VÅR-DUGNAD MANDAG 31. MAI

På grunn av korona-situasjonen ble det i fjor vår ikke avholdt vår-dugnad i borrettslaget. I år skal vi forsøk få til dette – da med å holde grei avstand til hverandre, bruke munnbind etc, slik vi nå har blitt vandt til ellers i hverdagen.

Vårdugnad i Mellomenga Borettslag

Vi har tidligere lagt dugnader til første halvdel av mai, sik at det skal være ryddig og pent rundt oss til 17. mai. I år blir dette flyttet noe pga beplantningsframdriften på tunene, som etter planen skal være ferdig ved utgangen av mai.

Styret for derfor tenkt at det var mest hensiktsmessig å ha en felles dugnad i etterkant av beplantningen. Da får vi ryddet opp skikkelig etter dette arbeidet er avsluttet om det skal vise seg nødvending.

For at vi ikke skal vente for lenge ut på våren med dette, har vi lagt oss tett opp imot beplantningsframdriften, og valgt oss mandag 31. mai, med oppstart kl 17:30.

Styret vil komme tilbake til mer detaljer om gjennomføring og hva som må/bør gjøres når det nærmer seg.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for VÅR-DUGNAD MANDAG 31. MAI

OBS OBS – HUSK GJENNOMSIKTIGE SØPPELSEKKER

Gjennomsiktige avfallsposer

Styret minner om at kasting av søppel i søppelsekker til avfallscontainerne som kommer i dag, må kastes i blanke/gjennomsiktige sekker. Det er noen år siden dette ble et nytt krav ved levering av avfall. Rett og slett fordi man ved mottak skal kunne se hva som er kastet – noe som da forenkler sortering, og ikke «gjemmer» spesialavfall blant annet søppel.

Det er viktig at dere passer på dette. Bruk altså gjennomsiktige søppelsekker, ikke de klassiske sorte.

Container på tun 3 er plassert nederst i hjørnet på fellesområdet ved postkassestativet, og ikke ved nr 100 som opprinnelig planlagt. Containeren på tun 5 står inne på tunet. For tun 1 kommer containeren i løpet av dagen. Denne må levers med en mindre bil, siden det ble for trangt å komme fram mellom husene inn til tunet.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for OBS OBS – HUSK GJENNOMSIKTIGE SØPPELSEKKER

FRAMDRIFT FOR NY BEPLANTNINGSPLAN

Styret har i dag fått beskjed fra Gartnerhagen, entreprenøren for trefelling og beplantning, at de begynner med stubbfresing i morgen, fredag 9 april. Siden dette kan lage noe støy, informerer vi om dette nå i forkant. Sikkert mange som er på hjemmekontor som kan bli påvirket av støyen.

Stubbfresing i Mellomenga Borettslag

Når det gjelder selve beplantningen utføres den gjennom mai måned.

Styret har også bestilt nye sett med bord og benker, som blir plassert ut på tunene i løpet av våren.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for FRAMDRIFT FOR NY BEPLANTNINGSPLAN

VÅRRYDDING – BORTKJØRING AV SØPPEL

Styret har bestilt 3 containere for kasting og bortkjøring av søppel fra boder, loft og skap. Det er veldig viktig å merke seg at det ikke skal kastes spesialavfall som elektriske ting (lamper, panelovner, kjøkkenutstyr, elektriske leker etc), bygningsavfall (gipsplater, fliser, strømkabler etc), impregnerte planker, isopor, malingsspann og glassavfall.

Dette er ikke for kasting av restavfall etter oppussing.

Ved sist bortkjøring betalte borettslaget et stort ekstragebyr for levering av slik avfall. Selv med god informasjon i forkant, og merking på selve containerne, ble det kastet f eks lamper og elektriske griller. Vi håper vi slipper dette i år 😊

Søppelbortkjøring i Mellomenga Borettslag

Vi betaler kilopris når vi leverer containeren for tømming. Hele hjørnesofaer og spisestuer hører heller ikke hjemme her. For at vi skal slippe å tømme mange ganger må møbler som skal kastes demonteres for å ta mindre plass.

Vi har bestilt 3 containere, som kommer mandag 12 april og står til torsdag 15 april. Disse blir plassert ved nr 39, 100, og 107.

Vi ønsker lykke til med ryddingen, og oppfordrer alle til å tenke gjennom om søppelet er spesialavfall eller ikke.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for VÅRRYDDING – BORTKJØRING AV SØPPEL

INNBRUDD I BODER!

Styret har fått melding om at det i løpet av påsken har vært innbrudd i uteboder. Det er tydelig at det er noen som sniker seg rundt husene på nattestid, på jakt etter noe som kan stjeles. Disse er altså villig til å bryte seg inn i stengte boder. 

Innbrudd i boder - Mellomenga Borettslag

Styret oppfordrer derfor beboere til å sjekke bodene sine, og framover sørge for at det ikke står ting som enkelt kan stjeles utenfor husene.  Lås sykler, og ikke la unødvendige ting stå enkelt tilgjengelig ute. Husk også at god belysning er forebyggende. Pass på at utelamper virker og er skrudd på om natta.

Vi vil helst unngå at Mellomenga blir et friområde hvor kriminelle vet at det er bare gå å forsyne seg.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for INNBRUDD I BODER!

OPPFØLGING AV MALINGSPROSJEKTET

Styret har i løpet av vinteren fått tilbakemelding fra flere beboere som nå opplever bobler i malingen, selv flere år etter at jobben var ferdig. Se vedlagte bilder fra tidligere innsendte eksempler fra beboere. Styret vil samle opp alle disse «nylig» oppståtte boblene og ta en runde med entreprenøren på dette. Men da trenger vi en oversikt over hvem som har slike, og hvor de er. Gjerne med bilder.

Bobler i malingen - Mellomenga Borettslag

Det er veldig fint om alle kan ta en runde og sjekke sin egen bolig, primært husvegger, levegger og rekkverk.

Vi trenger en tilbakemelding på dette innen fredag 09. april. For dere som finner bobler i malingen sender dere info om dette til styret på e-post styret@mellomenga.no med husnr, og hvor boblen(e) er, gjerne med bilder om mulig.

Bobler i malingen - Mellomenga Borettslag

Etter vi har en full oversikt over hvor mange det gjelder, og omfanget, tar vi det opp med entreprenøren.

Mvh
Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for OPPFØLGING AV MALINGSPROSJEKTET

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL GENERALFORSAMLINGEN

Vedlagt finner dere valgkomiteens innstilling til nytt styre som skal velges under årets generalforsamling i mai. Under normale generalforsamlinger er det å mulig komme med «benkeforslag» om man har andre kandidater man ønsker valgt inn, som valgkomiteen ikke har i sin innstilling. Slike «benkeforslag» er ikke mulig når møtet gjennomføres digitalt.

Styret og valgkomiteen oppfordrer derfor beboere som har andre kandidater de ønsker i noen av vervene, om å melde dette inn til valg@mellomenga.no innen søndag 14. mars. Da vil det være mulig å stemme mellom flere kandidater til styrevervene på generalforsamlingen.

Merk at kandidaten som meldes inn som et «benkeforslag» må ønske dette selv, før de meldes inn. Vi må unngå avstemning på kandidater som ikke ønsker verv i borrettslaget.

Valgkomitens innstilling til nytt styre i Mellomenga Borettslag.

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL NYTT STYRE

Som styreleder for 2 år foreslås:

 • Cathrine Juul, Finstadsletta 108

Som styremedlemmer for 2 år foreslås:

 • André Selliers, Finstadsletta 23
 • Torstein Rønningen, Finstandsletta 132

Som varamedlemmer for 1 år foreslås:

 • Eivind Lund, Finstadsletta 146
 • Yngve Thoresen, Finstadsletta 183
 • Thomas Olaussen, Finstadsletta 117

Styremedlemmer som ikke er på valg:

 • Roger Bjørnstad, Finstadsletta 29
 • Stein Kalland Johnsen, Finstadsletta 39

Som valgkomité for 1 år foreslås:

 • Øyvind Dahl, Finstadsletta 110
 • Martin Mellqvist, Finstadsletta 49
 • Roald Henning Stene, Finstadsletta 35
Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL GENERALFORSAMLINGEN

VALGKOMITEEN ØNSKER FORSLAG PÅ KANDIDATER

Valgkomiteen jobber med å sette sammen styret og et miljøutvalg som skal velges på vårens Generalforsamling. Annerledes tider krever at vi må bruke andre kanaler for å finne nye kandidater til viktige og interessante oppgaver i borettslaget. Vi ønsker oss forslag på minst ett varamedlem til styret og inntil 3 personer til miljøutvalget.

Valg til verv i Mellomenga Borettslag

Som varamedlem til styret (1 år) får du innsikt i styrets arbeid og får være med på diskusjonene som leder fram til de beslutningene som styret tar. Du har møterett på styremøter, men ikke møteplikt med mindre det er forfall i styret. Snakk med en i styret eller ta kontakt med valgkomiteen dersom du lurer på noe, eller om du vil foreslå en kandidat. Det er aller best å foreslå seg selv. Valgkomiteen når du på e-post: valg@mellomenga.no

Miljøutvalget har ansvaret for borettslagets arrangementer, som de siste årene har vært en barnas dag (Familiedagen) i sommerhalvåret og fakkeltog med juletre-tenning 1. søndag i advent. Er dere en liten gjeng med naboer som kjenner hverandre og har barn i barnehage eller på Finstad skole, så er dere helt perfekt for oppgaven. Miljøutvalget velges for ett år, og vi håper særlig at noen av barnefamiliene som har flyttet inn de siste årene kan ta denne jobben det kommende året. Supert om dere kan ta kontakt med oss via valg@mellomenga.no om dere har lyst til å bidra med noe her.

På vegne av valgkomiteen
Roald Stene

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for VALGKOMITEEN ØNSKER FORSLAG PÅ KANDIDATER

HUNDER I BORRETTSLAGET

Styret har fått henvendelser fra beboere som klager over hundetiss i inngangspartier til boliger. Alle syns nok at dette er lite sjarmerende rett i inngangen der man bor.

Lufting av hunder i Mellomenga Borettslag

Vi vet at mange legger lufteturen gjennom vårt borettslag -og styret har ingen indikasjoner på at problemet stammer fra hunder i eget borrettslag Vi minner likevel på at hunden ikke skal tisser i andre sitt inngangsparti. Samtidig minne vi om båndtvang inne i borettslaget. Enkelte føler også ubehag med hund i nærheten av lekeplassene, selv om hunden er i bånd. Husk at både barn og voksne kan være redd for hunder, og det må vi respektere. Vi henstiller derfor til at hundeiere tar ekstra hensyn rundt lekeplassene. Ikke la dette bli et oppholdssted for deg og hunden da barn kanskje venter på å ta den i bruk så snart dere har gått.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for HUNDER I BORRETTSLAGET

VARSEL OM GENERALFORSAMLING 2021

Dato og tid for årets generalforsamling er satt til tirsdag 4. mai kl 18:00 på Thon hotell Triaden. Forslag fra andelseiere, som ønsker disse behandlet på generalforsamlingen, må sendes til styret senest 1. mars 2021.

Her finner du selve varslingsbrevet som er sent ut til alle boliger.

NB! Generalforsamlingen kan bli avholdt digitalt, og/eller på et senere tidspunkt om koronasituasjonen tilsier dette. Om generalforsamlingen kan holdes i et møtelokale, vil det uansett bli en begrensning på én deltaker per boenhet.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, har vi følgende oppfordring ved innsending av saker:

 • Det går klart fram at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen
 • Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak, noe som vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.

Under vises utdrag fra vedtekter om Generalforsamlingen
(her finner du vedtektene i sin helhet)

Generalforsamlingen er øverste myndighet i borettslaget

I innkallingen skal de sakene som skal behandles, være bestemt angitt. Skal et forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling, skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt disse skriftlig.

Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling

 • Godkjenning av årsberetning fra styret
 • Godkjenning av årsregnskap
 • Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
 • Fastsetting av godtgjørelse til styret
 • Andre saker som er nevnt i innkallingen

Hver andel gir rett til én stemme på generalforsamlingen. Andelseier som eier mer enn én andel, har likevel bare én stemme. For en andel med flere eiere kan det bare avgis én stemme. Andelseier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier.

Foruten saker som er nevnt i vedtektene, kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for VARSEL OM GENERALFORSAMLING 2021