Gjesteparkering

Beboere i Mellomenga kan selv utstede en digital parkeringstillatelse til gjesteparkeringen for sine gjester. Legg inn kjøretøyets kjennemerke og velg lengde på besøket etter at den som kommer på besøk har funnet en ledig plass, maks 15 minutter etter parkering. Når gjesten forlater plassen går parkeringstillatelsen ut.

Det er tillatt å stå parkert på gjesteparkeringen i maks 3 døgn, deretter er det 2 døgn karenstid. Det finnes også et valg for de som har korte hyppige besøk, her er valget 6 timer, da uten karenstid i etterkant.

Ved behov for parkeringstillatelse utover 3 døgn, eller andre individuelle behov, kan styret kontaktes for en utvidet parkeringstillatelse.

Registrering av parkering på gjesteparkeringen gjøres via følgende link:
www.gjest.p-service.no

Brukernavn: Mellomenga
Passord: Borettslag


Merk at det er stort forbokstav i både brukernavn og passord.

Registrering av utenlanske bilnummer

Får du besøk fra utlandet hvor bilen som skal parkere ikke har norsk bilnummer, er det bare å registrere bilen på samme måte som om den var norsk. Merk at f eks en dansk bil kan ha samme bokstav og tallkobinasjon som en norsk. Ved registrering vil da systemet spørre deg om biltype og farge stemmer med det nummeret du oppgav. Dette vil selvfølgelig ikke stemme med en utenlansk bil som pga kjennetegnet blir forvekslet med en norsk. Da svarer du JA på dette spørsmålet, og bilen blir registrert.