Sittende styret


Når du sender mail til styret er det fint om du kan markere emnefeltet i mailen med adresse og kort hva saken gjelder, f.eks: “FS95 Søknad om tilbygg”

Husk at styrets medlemmer også er naboer. En vennlig tone verdsettes av dem som bruker av egen fritid for å betjene fellesskapets interresse.

Innmelding av saker

Du kan kontakte styret på e-post styret@mellomenga.no med saker du ønsker styret skal behandle.

Frister og behandlingstid

Melder du inn saken din en uke før neste kommende styremøte skal saken rekke å ble behandlet i styremøte uken etterpå. Vanligvis holder det med et par dager før møte avholdes. Styret har møter ca en gang i måneden. Følge med på kalenderen for å se neste møte og frister for levering av saker til styremøter.

RolleNavnNrHovedansvarMobilemail_icon
StyrelederCathrine Juul10846925322
NestlederMai Randi Havnø97
StyremedlemMartin Mellqvist49
StyremedlemRoger Bjørnstad29
StyremedlemThomas Olaussen117