VARSEL OM HUSLEIEREGULERING FRA 01.03.2022

Styret har behandlet budsjettet for 2022 og langtidsbudsjett for perioden 2022 – 2026.

For 2022 er det varslet en relativt stor økning av kommunale avgifter, blant annet øker vann- og avløpsavgiften med 17 % og feieavgiften med 33 %. For andre større utgiftsposter, eksempelvis forsikring og vaktmestertjenester (gressklipping, snørydding mm.), er det ikke varslet endringer utover ordinær prisstigning.

Borettslaget har en relativt god økonomisk buffer, også hensyntatt framtidige påtenkte større arbeider.  Styret har derfor vedtatt en begrenset økning av husleien med 2,0 % fra 1. mars, tilsvarende antatt prisstigning. Økningen gjelder leien for selve leiligheten og eventuelt tilbygg. Den delen av husleien som gjelder vinduer, bredbånd og garasje/ parkering endres ikke.

Detaljene rundt budsjett og langtidsbudsjett vil bli tatt opp i ordinær generalforsamling for 2022 i mai. Her vil også mulige endringer i leie fra september tas opp.

Hilsen Styret

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.