VARSEL OM GENERALFORSAMLING 2021

Dato og tid for årets generalforsamling er satt til tirsdag 4. mai kl 18:00 på Thon hotell Triaden. Forslag fra andelseiere, som ønsker disse behandlet på generalforsamlingen, må sendes til styret senest 1. mars 2021.

Her finner du selve varslingsbrevet som er sent ut til alle boliger.

NB! Generalforsamlingen kan bli avholdt digitalt, og/eller på et senere tidspunkt om koronasituasjonen tilsier dette. Om generalforsamlingen kan holdes i et møtelokale, vil det uansett bli en begrensning på én deltaker per boenhet.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, har vi følgende oppfordring ved innsending av saker:

  • Det går klart fram at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen
  • Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak, noe som vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.

Under vises utdrag fra vedtekter om Generalforsamlingen
(her finner du vedtektene i sin helhet)

Generalforsamlingen er øverste myndighet i borettslaget

I innkallingen skal de sakene som skal behandles, være bestemt angitt. Skal et forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling, skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt disse skriftlig.

Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling

  • Godkjenning av årsberetning fra styret
  • Godkjenning av årsregnskap
  • Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
  • Fastsetting av godtgjørelse til styret
  • Andre saker som er nevnt i innkallingen

Hver andel gir rett til én stemme på generalforsamlingen. Andelseier som eier mer enn én andel, har likevel bare én stemme. For en andel med flere eiere kan det bare avgis én stemme. Andelseier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier.

Foruten saker som er nevnt i vedtektene, kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.