Elbil-lading

Det er kun lov å lade elbiler på plasser hvor det er lagt opp til eget ladepunkt med lader. Overtar du en garasjeplass eller motorvarmerplass kan mange av disse ha mulighet for montering av lader, om dette ikke finnes montert fra før.

Hvordan kan man få elbil-lader
Det er mulig å få montert elbil-lader av typen ZapTecPro i alle garasjer. Utover dette er det mulig å få ladepunkt for motorvarmerplassene:

  • 1-10
  • 17-29
  • 52-60

Hva koster monteringen
Der hvor det ikke er montert ladepunkt fra før må det først monteres en såkalt “bakplate”. Dette bestilles hos K2 Elektro her på Lørenskog. Selve plata blir en del av borettslagets infastruktur og betales av borettslaget. Ved montering av bakplate økes depositumet med 5.000 kr, enten det er motorvarmerplass eller garasjeplass det monteres på. Selve kostnaden (elektrikerkostnaden) for å få montert platen (som gjøres av K2 Elektro) dekkes av beboer,

I tilegg til bakplaten må man ha selve ladeboksen. Systemet som er montert i borettslaget er ZapTec. Laderen bestilles og betales hos K2 Elektro. Denne bekostes i sin helhet av beboer, og blir beboers egendom. Laderen kan derfor tas med, eller selges når man flytter fra borettslaget.

Her kan du bestille lader hos K2
https://nettbutikk.k2elektro.no/butikk/el-bil-lader/borettslag-naering/mellomenga-borettslag

Hvor mye koster det å lade
Det er styret som til en hver tid bestemmer prisen på strømmen som forbrukes. Strømprisen følger prisen som borettslaget ellers betaler for sin strøm. Forbruket blir lest av for hver enkelt lader og man betaler for eget forbruk. Andre kostnader knyttet bruk av anlegget er en abonnementskostnaden på 50 kr/mnd. Innkreving av penger for strømforbruk og abonnement gjøres av Charge365, hvor hver enkelt bruker må en brukerprofil med et registert bankkort. Oppretting av brukerprofil gjøres her: https://portal.charge365.no

Hvordan kommer du i gang med ladingen
Styret får beskjed fra K2 Elektro om nye ladere som blir montert, og på hvilken plass. Når dette er ferdig må du som beboer opprette deg en brukerprofil på Charge365 sin nettportal. Husk at du der også skal bestille en RFID brikke til start/stopp av lading på ladeboksen. Når du har en opprettet brukeren gir du styret beskjed om at brukeren er opprettet og hvilket telefonnr som er registert på brukeren, og hvilken plass du har. Da knytter vi den nye Charge365 brukeren din til ladeboksen på din plass, og du kan starte å lade med en gang.

Det blir automatisk avlest strøm av Charge365, som samler opp forbruket og fakturerer ukentig – les penger trekkes fra ditt registrerte bankkort en gang pr uke. Dette overføres videre til borrettslaget en gang pr måned som betaler den faktiske strømregningen som del av en større total strømregning.