NYE KOMPOSTBINGER

Som informert om tidligere i forbindelse med det nye beplantingsproskjeet, skulle vi få nye kompostbinger. Disse har i løpet av sommeren kommet, og blitt satt opp. Det betyr at det skal ikke lengere kastes hageavfall i den gamle bingen ut mot bekken ved tun 5. Her vil det planeres og lages gressplen, så ingen ting må nå kastes der nå.  

Se bilde under (gule felt) for plassering av nye kompostbinger.

Nye kompostbinger i Mellomenga Borettslag

Merk at de nye bingene kun er beregnet for hageavfall som gress, løv og små greiner. Hekker, røtter, trær (f eks juletre) skal ikke kastes her. Større hageavfall må beboer transportere bort selv.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for NYE KOMPOSTBINGER

FELLESDUGNAD 31. MAI

Som tidligere annonsert ønsker styret å få gjennomført en fellesdugnad mandag 31. mai fra kl 17:30. Siden grus er tatt vekk av feiebil, og mye løv og kvist blir ryddet ifm beplantningsprosjektet står det noen andre oppgaver på agendaen i år.

  1. Planting på tunene
  2. Maling av garasjeporter
  3. Maling av nye vindskier på garasjer
  4. Vasking av postkassestativ
  5. Vasking av fellesplating tun 1
  6. Generell rydding av søppel (bak og rundt garasjer, ved kompostbingen, rundt parkeringsplassen, ved søppelcontainerne og rundt på tunene generelt)
  7. Gjennomgang av garasjeporter
Vårdugnad i Mellomenga Borettslag

Planting på tunen
Styret vil kjøpe inn planter og eventuelt jord til beplantning i de store «betongfatene» vi pleier å plante i. De som bor på tun hvor disse står bes ta ansvar for selve plantingen på dugnadsdagen.

Maling av garasjeporter
På garasjeportene har vi igjen en blåfarge som ikke lengere brukes i borettslaget. Det har derfor lenge vært et ønsker om å få malt disse portene. Derfor kommer dette som et punkt på årets dugnad. Vi henstiller til at de med garasje tar dette ansvaret og maler sin port – og kanskje også naboens port der det trengs hjelp. Det er selvfølgelig lov å delta i malejobben for de uten garasje også 😊 Styret kjøper inn maling, plastbøtter, koster etc. Her må vi være flinke til å dele på utstyret, som koster og spann. For det blir ikke en kost pr garasje 😊 Det er også stor sannsynlighet for at vi må dele opp dette over flere dager da portene trenger flere strøm med maling.

Maling av vindskier
Det har de siste årene blitt gjort noe vedlikehold på garasjetakene – slik som bytting av råtne og defekte vindskier. Disse har enda ikke blitt malt – noe vi ønsker gjort nå på dugnaden. Så for de som følger seg komfortable med å bevege seg på garasjetakene med maling og pensel er velkommen til å gjøre det. Styret kjøper inn nødvending utstyr og maling.

Vasking av postkassestativ
Det er noen år siden de nye postkassestativene ble satt opp, og de kan være greit at de får en vask. Her henstiller vil til beboere til hørende hvert stativ til å ta med en bøtte med såpevann og en fille -ta en runde med rengjøring så ser det så mye bedre ut 😊

Vasking av fellesplating tun 1
Nå som trær og busker er ryddet rundt fellesplattingen ønsker vi at den også spyles og rengjøres. Gjerne med høytrykkspyler om noen har det. Planen er at den skal restaureres, slik at den igjen kan brukes og framstår trivelig og imøtekommende.

Generell rydding av søppel
Som ellers er det fint at det ryddes opp søppel rundt om i hele borettslaget, også utenfor selve tunene. Det samler seg mye rundt søppelcontainerne, gjerne ned mot bekken og rundt garasjene i løpet av et år. Det er derfor spesielt viktig å ta en grundig runde på disse utsatte områdene. Styret kjøper inn søppelsekker.

Gjennomgang av garasjeporter
Styret er kjent med at det er mange slitte og skranglete garasjeporter rundt om. Når vi nå først skal male, så kommer vi til å gå en runde og se på portene. Snakke med dere som har garasjer og notere oss hvem som har problemer, og hva som er problemet. I etterkant tar vi en runde med fiksing av disse problemene. Men det er greit og samle sammen mange småjobber til én stor når vi først bestiller vedlikehold. For dere som ønsker, og har behov for vedlikehold på porten, er det viktig at dere er til stede på dugnaden slik at styret for sett på porten og notert ned hva som er problemet.

Vedlikehold på garasjetak i Mellomenga.

Som dere ser blir det i år en litt annerledes dugnad, men vi tror og stoler på at dere stiller opp som borrettslaget vårt alltid gjør.  Velkommen skal dere alle være. PS vi holder avstand og tar selvfølgelig hensyn til smittevern. Dugnaden er selvfølgelig væravhengig med tanke på maling – det kommer vi tilbake til om været viser seg å bli dårlig.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for FELLESDUGNAD 31. MAI

NY MEDLING OM FEIING AV PIPER

Styret har endelig fått ny melding fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen om kommende feiing av pipene i borrettslaget. Oppstart tirsdag 18. mai. Det opplyses at beboere vil få en SMS fra brannvesenet før de kommer. Dette er den eneste informasjonen vi i styret har pr i dag.

Ser eller hører dere noen på takene neste uke, er det da trolig bare feieren som gjør jobben sin.

Feiing av piper i Mellomenga Borrettslag.

PS
Vær oppmerksom på at det kan være lurt at lukke ventiler på vedovner etc for å unngå sot-inntrenging. Ved spørsmål kan man kontakte Nedre Romerike brann- og redningsvesen på telefon 67 91 04 00.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for NY MEDLING OM FEIING AV PIPER

OPPSTART NY BEPLANTNING

Traktorgraver Mellomenga Borettslag

Styret ønsker å opplyse om at fra mandag 10. mai starter vi opp fase 2 av beplantingsplanen, den faktiske plantingen av nye trær, busker og hekker. Det vil være en del anleggsarbeid rundt om på tunene. Større røtter og stubber må tas opp med gravemaskin, samt tilkjøring av jord og planering vil bli gjort. Vi har bestilt litt størrelse på mange av de nye trærne, slik at vi «kommer godt i gang» med veksten, og ikke må vente mange år før vi ser resultatet av beplantningen.

Det kommer helt sikkert til å bli noe støy og mye rot en periode framover nå. Men det vil bli veldig bra når alt er ferdigs og opprydding i etterkant er gjort.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for OPPSTART NY BEPLANTNING

KASTING AV EL-AVFALL I CONTAINERE

Feil bruk av søppel-container i Mellomenga Borettslag.

Som tidligere informert om, skal det ikke kastet el-avfall i søppelcontainerne som er satt ut. Dette er spesialavfall som ikke kan leveres sammen med det andre restavfallet som kastes. Styret ser nå at det er plassert en elektrisk oljeovn ved containeren på tun 1. Denne skal, og kan ikke, kastes her. Vi ber derfor om at eieren av oljeovnen henter den tilbake – for den vil ikke bli kastet, og vil stå igjen på tunet når containeren hentes.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for KASTING AV EL-AVFALL I CONTAINERE

RESTER FRA TREFELLINGEN

De felte trærne er fordelt og hentet av beboerne som meldte sin interesse for ved. Noen få kubber ligger igjen om det er andre som ønsker seg ved, eller om noen trenger mer. Det er avklart med dem som har fått, at det som ligger igjen kan hentes av dem som ønsker. Resterende uhentede kubber vil etter hvert bli ryddet bort av entreprenøren som har hogget ned, når de skal plante nytt. Om noen ønsker seg disse kubbene, er det lurt å hente disse nå, før de blir kjørt bort.

Styret har fått spørsmål om bruk av flis fra stubbfresingen – og det er bare ta flis om man trenger det. Den blir også etterhvert ryddet og kjørt bort.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for RESTER FRA TREFELLINGEN

NY CONTAINER TIL TUN 1

Siden det ble kluss med container-leveringen på tun 1, med påfølgende tømming, har styret etterbestilt en ny container til dette tunet. Den plasseres ut kommende mandag og hentes igjen på torsdag. Da blir det anledning for beboere på tun 1 og 2 og kaste det man ikke rakk, eller fikk plass til, i første runde. Trolig blir ikke containeren full, slik at beboere fra andre tun også kan kaste ting her. Men vent gjerne noen dager slik at de på tun 1 og 2 får kastet sine ting først – sjekk deretter om det er plass igjen i containeren.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for NY CONTAINER TIL TUN 1

VÅR-DUGNAD MANDAG 31. MAI

På grunn av korona-situasjonen ble det i fjor vår ikke avholdt vår-dugnad i borrettslaget. I år skal vi forsøk få til dette – da med å holde grei avstand til hverandre, bruke munnbind etc, slik vi nå har blitt vandt til ellers i hverdagen.

Vårdugnad i Mellomenga Borettslag

Vi har tidligere lagt dugnader til første halvdel av mai, sik at det skal være ryddig og pent rundt oss til 17. mai. I år blir dette flyttet noe pga beplantningsframdriften på tunene, som etter planen skal være ferdig ved utgangen av mai.

Styret for derfor tenkt at det var mest hensiktsmessig å ha en felles dugnad i etterkant av beplantningen. Da får vi ryddet opp skikkelig etter dette arbeidet er avsluttet om det skal vise seg nødvending.

For at vi ikke skal vente for lenge ut på våren med dette, har vi lagt oss tett opp imot beplantningsframdriften, og valgt oss mandag 31. mai, med oppstart kl 17:30.

Styret vil komme tilbake til mer detaljer om gjennomføring og hva som må/bør gjøres når det nærmer seg.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for VÅR-DUGNAD MANDAG 31. MAI

OBS OBS – HUSK GJENNOMSIKTIGE SØPPELSEKKER

Gjennomsiktige avfallsposer

Styret minner om at kasting av søppel i søppelsekker til avfallscontainerne som kommer i dag, må kastes i blanke/gjennomsiktige sekker. Det er noen år siden dette ble et nytt krav ved levering av avfall. Rett og slett fordi man ved mottak skal kunne se hva som er kastet – noe som da forenkler sortering, og ikke «gjemmer» spesialavfall blant annet søppel.

Det er viktig at dere passer på dette. Bruk altså gjennomsiktige søppelsekker, ikke de klassiske sorte.

Container på tun 3 er plassert nederst i hjørnet på fellesområdet ved postkassestativet, og ikke ved nr 100 som opprinnelig planlagt. Containeren på tun 5 står inne på tunet. For tun 1 kommer containeren i løpet av dagen. Denne må levers med en mindre bil, siden det ble for trangt å komme fram mellom husene inn til tunet.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for OBS OBS – HUSK GJENNOMSIKTIGE SØPPELSEKKER

FRAMDRIFT FOR NY BEPLANTNINGSPLAN

Styret har i dag fått beskjed fra Gartnerhagen, entreprenøren for trefelling og beplantning, at de begynner med stubbfresing i morgen, fredag 9 april. Siden dette kan lage noe støy, informerer vi om dette nå i forkant. Sikkert mange som er på hjemmekontor som kan bli påvirket av støyen.

Stubbfresing i Mellomenga Borettslag

Når det gjelder selve beplantningen utføres den gjennom mai måned.

Styret har også bestilt nye sett med bord og benker, som blir plassert ut på tunene i løpet av våren.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for FRAMDRIFT FOR NY BEPLANTNINGSPLAN