VÅREN I BORETTSLAGET

Vårdugnad i Mellomenga Borettslag.

På sist styremøte jobbet styret blant annet med planlegging av våren her i Mellomenga. Vi satte opp noen datoer det allerede nå er verdt å merke seg.

Utsetting av containere for henting av søppel og skrot fra boder, skuffer og skap. Dette håper vi få til rett etter påske 20-22. april. Da har vi alle litt tid før påske, og gjennom påsken, til å finne fram det vi ønsker å kaste. Det er tenkt samme rutine som tidligere med én container på tun 1, 3 og 5. Vi vil fortløpende vurdere om det blir behov for tømming underveis.

Onsdag 04. mai prøver vi få til den årlige vårdugnaden med feiing, raing og søppelplukking. I år vil nok ikke ha med oss trakter slik vi pleier, men kaste søppel i mindre sekker – i egne containere, og det andre må gå i kompostbingen. Planen er at veiene skal være ferdig feid for grus før vi har dugnaden.

Styret ønsker bare å minne om at dette er forslag til datoer, så endringer kan komme. Vi informerer fortløpende om det kommer endringer i disse planene.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for VÅREN I BORETTSLAGET

GENERALFORSAMLING PÅ LOSBY BESØKSGÅRD

Som vanlig hadde vi reservert lokale for årets generalforsamling på Triaden (Thon hotell), men hotellet har nå blitt fullbooket med flykninger, slik at reservasjonen vår ble kansellert. Vi har derfor måtte snu oss raskt rundt etter å finne nytt lokale, som blir cafeen på Losby Besøksgård. Der får vi kaffe og nystekte skillingsboller – samtidig som vi støtter en god sak. Om noen lurer, så har vi sjekket flere lokaler, deriblant grendehuset – men det er ikke noe som var ledig.

Vi ønsker derfor velkommen til årsmøte/generalforsamling på Losby Besøksgård torsdag 21. april kl 18:00.

Hilsen Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for GENERALFORSAMLING PÅ LOSBY BESØKSGÅRD

INNBYGGERMØTE LØRENSKOG KOMMUNE

Lørenskog kommune ønsker innbyggere i vårt nærmiljø velkommen til innbyggermøte om vårt nabolag onsdag 2. mars kl 18-20. Du kan være fysisk med på Lørenskog hus, eller hjemmefra via stream. Mer informasjon finner du i vedlagt link til PDF-dokument med selve invitasjonen fra kommunen.

Hilsen Styret

Skrevet i Støy | Kommentarer er skrudd av for INNBYGGERMØTE LØRENSKOG KOMMUNE

INFORMASJON OM ÅRSMØTE I MELLOMENGA BORETTSLAG

Beboermøte om Elbil-lading og maling av fasadene.

Datoen for årets generalforsamling/årsmøte er satt til torsdag 21. april. Vi håper at vi får gjennomført et fysisk møte i år, og planlegger for det. Innkalling med klokkeslett og sted, kommer senere i selve møteinnkallelsen. Frist for å melde inn saker til årsmøte er satt til 14. februar. Husk at saker som meldes inn skal være formulert slik at man kan stemme for- eller imot forslaget, slik det er sendt inn. Saker dere ønsker det skal stemmes over sendes skriftlig til styret på adressen styret@mellomenga.no innen 14. februar.

Vi håper vi ser så mange som mulig den 21. april.

Hilsen Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for INFORMASJON OM ÅRSMØTE I MELLOMENGA BORETTSLAG

STATUS PÅ NYE SØPPELCONTAINERE

Her kommer en liten oppdatering på prosessen med nye søppelcontainere. Desverre har godkjennelsesprosessen hos kommunen tatt mye lengre tid enn forventet, og det er denne godkjenningen vi venter på før vi kan igangsette. RoAF har godkjent fra sin side, med tanke på plassering, størrelse og antall containere – så det er bare kommunen vi nå venter på. Planen er å igangsette så snart godkjenningen foreligger.

Hilsen Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for STATUS PÅ NYE SØPPELCONTAINERE

VARSEL OM HUSLEIEREGULERING FRA 01.03.2022

Styret har behandlet budsjettet for 2022 og langtidsbudsjett for perioden 2022 – 2026.

For 2022 er det varslet en relativt stor økning av kommunale avgifter, blant annet øker vann- og avløpsavgiften med 17 % og feieavgiften med 33 %. For andre større utgiftsposter, eksempelvis forsikring og vaktmestertjenester (gressklipping, snørydding mm.), er det ikke varslet endringer utover ordinær prisstigning.

Borettslaget har en relativt god økonomisk buffer, også hensyntatt framtidige påtenkte større arbeider.  Styret har derfor vedtatt en begrenset økning av husleien med 2,0 % fra 1. mars, tilsvarende antatt prisstigning. Økningen gjelder leien for selve leiligheten og eventuelt tilbygg. Den delen av husleien som gjelder vinduer, bredbånd og garasje/ parkering endres ikke.

Detaljene rundt budsjett og langtidsbudsjett vil bli tatt opp i ordinær generalforsamling for 2022 i mai. Her vil også mulige endringer i leie fra september tas opp.

Hilsen Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for VARSEL OM HUSLEIEREGULERING FRA 01.03.2022

HENTING AV GAMLE JULETRÆR 17. JANUAR

Kasting av gamle juletre i Mellomenga Borettslag.

Siden vi har avhendet den gamle kompostbingen, hvor de fleste kastet juletrærne sine, vil fra og med i år gjøre dette på en annen måte. 17. januar blir gamle juletrær hentet ved de nye kompostbingene. De gamle trærne legges i en haug på utsiden av de nye bingene, slik at det blir enkelt å hente dem. Skal du få kjørt bort ditt tre om du altså legge det på utsiden av en av de nye kompostbingene før den 17. januar. Kanskje litt unødvendig informasjon – men dette gjelder altså bare ekte juletre, ikke plastikk tre, som er spesialavfall.

Hilsen Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for HENTING AV GAMLE JULETRÆR 17. JANUAR

DIGITAL RESERVERING PÅ GJESTEPARKERINGEN

Nå kan beboere i Mellomenga selv utstede en digital parkeringstillatelse på gjesteparkeringen til sine gjester. Legg inn kjøretøyets kjennemerke og velg lengde på besøket etter at den som kommer på besøk har funnet en ledig plass, maks 15 minutter etter parkering. Når gjesten forlater plassen går parkeringstillatelsen ut.

Digital reservering på gjesteparkeringen

For å unngå misbruk av gjesteparkeringen er det tillatt å stå der i maks 3 døgn, deretter er det 2 døgn karenstid. Det finnes også et valg for de som får korte hyppige besøk, her er valget 6 timer, da uten karenstid i etterkant. Når det er behov for parkeringstillatelse utover 3 døgn, eller andre individuelle behov, kan dere kontakte styret om en utvidet parkeringstillatelse.

Registrering av parkering på gjesteparkeringen gjøres via følgende link:
www.gjest.p-service.no

Brukernavn: Mellomenga
Passord: Borettslag


Merk at det er stort forbokstav i både brukernavn og passord.

De nye parkeringsreglene med digital registrering på gjesteparkeringen trer i kraft fra og med 1. desember. Tidligere bruk av parkeringslapper blir da avviklet.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for DIGITAL RESERVERING PÅ GJESTEPARKERINGEN

HØSTRYDDING – CONTAINERE KOMMER MANDAG 1. NOVEMBER

Utplassering av container for søppelkasting i Mellomenga Borettslag

Da er det på tide med årets høstrydding i boder og skap. Styret har også denne høsten bestilt containere for kasting og bortkjøring av søppel og skrot. Vi må igjen presisere at det ikke skal kastes spesialavfall som elektriske ting (lamper, panelovner, kjøkkenutstyr, elektriske leker, griller etc), bygningsavfall (gipsplater, fliser, strømkabler, etc), impregnerte planker, isopor, malingsspann, glassavfall, bildekk o.l. Dette er ikke container for kasting av avfall etter oppussing.

Merk også at det kun skal kastes søppel fra beboers egen husstand. Styret er kjent med at det kastes søppel fra f eks beboeres arbeidsplass på borettslagets regning. Det er altså ikke tillatt. Containerne er kun til bruk for søppel fra privat husholdning. Vi betaler kilopris når vi leverer for tømming, så da må vi holde oss til søppel fra egen husstand.

For at vi skal slippe å tømme containerne mange ganger, ber vi om at møbler som skal kastes demonteres for å ta mindre plass.

Vi har bestilt 3 containere, som kommer mandag 1. november og står til torsdag 4. november. Disse blir plassert på tun 1, 3 og 5.

Vi ønsker lykke til med ryddingen, og oppfordrer alle til å tenke gjennom om søppelet er spesialavfall eller ikke før det legges i containerne.

Mvh Styret

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for HØSTRYDDING – CONTAINERE KOMMER MANDAG 1. NOVEMBER

OPPFØLGING FRA TELIA – BYTTE AV HUSSENTRAL

Det er priset inn to installasjonsrunder fra Telia i prosjektet for å bytte ut dagens hussentraler for TV og fibernett. Den andre og siste runden er neste uke, mandag 25. oktober. De som ikke er hjemme for montering av ny sentral må selv bestille installasjon av ny fibersentral via Telia sitt kundesenter. Siden dette da kommer utenfor borettslagets prosjektet, må dette bekostes av beboer. Kostnaden på en slik installasjon utenfor prosjektet ligger på rundt 1.000 kr. I tabellen under finnes det en oversikt over forventet tidspunkt for bytte av hussentral på din adresse.

ADRESSENUMMERDATOTIDSPUNKT
FINSTADSLETTA1525.10.0202kl 8-12
FINSTADSLETTA2725.10.2021kl 8-12
FINSTADSLETTA4525.10.2021kl 8-12
FINSTADSLETTA4925.10.2021kl 8-12
FINSTADSLETTA5925.10.2021kl 8-12
FINSTADSLETTA8125.10.2021kl 8-12
FINSTADSLETTA9325.10.2021kl 8-12
FINSTADSLETTA9525.10.2021kl 8-12
FINSTADSLETTA10425.10.2021kl 8-12
FINSTADSLETTA10725.10.2021kl 12-16
FINSTADSLETTA11325.10.2021kl 8-12
FINSTADSLETTA11625.10.2021kl 12-16
FINSTADSLETTA12225.10.202112-16
FINSTADSLETTA13525.10.2021kl 12-16
FINSTADSLETTA13825.10.2021kl 12-16
FINSTADSLETTA13925.10.2021kl 12-16
FINSTADSLETTA15025.10.2021kl 12-16
FINSTADSLETTA16325.10.2021kl 12-16
FINSTADSLETTA16925.10.2021kl 12-16

Skrevet i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for OPPFØLGING FRA TELIA – BYTTE AV HUSSENTRAL