INNBRUDD I BODER!

Styret har fått melding om at det i løpet av påsken har vært innbrudd i uteboder. Det er tydelig at det er noen som sniker seg rundt husene på nattestid, på jakt etter noe som kan stjeles. Disse er altså villig til å bryte seg inn i stengte boder. 

Innbrudd i boder - Mellomenga Borettslag

Styret oppfordrer derfor beboere til å sjekke bodene sine, og framover sørge for at det ikke står ting som enkelt kan stjeles utenfor husene.  Lås sykler, og ikke la unødvendige ting stå enkelt tilgjengelig ute. Husk også at god belysning er forebyggende. Pass på at utelamper virker og er skrudd på om natta.

Vi vil helst unngå at Mellomenga blir et friområde hvor kriminelle vet at det er bare gå å forsyne seg.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for INNBRUDD I BODER!

OPPFØLGING AV MALINGSPROSJEKTET

Styret har i løpet av vinteren fått tilbakemelding fra flere beboere som nå opplever bobler i malingen, selv flere år etter at jobben var ferdig. Se vedlagte bilder fra tidligere innsendte eksempler fra beboere. Styret vil samle opp alle disse «nylig» oppståtte boblene og ta en runde med entreprenøren på dette. Men da trenger vi en oversikt over hvem som har slike, og hvor de er. Gjerne med bilder.

Bobler i malingen - Mellomenga Borettslag

Det er veldig fint om alle kan ta en runde og sjekke sin egen bolig, primært husvegger, levegger og rekkverk.

Vi trenger en tilbakemelding på dette innen fredag 09. april. For dere som finner bobler i malingen sender dere info om dette til styret på e-post styret@mellomenga.no med husnr, og hvor boblen(e) er, gjerne med bilder om mulig.

Bobler i malingen - Mellomenga Borettslag

Etter vi har en full oversikt over hvor mange det gjelder, og omfanget, tar vi det opp med entreprenøren.

Mvh
Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for OPPFØLGING AV MALINGSPROSJEKTET

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL GENERALFORSAMLINGEN

Vedlagt finner dere valgkomiteens innstilling til nytt styre som skal velges under årets generalforsamling i mai. Under normale generalforsamlinger er det å mulig komme med «benkeforslag» om man har andre kandidater man ønsker valgt inn, som valgkomiteen ikke har i sin innstilling. Slike «benkeforslag» er ikke mulig når møtet gjennomføres digitalt.

Styret og valgkomiteen oppfordrer derfor beboere som har andre kandidater de ønsker i noen av vervene, om å melde dette inn til valg@mellomenga.no innen søndag 14. mars. Da vil det være mulig å stemme mellom flere kandidater til styrevervene på generalforsamlingen.

Merk at kandidaten som meldes inn som et «benkeforslag» må ønske dette selv, før de meldes inn. Vi må unngå avstemning på kandidater som ikke ønsker verv i borrettslaget.

Valgkomitens innstilling til nytt styre i Mellomenga Borettslag.

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL NYTT STYRE

Som styreleder for 2 år foreslås:

 • Cathrine Juul, Finstadsletta 108

Som styremedlemmer for 2 år foreslås:

 • André Selliers, Finstadsletta 23
 • Torstein Rønningen, Finstandsletta 132

Som varamedlemmer for 1 år foreslås:

 • Eivind Lund, Finstadsletta 146
 • Yngve Thoresen, Finstadsletta 183
 • Thomas Olaussen, Finstadsletta 117

Styremedlemmer som ikke er på valg:

 • Roger Bjørnstad, Finstadsletta 29
 • Stein Kalland Johnsen, Finstadsletta 39

Som valgkomité for 1 år foreslås:

 • Øyvind Dahl, Finstadsletta 110
 • Martin Mellqvist, Finstadsletta 49
 • Roald Henning Stene, Finstadsletta 35
Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL GENERALFORSAMLINGEN

VALGKOMITEEN ØNSKER FORSLAG PÅ KANDIDATER

Valgkomiteen jobber med å sette sammen styret og et miljøutvalg som skal velges på vårens Generalforsamling. Annerledes tider krever at vi må bruke andre kanaler for å finne nye kandidater til viktige og interessante oppgaver i borettslaget. Vi ønsker oss forslag på minst ett varamedlem til styret og inntil 3 personer til miljøutvalget.

Valg til verv i Mellomenga Borettslag

Som varamedlem til styret (1 år) får du innsikt i styrets arbeid og får være med på diskusjonene som leder fram til de beslutningene som styret tar. Du har møterett på styremøter, men ikke møteplikt med mindre det er forfall i styret. Snakk med en i styret eller ta kontakt med valgkomiteen dersom du lurer på noe, eller om du vil foreslå en kandidat. Det er aller best å foreslå seg selv. Valgkomiteen når du på e-post: valg@mellomenga.no

Miljøutvalget har ansvaret for borettslagets arrangementer, som de siste årene har vært en barnas dag (Familiedagen) i sommerhalvåret og fakkeltog med juletre-tenning 1. søndag i advent. Er dere en liten gjeng med naboer som kjenner hverandre og har barn i barnehage eller på Finstad skole, så er dere helt perfekt for oppgaven. Miljøutvalget velges for ett år, og vi håper særlig at noen av barnefamiliene som har flyttet inn de siste årene kan ta denne jobben det kommende året. Supert om dere kan ta kontakt med oss via valg@mellomenga.no om dere har lyst til å bidra med noe her.

På vegne av valgkomiteen
Roald Stene

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for VALGKOMITEEN ØNSKER FORSLAG PÅ KANDIDATER

HUNDER I BORRETTSLAGET

Styret har fått henvendelser fra beboere som klager over hundetiss i inngangspartier til boliger. Alle syns nok at dette er lite sjarmerende rett i inngangen der man bor.

Lufting av hunder i Mellomenga Borettslag

Vi vet at mange legger lufteturen gjennom vårt borettslag -og styret har ingen indikasjoner på at problemet stammer fra hunder i eget borrettslag Vi minner likevel på at hunden ikke skal tisser i andre sitt inngangsparti. Samtidig minne vi om båndtvang inne i borettslaget. Enkelte føler også ubehag med hund i nærheten av lekeplassene, selv om hunden er i bånd. Husk at både barn og voksne kan være redd for hunder, og det må vi respektere. Vi henstiller derfor til at hundeiere tar ekstra hensyn rundt lekeplassene. Ikke la dette bli et oppholdssted for deg og hunden da barn kanskje venter på å ta den i bruk så snart dere har gått.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for HUNDER I BORRETTSLAGET

VARSEL OM GENERALFORSAMLING 2021

Dato og tid for årets generalforsamling er satt til tirsdag 4. mai kl 18:00 på Thon hotell Triaden. Forslag fra andelseiere, som ønsker disse behandlet på generalforsamlingen, må sendes til styret senest 1. mars 2021.

Her finner du selve varslingsbrevet som er sent ut til alle boliger.

NB! Generalforsamlingen kan bli avholdt digitalt, og/eller på et senere tidspunkt om koronasituasjonen tilsier dette. Om generalforsamlingen kan holdes i et møtelokale, vil det uansett bli en begrensning på én deltaker per boenhet.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, har vi følgende oppfordring ved innsending av saker:

 • Det går klart fram at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen
 • Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak, noe som vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.

Under vises utdrag fra vedtekter om Generalforsamlingen
(her finner du vedtektene i sin helhet)

Generalforsamlingen er øverste myndighet i borettslaget

I innkallingen skal de sakene som skal behandles, være bestemt angitt. Skal et forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling, skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt disse skriftlig.

Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling

 • Godkjenning av årsberetning fra styret
 • Godkjenning av årsregnskap
 • Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
 • Fastsetting av godtgjørelse til styret
 • Andre saker som er nevnt i innkallingen

Hver andel gir rett til én stemme på generalforsamlingen. Andelseier som eier mer enn én andel, har likevel bare én stemme. For en andel med flere eiere kan det bare avgis én stemme. Andelseier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier.

Foruten saker som er nevnt i vedtektene, kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for VARSEL OM GENERALFORSAMLING 2021

IGANGSETTING AV TREFELLING

Etter at ekstraordinær generalforsamlingen vedtok foreslått beplantningsplan, har styret (etter en anbudsrunde) inngått avtale med Gartnerhagen AS om gjennomføring. Arbeidet med å felle trær og fjerne busker starter allerede mandag 08. februar.

Overordnet framdriftsplan for prosjektet

 • Uke 6 – 8 (8. – 26. februar): Fjerning av trær og busker
 • Uke 10 (8. – 12. mars): Oppsetting av kompostbinger
 • Uke 18 (3. – 7. mai): Stubbfresing, legge ut jord
 • Uke 18 – 21 (3. – 28. mai): Beplantning

MERK
Endringer kan komme, spesielt vil værforhold kunne spille inn. Så snart syret får en mer detaljert oversikt over når det skal jobbes på hvilket tun og område vil vi informere om dette.

Gjennomføring

Det settes opp et hovedanleggsområde på gjesteparkeringen. Se vedlagt tegning av riggplanen (blått felt viser hovedanleggsområde). Riggen på gjesteparkeringen gjelder for hele byggeperioden og blir gjerdet inn.

Det vil bli opprettet mindre, midlertidige riggplasser på de forskjellige områdene. Se røde områder på tegningen.

Klikk på bildet for å full størrelse


På de midlertidige riggplassene må det påregnes tidvis dårlig fremkommelighet. Det blir sørget for fremkommelighet for utrykningsbiler hvis det skulle være nødvendig.

Entreprenør vil prøve å holde seg til de kjørerutene som er tegnet inn (gule streker på kartet), og kjøre minst mulig på de andre veiene.

Bestilling av trær til ved

I utgangspunktet fjernes alt som tas ned, fortløpende. Det vil imidlertid være mulig, for beboerne som ønsker trær til ved, å bestille dette. Aktuelle trær kappes i lengder på ca. 1 m. Disse må hentes av den enkelte i løpet av et par dager etter at treet/ trærne er felt. Dette for å unngå henslengte trelengder og etteropprydding som fordyrer prosjektet.

Meld inn ønske om trær til ved på adressen trefelling@mellomenga.no. Husk å oppgi tunet eller anleggsområde hvor trær skal felles sammen med mobilnummeret ditt, slik at vi får varslet når treet/ trærne er klart for henting. Ingen må hente kapp før man har fått beskjed om at henting er klart på ditt tun eller anleggsområde.

Spørsmål om prosjektet ellers, rettes til adressen styret@mellomenga.no

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for IGANGSETTING AV TREFELLING

FEIING AV PIPER I BORRETSLAGET

Feiing av piper i Mellomenga Borettslag

Styret har fått informasjon fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen om kommende feiing av pipene i borrettslaget. Beskjeden vi har fått er at det er planlagt feiing i uke 3. Det opplyses videre at beboere vil få en SMS cirka en uke før brannvesenet kommer. Dette er den eneste informasjonen vi i styret har pr i dag. Ser eller hører dere noen på takene neste uke, eller mot slutten av måneden, er det da trolig bare feieren som gjør jobben sin. PS vær oppmerksom på at det kan være lurt at luker på vedovner etc er stengt for å unngå sot-inntrenging. Nedre Romerike brann- og redningsvesen kan nås på telefon 67 91 04 00.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for FEIING AV PIPER I BORRETSLAGET

DYREHOLD OG HUSORDENSREGLER I MELLOMENGA

Mellomenga Borettslag passerte 40 år for et par år siden, og det er naturlig at det i pioder er utskiftninger av beboere i borrettslaget. Vi er nå inne i en slik periode hvor mange flytter ut, og nye flytter inn. Vi er også inne i en periode hvor det for mange er naturlig å skaffer seg dyr, som hund eller katt. Med økt dyrehold er det greit å minne både nye og etablerte beboere på reglene vi har for dyrehold i borrettslaget. Se vedlagt link.

Regler for dyrehold i Mellomenga (pdf)

Dyrehold i Mellomenga Borettslag.

Som borettslag er vi heldig siden det stort sett er stille og rolig, uten de store problemene oss naboer i mellom. Men det skader ikke å minne om boreglementet som gjelder, når vi først er i gang 😊

Boreglement for Mellomenga (pdf)


Avslutningsvis må vi minne om parkeringsregler. Vi observerer stadig biler som parkerer inne på tunene. Selv om bilene, i mange tilfeller ikke står i veien for noen, må det være likhet for alle, og det er altså ikke lov å parkere inne på tunene – bare for av og pålessing. Vi observerer også gjester som ulovlig parkerer langs veien, helt fra innkjøringen til borettslaget og bort til parkeringsplassen, langs veikanten. Dette er kommunal grunn – og borettslagets parkeringsregler gjelder derfor ikke her. Disse parkeringene skaper trafikkfarlige situasjoner for våre beboere.  Vi anmoder derfor alle beboere til å henvise gjester til å benytte gjesteparkeringene.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for DYREHOLD OG HUSORDENSREGLER I MELLOMENGA

DIGITALT BEBOERMØTE ONSDAG 25. NOVEMBER

Som tidligere informert ønsker styre å avholde en ekstraordinær generalforsamling hvor ny beplantning for hele borettslaget behandles. For at dette skal kunne gjennomføres på en god måte avholder vi først et beboermøte der tanker, planer og kostnader belyses – som vil gjøre det enklere når saken skal stemmes over i generalforsamling. Selve generalforsamlingen er tenkt noen dager etter beboermøtet.

Beplantning Mellomenga Borettslag

Beboermøte vil foregå på digitalt på Teams og vi får hjelp av OBOS til selve gjennomføringen. Innkalling kommer som egen e-post eller skriv i posten (til de uten samtykke til å motta informasjon digitalt).

Beboermøte blir på Teams
onsdag 25. november kl 19:00 – 21:00

Synspunkt og tilbakemeldinger fra beboermøte vil danne grunnlaget for sakslisten, og det vi skal stemme over på ekstraordinær generalforsamling. Innkallingen med sakslisten til generalforsamling kommer da først etter at beboermøte er avholdt.

Vedlagt her finner dere to kart over hele borettslaget. Her er det tegnet inn dagens beplanting på det ene, med trær, busker, kratt, hekker etc. På det andre kartet ligger forslaget fra entreprenøren om hvordan de foreslår at beplantingen bør være. Her er det tatt hensyn til valg av tresorter med tanke på vedlikehold etc.

Kartene kan være litt vanskelig å lese/forstå. Men alle trær, busker etc er tegnet inn med et symbol. På kartet over planlagt beplantning vises det symboler for hva man har tenkt og foreslått. På siden av kartet står det en forklaring over hva de forskjellige symbolene betyr av tresorter etc.


Kart: Dagens beplantning i borrettslaget (pdf)
Kart: Forslag til ny beplantning for borettslaget (pdf)

Styret ønsker alle velkommen til møte den 25.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for DIGITALT BEBOERMØTE ONSDAG 25. NOVEMBER