Parkering

_________________________________________________________

Leiekostnader

Oppstillingsplass u/ motorvarmer
I
nnskudd: 0,-
Månedsleie: 125,-

Oppstillingsplass m/ motorvarmer
Innskudd: 4000,-
Månedsleie: 225,-

Oppstillingsplass m/ motorvarmer og elbil-lading
Innskudd: 9000,-
Månedsleie oppstillingsplass: 225,-
Månedsleie tilgang ladeanlegg : 50,- (betales via ladebetalingen)
Strømforbuk til lading belastes etter faktisk forbruk

Garasje
Innskudd: 25.000,-
Månedsleie: 400,-

Garasje med elbil-lading
Innskudd: 30.000,-
Månedsleie: 400,-
Månedsleie tilgang ladeanlegg : 50,- (betales via ladebetalingen)
Strømforbuk til lading belastes etter faktisk forbruk

Elbil-lading
Merk at borettslagets vedtekter regulerer elbil-lading til kun godkjente plasser med godkjent ladestasjon (ZapTec-Pro). Det er mulig å monterte ladestasjoner i alle garasjer og på motorvarme-plasser tilsluttet garasjeanleggene. Innbetalt innskudd på motorvarme -eller garasjeplass tilbakebetales ved flytting eller oppsigelse av aktuell plass. Montering av ZapTec ladere gjøres av K2 Elektro på Lørenskog.

Kart over parkeringsområder og garasjefelt

Garasjerekker Mellomenga Borettslag. Garasjefelt Mellomenga Borettslag.

(Klikk på bildene for å få full bildestørrelse)

___________________________________________________________

OBOS behandlingsgebyr
Det er OBOS som administrerer det økonomiske ved leie av parkering, de tar derfor et etableringsgebyr ved inngåelse av leieforhold eller endring av eksisterende leieforhold. Gebyret belastes leietaker.

Pr. 1.1.2017 gjelder følgende satser:
– Ordinær parkeringsplass hvor det ikke kreves innskudd: kr. 680,-
– Motorvarmerplass/garasjeplass hvor det kreves innskudd: kr. 1360,-

Fastsettelse av innskudd og leiepriser
Satsene for innskudd er vedtatt på generalforsamlingen i 2018.
Endring av satsene for innskudd krever nytt generalforsamlingsvedtak, mens månedsleien kan fastsettes av styret etter fullmakt gitt på generalforsamlingen i 2007.