadig er hundelort som ikke plukkes opp rundt om. Styret har ingen indikasjon på at det er katter eller hunder fra vår borettslag som gjør fra seg her – men vi som beboere må gjøre vårt for å unngå dette. Det er utrivelig for alle som bor her.

Styret har også mottatt klager på bruk av bålpanner som kan være svært sjenerende for naboer, om røyk og gnister driver rett inn mot dem. Vi henviser derfor til at beboere viser godt skjønn – og tar hensyn til naboer ved bruk av bålpanner. Vær oppmerksom på gnister, og slukk pannen grunning etter bruk. Pannen bør også plasseres godt unna bygningsmassen til borettslaget. Det er viktig at dette overholdes ellers må styret vurdere å forby bålpanner grunnet brannfaren dette kan medføre. Vær også oppmerksom på at borettslaget følger brannvesenets pålegg, når det forbys bruk av grill og bålpanner i egen hage, ved ekstremt høy brannfare i utmark.

Til slutt kan vi informere om at vi venter på en skikkelig framdriftsplan for garasjetakprosjektet i løpet av kommende uke. Styret vil informere så snart vi har mer å informere om. Det har vært liten framdrift første uke, delvis grunnet flere dager med forventet nedbør. De som trenger stå på gjesteparkeringen kan bare fortsette å gjøre det til deres garasjerekke er ferdig. Varsling til styret er ikke nødvending for de bilene som er registrert.

Mvh Styret

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for STYRET INFORMERER OM DYREHOLD, BRUK AV BÅLPANNER M.M.

OPPSTART GARASJEPROSJEKTET 30. MAI

Rehabelitering av garasjetak i Mellomenga

Vi har nå fått beskjed fra entreprenøren om at de vil starte opp med utbedring av garasjetakene på mandag 30. mai. De ønsker også at garasjerekkene de jobber på tømmes for biler mellom 07:00-17:00 for å unngå skader på biler, og framkommelighet for håndverkere.

De første garasjene som blir berørt, som da må flytte bilene sine, er rekker nærmest tun 1 og 2 (Se vedlagt bilde merket område A). Styret anbefaler å flytte biler til gjesteparkeringen. Husk å gi beskjed til styret (styret@mellomenga.no) om dere benytter dere av parkering der – og hvilket kjennetegn bilen har. Vi må registrere parkerte biler med gyldig parkering, ellers kan man få bot. I helgene må dere benytte garasjene slik at besøkende gjester kan parkere.

Når entreprenøren er klar for å starte på område B (se bildet) planlegger de for videre framdrift. Da sender vi ut ny informasjon om hvilke rekker som da blir berørt i neste etappe.

Styret anbefaler også at de bilene som står inntil endeveggene på garasjene også flytter bilene sine.

Videre må hver enkelt garasje ta ansvar for løse gjenstander som står i garasjene under arbeidet – dette er på eget ansvar.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for OPPSTART GARASJEPROSJEKTET 30. MAI

OPPSTART – REHABELITERING AV GARASJETAK

Vedlikehold på garasjetak i Mellomenga.

Som det ble snakket om under årets generalforsamling er det satt av penger til å rehabilitere garasjetakene våre. Styret har i løpet av våren hatt anbudsrunder på denne jobben, og har valgt entreprenør. Det er planlagt oppstart av dette prosjektet, fra entreprenørens side, i uke 22. Det vil si i slutten av mai, starten av juni.

Vi vet enda ikke hvordan dette vil påvirke parkerte biler i garasjene, om de må flyttes eller ikke. Mer informasjon kommer når vi vet mer om den praktiske gjennomføringen.

Entreprenøren starter på de garasjerekkene som er nærmest tun 1, og jobber seg innover feltet. Det er derfor de første rekke ved tun 1 som blir påvirket allerede i slutten av denne måneden.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for OPPSTART – REHABELITERING AV GARASJETAK