MALINGSPROSJEKTET ER OFFESIELT AVSLUTTET

Maling Mellomenga Borettslag

Styret får stadig inn tilbakemeldinger fra malingsprosjektet – og på et tidspunkt må vi si at prosjektet er over. Det er mange som har rapportert om bobler, noen får stadig flere, noen har fått litt avskalling etc etc.

Vi har gjort det vi kan sammen med OBOS prosjekt for å få fikset på det vi mener er mangler eller feil i leveransen fra entreprenøren – der er vi som dere sikkert skjønner uenig med entreprenør. Vi har til og med fått sjekket malingen hos produsenteten for mangler eller feil.

Siden saken står der den står – og vi ikke får entreprenøren til å rette det vi mener er feil, mens de mener at feilen ligger i bygningsmassen (lufting, feil type maling fra tidligere etc etc) må vi sette punktum et sted. I samråd med OBOS-prosjekt anbefales det ikke å ta dette rettens vei – utfallet av det er uvisst og det kan fort bli veldig dyrt for borettslaget.

Vi må sette sluttstrek slik det er nå, og si at prosjektet formelt er avsluttet, med de manglene vi kjenner til. Og vi må leve med resultatet slik det ble.

Samtidig må vi si at det aller meste ble bra, og sikkert bedre enn om vi skulle malt alt selv på dugnad.

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for MALINGSPROSJEKTET ER OFFESIELT AVSLUTTET

STYRET INFORMERER OM DYREHOLD, BRUK AV BÅLPANNER M.M.

Med jevne mellomrom må styret minne beboerne med dyr om dyreholderklæringen man signere på når man skal ha dyr i Mellomenga Borettslag. 

  • Hunden/katten skal ALLTID holdes i bånd innenfor borettslagets område.
  • Hunden/katten SKAL alltid luftes av en ansvarlig person som har kontroll over den.
  • Hunden/katten SKAL tas med til et egnet luftested -og IKKE luftes nær lekeplasser, sandkasser eller beplantede områder.
  • Hunden MÅ ikke etterlates alene i leiligheten hvis den bjeffer/uler eller er til sjenanse for naboene.

Vi opplever nå at spesielt mange katter går løse, og f eks gjør fra seg i barnas sandkasser. Vedlagt bilde er fra sandkassen på tun 1. Det er også observert en del katteavføring på fellesområdene, hvor barn leker.

Sandkasse tun 1 i Mellomenga Borettslag.

Hundeeiere i borettslaget sier også at det stadig er hundelort som ikke plukkes opp rundt om. Styret har ingen indikasjon på at det er katter eller hunder fra vår borettslag som gjør fra seg her – men vi som beboere må gjøre vårt for å unngå dette. Det er utrivelig for alle som bor her.

Styret har også mottatt klager på bruk av bålpanner som kan være svært sjenerende for naboer, om røyk og gnister driver rett inn mot dem. Vi henviser derfor til at beboere viser godt skjønn – og tar hensyn til naboer ved bruk av bålpanner. Vær oppmerksom på gnister, og slukk pannen grunning etter bruk. Pannen bør også plasseres godt unna bygningsmassen til borettslaget. Det er viktig at dette overholdes ellers må styret vurdere å forby bålpanner grunnet brannfaren dette kan medføre. Vær også oppmerksom på at borettslaget følger brannvesenets pålegg, når det forbys bruk av grill og bålpanner i egen hage, ved ekstremt høy brannfare i utmark.

Til slutt kan vi informere om at vi venter på en skikkelig framdriftsplan for garasjetakprosjektet i løpet av kommende uke. Styret vil informere så snart vi har mer å informere om. Det har vært liten framdrift første uke, delvis grunnet flere dager med forventet nedbør. De som trenger stå på gjesteparkeringen kan bare fortsette å gjøre det til deres garasjerekke er ferdig. Varsling til styret er ikke nødvending for de bilene som er registrert.

Mvh Styret

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for STYRET INFORMERER OM DYREHOLD, BRUK AV BÅLPANNER M.M.

OPPSTART GARASJEPROSJEKTET 30. MAI

Rehabelitering av garasjetak i Mellomenga

Vi har nå fått beskjed fra entreprenøren om at de vil starte opp med utbedring av garasjetakene på mandag 30. mai. De ønsker også at garasjerekkene de jobber på tømmes for biler mellom 07:00-17:00 for å unngå skader på biler, og framkommelighet for håndverkere.

De første garasjene som blir berørt, som da må flytte bilene sine, er rekker nærmest tun 1 og 2 (Se vedlagt bilde merket område A). Styret anbefaler å flytte biler til gjesteparkeringen. Husk å gi beskjed til styret (styret@mellomenga.no) om dere benytter dere av parkering der – og hvilket kjennetegn bilen har. Vi må registrere parkerte biler med gyldig parkering, ellers kan man få bot. I helgene må dere benytte garasjene slik at besøkende gjester kan parkere.

Når entreprenøren er klar for å starte på område B (se bildet) planlegger de for videre framdrift. Da sender vi ut ny informasjon om hvilke rekker som da blir berørt i neste etappe.

Styret anbefaler også at de bilene som står inntil endeveggene på garasjene også flytter bilene sine.

Videre må hver enkelt garasje ta ansvar for løse gjenstander som står i garasjene under arbeidet – dette er på eget ansvar.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for OPPSTART GARASJEPROSJEKTET 30. MAI

OPPSTART – REHABELITERING AV GARASJETAK

Vedlikehold på garasjetak i Mellomenga.

Som det ble snakket om under årets generalforsamling er det satt av penger til å rehabilitere garasjetakene våre. Styret har i løpet av våren hatt anbudsrunder på denne jobben, og har valgt entreprenør. Det er planlagt oppstart av dette prosjektet, fra entreprenørens side, i uke 22. Det vil si i slutten av mai, starten av juni.

Vi vet enda ikke hvordan dette vil påvirke parkerte biler i garasjene, om de må flyttes eller ikke. Mer informasjon kommer når vi vet mer om den praktiske gjennomføringen.

Entreprenøren starter på de garasjerekkene som er nærmest tun 1, og jobber seg innover feltet. Det er derfor de første rekke ved tun 1 som blir påvirket allerede i slutten av denne måneden.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for OPPSTART – REHABELITERING AV GARASJETAK

PÅMINNELSE OM VÅRDUGNAD ONSDAG 04. MAI

Vår dugnad i Mellomenga Borettslag

Styret minner om årets dugnad i borettslaget. Dugnaden avholdes kommende onsdag 04. mai fra kl 17:00. Vi har allerede fått feiet veiene, og med mindre store trær, blir det også mindre løv og greiner å rake. Derfor har vi ikke med oss traktoren i år, og må kaste avfallet i de vanlige containerne (ikke bli kjørt bort slik som ellers). Derfor viktig at vi ikke koster opp sand og grus, og kaster dette i containeren.

Det at vi skal bruke egne containere betyr også at vi ikke må fylle sekkene for fulle slik at vi ikke får de inn i containeren. Sekkene vi kaster bør inneholde søppel vi plukker opp, ikke gress og kvister, som vi heller kaster på komposten (ja, det er fult der, men vi får sikkert plass til litt mer 😊).
Fint om noen kan stille med trillebår slik at vi får kjørt bort til komposten med det som ikke skal i containere.

Dugnadsoppgaver vi ønsker få gjort er som vanlig plukking av søppel rundt om i borettslaget, spesielt på parkeringsplassen ved containerne. Men også inne på tunene og langs gangveien. Fint om noen kan ta ansvar for vasking av postkassene inne på sine tun. Kosting og rydding på lekeplasser og generelt opprydding, står også på agendaen.  

Styret stiller som vanlig med plastsekker (må være gjennomsiktig om du bruker din egen) pluss is og brus til de som deltar.

Været har vært bra nå en stund, så det kan bli en fin sosial sammenkomst, slik det alltid pleier å være når var dugnad i vårt borettslag. Velkommen skal dere alle være, og tusen takk på forhånd for at dere er med å holde det rent og ryddig hos oss. Da blir alt så mye triveligere.

Hilsen Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for PÅMINNELSE OM VÅRDUGNAD ONSDAG 04. MAI

VÅREN I BORETTSLAGET

Vårdugnad i Mellomenga Borettslag.

På sist styremøte jobbet styret blant annet med planlegging av våren her i Mellomenga. Vi satte opp noen datoer det allerede nå er verdt å merke seg.

Utsetting av containere for henting av søppel og skrot fra boder, skuffer og skap. Dette håper vi få til rett etter påske 20-22. april. Da har vi alle litt tid før påske, og gjennom påsken, til å finne fram det vi ønsker å kaste. Det er tenkt samme rutine som tidligere med én container på tun 1, 3 og 5. Vi vil fortløpende vurdere om det blir behov for tømming underveis.

Onsdag 04. mai prøver vi få til den årlige vårdugnaden med feiing, raing og søppelplukking. I år vil nok ikke ha med oss trakter slik vi pleier, men kaste søppel i mindre sekker – i egne containere, og det andre må gå i kompostbingen. Planen er at veiene skal være ferdig feid for grus før vi har dugnaden.

Styret ønsker bare å minne om at dette er forslag til datoer, så endringer kan komme. Vi informerer fortløpende om det kommer endringer i disse planene.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for VÅREN I BORETTSLAGET

GENERALFORSAMLING PÅ LOSBY BESØKSGÅRD

Som vanlig hadde vi reservert lokale for årets generalforsamling på Triaden (Thon hotell), men hotellet har nå blitt fullbooket med flykninger, slik at reservasjonen vår ble kansellert. Vi har derfor måtte snu oss raskt rundt etter å finne nytt lokale, som blir cafeen på Losby Besøksgård. Der får vi kaffe og nystekte skillingsboller – samtidig som vi støtter en god sak. Om noen lurer, så har vi sjekket flere lokaler, deriblant grendehuset – men det er ikke noe som var ledig.

Vi ønsker derfor velkommen til årsmøte/generalforsamling på Losby Besøksgård torsdag 21. april kl 18:00.

Hilsen Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for GENERALFORSAMLING PÅ LOSBY BESØKSGÅRD

INNBYGGERMØTE LØRENSKOG KOMMUNE

Lørenskog kommune ønsker innbyggere i vårt nærmiljø velkommen til innbyggermøte om vårt nabolag onsdag 2. mars kl 18-20. Du kan være fysisk med på Lørenskog hus, eller hjemmefra via stream. Mer informasjon finner du i vedlagt link til PDF-dokument med selve invitasjonen fra kommunen.

Hilsen Styret

Skrevet i Støy | Kommentarer er skrudd av for INNBYGGERMØTE LØRENSKOG KOMMUNE

INFORMASJON OM ÅRSMØTE I MELLOMENGA BORETTSLAG

Beboermøte om Elbil-lading og maling av fasadene.

Datoen for årets generalforsamling/årsmøte er satt til torsdag 21. april. Vi håper at vi får gjennomført et fysisk møte i år, og planlegger for det. Innkalling med klokkeslett og sted, kommer senere i selve møteinnkallelsen. Frist for å melde inn saker til årsmøte er satt til 14. februar. Husk at saker som meldes inn skal være formulert slik at man kan stemme for- eller imot forslaget, slik det er sendt inn. Saker dere ønsker det skal stemmes over sendes skriftlig til styret på adressen styret@mellomenga.no innen 14. februar.

Vi håper vi ser så mange som mulig den 21. april.

Hilsen Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for INFORMASJON OM ÅRSMØTE I MELLOMENGA BORETTSLAG

STATUS PÅ NYE SØPPELCONTAINERE

Her kommer en liten oppdatering på prosessen med nye søppelcontainere. Desverre har godkjennelsesprosessen hos kommunen tatt mye lengre tid enn forventet, og det er denne godkjenningen vi venter på før vi kan igangsette. RoAF har godkjent fra sin side, med tanke på plassering, størrelse og antall containere – så det er bare kommunen vi nå venter på. Planen er å igangsette så snart godkjenningen foreligger.

Hilsen Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for STATUS PÅ NYE SØPPELCONTAINERE