HENTING AV GAMLE JULETRÆR 17. JANUAR

Kasting av gamle juletre i Mellomenga Borettslag.

Siden vi har avhendet den gamle kompostbingen, hvor de fleste kastet juletrærne sine, vil fra og med i år gjøre dette på en annen måte. 17. januar blir gamle juletrær hentet ved de nye kompostbingene. De gamle trærne legges i en haug på utsiden av de nye bingene, slik at det blir enkelt å hente dem. Skal du få kjørt bort ditt tre om du altså legge det på utsiden av en av de nye kompostbingene før den 17. januar. Kanskje litt unødvendig informasjon – men dette gjelder altså bare ekte juletre, ikke plastikk tre, som er spesialavfall.

Hilsen Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for HENTING AV GAMLE JULETRÆR 17. JANUAR

DIGITAL RESERVERING PÅ GJESTEPARKERINGEN

Nå kan beboere i Mellomenga selv utstede en digital parkeringstillatelse på gjesteparkeringen til sine gjester. Legg inn kjøretøyets kjennemerke og velg lengde på besøket etter at den som kommer på besøk har funnet en ledig plass, maks 15 minutter etter parkering. Når gjesten forlater plassen går parkeringstillatelsen ut.

Digital reservering på gjesteparkeringen

For å unngå misbruk av gjesteparkeringen er det tillatt å stå der i maks 3 døgn, deretter er det 2 døgn karenstid. Det finnes også et valg for de som får korte hyppige besøk, her er valget 6 timer, da uten karenstid i etterkant. Når det er behov for parkeringstillatelse utover 3 døgn, eller andre individuelle behov, kan dere kontakte styret om en utvidet parkeringstillatelse.

Registrering av parkering på gjesteparkeringen gjøres via følgende link:
www.gjest.p-service.no

Brukernavn: Mellomenga
Passord: Borettslag


Merk at det er stort forbokstav i både brukernavn og passord.

De nye parkeringsreglene med digital registrering på gjesteparkeringen trer i kraft fra og med 1. desember. Tidligere bruk av parkeringslapper blir da avviklet.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for DIGITAL RESERVERING PÅ GJESTEPARKERINGEN

HØSTRYDDING – CONTAINERE KOMMER MANDAG 1. NOVEMBER

Utplassering av container for søppelkasting i Mellomenga Borettslag

Da er det på tide med årets høstrydding i boder og skap. Styret har også denne høsten bestilt containere for kasting og bortkjøring av søppel og skrot. Vi må igjen presisere at det ikke skal kastes spesialavfall som elektriske ting (lamper, panelovner, kjøkkenutstyr, elektriske leker, griller etc), bygningsavfall (gipsplater, fliser, strømkabler, etc), impregnerte planker, isopor, malingsspann, glassavfall, bildekk o.l. Dette er ikke container for kasting av avfall etter oppussing.

Merk også at det kun skal kastes søppel fra beboers egen husstand. Styret er kjent med at det kastes søppel fra f eks beboeres arbeidsplass på borettslagets regning. Det er altså ikke tillatt. Containerne er kun til bruk for søppel fra privat husholdning. Vi betaler kilopris når vi leverer for tømming, så da må vi holde oss til søppel fra egen husstand.

For at vi skal slippe å tømme containerne mange ganger, ber vi om at møbler som skal kastes demonteres for å ta mindre plass.

Vi har bestilt 3 containere, som kommer mandag 1. november og står til torsdag 4. november. Disse blir plassert på tun 1, 3 og 5.

Vi ønsker lykke til med ryddingen, og oppfordrer alle til å tenke gjennom om søppelet er spesialavfall eller ikke før det legges i containerne.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for HØSTRYDDING – CONTAINERE KOMMER MANDAG 1. NOVEMBER

OPPFØLGING FRA TELIA – BYTTE AV HUSSENTRAL

Det er priset inn to installasjonsrunder fra Telia i prosjektet for å bytte ut dagens hussentraler for TV og fibernett. Den andre og siste runden er neste uke, mandag 25. oktober. De som ikke er hjemme for montering av ny sentral må selv bestille installasjon av ny fibersentral via Telia sitt kundesenter. Siden dette da kommer utenfor borettslagets prosjektet, må dette bekostes av beboer. Kostnaden på en slik installasjon utenfor prosjektet ligger på rundt 1.000 kr. I tabellen under finnes det en oversikt over forventet tidspunkt for bytte av hussentral på din adresse.

ADRESSENUMMERDATOTIDSPUNKT
FINSTADSLETTA1525.10.0202kl 8-12
FINSTADSLETTA2725.10.2021kl 8-12
FINSTADSLETTA4525.10.2021kl 8-12
FINSTADSLETTA4925.10.2021kl 8-12
FINSTADSLETTA5925.10.2021kl 8-12
FINSTADSLETTA8125.10.2021kl 8-12
FINSTADSLETTA9325.10.2021kl 8-12
FINSTADSLETTA9525.10.2021kl 8-12
FINSTADSLETTA10425.10.2021kl 8-12
FINSTADSLETTA10725.10.2021kl 12-16
FINSTADSLETTA11325.10.2021kl 8-12
FINSTADSLETTA11625.10.2021kl 12-16
FINSTADSLETTA12225.10.202112-16
FINSTADSLETTA13525.10.2021kl 12-16
FINSTADSLETTA13825.10.2021kl 12-16
FINSTADSLETTA13925.10.2021kl 12-16
FINSTADSLETTA15025.10.2021kl 12-16
FINSTADSLETTA16325.10.2021kl 12-16
FINSTADSLETTA16925.10.2021kl 12-16

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for OPPFØLGING FRA TELIA – BYTTE AV HUSSENTRAL

Takkrenner og nedføringer

Lekkasje i takkrenner Mellomenga Borettslag

Det er i borrettslaget behov for noe vedlikehold av takrenner og nedføringer. Flere beboere har allerede rapportert om problemer rundt dette. Styret har planer, og et håp, om at vi kan få gjort noe med disse problemene nå i høst.

Først trenger vi en komplett oversikt over hvem som har problemer, slik at vi kan få gjort en skikkelig befaring med en entreprenør, som igjen kan gi oss en samlet pris.

Selv om du har innrapportert et slik problem til styret tidligere, ønsker vi at alle sjekker sine nedløp og gir en ny tilbakemelding om du ser, kjenner til at det er dårlig, manglende, eller ødelagte takrenner og nedløp på din bolig.

Bruk vedlagt spørreskjema om du kjenner til noen problemer på din bolig

https://forms.gle/6odtdhkSgTYtDjby7

Svarfrist: søndag 10. oktober 2021

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Takkrenner og nedføringer

NY AVTALE MED TELIA (GET) OM TV OG BREDBÅND

Før sommeren inngikk styret ny avtale på TV og bredbånd med Telia, dette for å sikre et bedre tilbud til borettslaget. Det er med bakgrunn i den nye avtalen at dere nå om dagen får brev fra Telia i posten.

Det som vil skje er at vi må bytte ut alle hussentralene. Dvs den hvite boksen som tar imot tv-kabelen fra utsiden. Vi få da en nyere og bedre boks, som vist nok skal forbedre ustabil Internett-tilkobling. Noe flere har hatt utfordringer med over lang tid.

Vi får også økt standard hastigheten på internetthastigheten med den nye avtalen.

Den store forskjellen vil bli for dem som har en Get Box 2 i dag. Den vil da byttes ut med en ny boks. Mange har allerede fått informasjon fra Telia om dette, og har byttet. Den nye boksen er sterkt forbedret med tanke på opptakk, start forfra og arkiv-funksjoner. Du kan installere apper og streame fra YouTube, NRK, Disney + etc direkte fra boksen. Mange har allerede brukt en slik boks i lengre tid, og den fungerer veldig bra -også til streaming.
TV-boks fra Telia

Det er Telia som kjører prosjektet – og vil informere hver enkelt bolig om når de kommer hjem til deg for å bytte hussentral og eventuelt tv-boks. I avtalen ligger det også fleksibilitet for dem som ikke ønsker TV i det hele tatt, og heller vil ha mer internett-hastighet. Disse valgene og mulighetene, og eventuelt andre spørsmål. må dere ta opp direkte med Telia når de kommer.

Mvh Styret   

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for NY AVTALE MED TELIA (GET) OM TV OG BREDBÅND

BEBOERMØTE TORSDAG 14. OKTOBER PÅ TRIADEN

Generalforsamling

Sommeren er over og det tidligere annonserte beboermøte kan nå avholdes fysisk, noe vi ser fram til. Vi har reservert et møterom på Thon Hotell Triaden, torsdag 14. oktober kl 18:00.  På grunn av smittevern kan vi bare ha en deltager pr bolig, og de som kommer må melde seg på. Se vedlagt link til påmeldingsskjema under.

https://forms.gle/j19BMDf9tPwgxQa99

Selv om det er et åpnet beboermøte, er det noen hovedsaker vi vil fokusere på. Det er flere formuleringer i våre vedtekter som kan/bør revideres, og styret ønsker synspunkter på hva borettslaget mener rundt disse – slik at eventuelle forslag til endringer ved neste generalforsamling, kan sammenfall med borettslagets ønsker om korrigering. Styret vil i forkant plukke ut de vedtektene vi ser som mest formålstjenlig å diskutere nå i første runde.

Ellers vil styret orientere litt om hva det har vært jobbet med, og hvilke prosjekter som pågår – og kommer i nærmeste framtid.

Det blir servering av kaffe, og tradisjonen tro ….  Kringle.

Velkommen til møte 😊

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for BEBOERMØTE TORSDAG 14. OKTOBER PÅ TRIADEN

NYE KOMPOSTBINGER

Som informert om tidligere i forbindelse med det nye beplantingsproskjeet, skulle vi få nye kompostbinger. Disse har i løpet av sommeren kommet, og blitt satt opp. Det betyr at det skal ikke lengere kastes hageavfall i den gamle bingen ut mot bekken ved tun 5. Her vil det planeres og lages gressplen, så ingen ting må nå kastes der nå.  

Se bilde under (gule felt) for plassering av nye kompostbinger.

Nye kompostbinger i Mellomenga Borettslag

Merk at de nye bingene kun er beregnet for hageavfall som gress, løv og små greiner. Hekker, røtter, trær (f eks juletre) skal ikke kastes her. Større hageavfall må beboer transportere bort selv.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for NYE KOMPOSTBINGER

FELLESDUGNAD 31. MAI

Som tidligere annonsert ønsker styret å få gjennomført en fellesdugnad mandag 31. mai fra kl 17:30. Siden grus er tatt vekk av feiebil, og mye løv og kvist blir ryddet ifm beplantningsprosjektet står det noen andre oppgaver på agendaen i år.

  1. Planting på tunene
  2. Maling av garasjeporter
  3. Maling av nye vindskier på garasjer
  4. Vasking av postkassestativ
  5. Vasking av fellesplating tun 1
  6. Generell rydding av søppel (bak og rundt garasjer, ved kompostbingen, rundt parkeringsplassen, ved søppelcontainerne og rundt på tunene generelt)
  7. Gjennomgang av garasjeporter
Vårdugnad i Mellomenga Borettslag

Planting på tunen
Styret vil kjøpe inn planter og eventuelt jord til beplantning i de store «betongfatene» vi pleier å plante i. De som bor på tun hvor disse står bes ta ansvar for selve plantingen på dugnadsdagen.

Maling av garasjeporter
På garasjeportene har vi igjen en blåfarge som ikke lengere brukes i borettslaget. Det har derfor lenge vært et ønsker om å få malt disse portene. Derfor kommer dette som et punkt på årets dugnad. Vi henstiller til at de med garasje tar dette ansvaret og maler sin port – og kanskje også naboens port der det trengs hjelp. Det er selvfølgelig lov å delta i malejobben for de uten garasje også 😊 Styret kjøper inn maling, plastbøtter, koster etc. Her må vi være flinke til å dele på utstyret, som koster og spann. For det blir ikke en kost pr garasje 😊 Det er også stor sannsynlighet for at vi må dele opp dette over flere dager da portene trenger flere strøm med maling.

Maling av vindskier
Det har de siste årene blitt gjort noe vedlikehold på garasjetakene – slik som bytting av råtne og defekte vindskier. Disse har enda ikke blitt malt – noe vi ønsker gjort nå på dugnaden. Så for de som følger seg komfortable med å bevege seg på garasjetakene med maling og pensel er velkommen til å gjøre det. Styret kjøper inn nødvending utstyr og maling.

Vasking av postkassestativ
Det er noen år siden de nye postkassestativene ble satt opp, og de kan være greit at de får en vask. Her henstiller vil til beboere til hørende hvert stativ til å ta med en bøtte med såpevann og en fille -ta en runde med rengjøring så ser det så mye bedre ut 😊

Vasking av fellesplating tun 1
Nå som trær og busker er ryddet rundt fellesplattingen ønsker vi at den også spyles og rengjøres. Gjerne med høytrykkspyler om noen har det. Planen er at den skal restaureres, slik at den igjen kan brukes og framstår trivelig og imøtekommende.

Generell rydding av søppel
Som ellers er det fint at det ryddes opp søppel rundt om i hele borettslaget, også utenfor selve tunene. Det samler seg mye rundt søppelcontainerne, gjerne ned mot bekken og rundt garasjene i løpet av et år. Det er derfor spesielt viktig å ta en grundig runde på disse utsatte områdene. Styret kjøper inn søppelsekker.

Gjennomgang av garasjeporter
Styret er kjent med at det er mange slitte og skranglete garasjeporter rundt om. Når vi nå først skal male, så kommer vi til å gå en runde og se på portene. Snakke med dere som har garasjer og notere oss hvem som har problemer, og hva som er problemet. I etterkant tar vi en runde med fiksing av disse problemene. Men det er greit og samle sammen mange småjobber til én stor når vi først bestiller vedlikehold. For dere som ønsker, og har behov for vedlikehold på porten, er det viktig at dere er til stede på dugnaden slik at styret for sett på porten og notert ned hva som er problemet.

Vedlikehold på garasjetak i Mellomenga.

Som dere ser blir det i år en litt annerledes dugnad, men vi tror og stoler på at dere stiller opp som borrettslaget vårt alltid gjør.  Velkommen skal dere alle være. PS vi holder avstand og tar selvfølgelig hensyn til smittevern. Dugnaden er selvfølgelig væravhengig med tanke på maling – det kommer vi tilbake til om været viser seg å bli dårlig.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for FELLESDUGNAD 31. MAI

NY MEDLING OM FEIING AV PIPER

Styret har endelig fått ny melding fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen om kommende feiing av pipene i borrettslaget. Oppstart tirsdag 18. mai. Det opplyses at beboere vil få en SMS fra brannvesenet før de kommer. Dette er den eneste informasjonen vi i styret har pr i dag.

Ser eller hører dere noen på takene neste uke, er det da trolig bare feieren som gjør jobben sin.

Feiing av piper i Mellomenga Borrettslag.

PS
Vær oppmerksom på at det kan være lurt at lukke ventiler på vedovner etc for å unngå sot-inntrenging. Ved spørsmål kan man kontakte Nedre Romerike brann- og redningsvesen på telefon 67 91 04 00.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for NY MEDLING OM FEIING AV PIPER