Boder


Om bodene
Alle leilighetene i Mellomenga borettslag er bygget med en tilhørende frittstående sportsbod, hvorav mange har bygget til denne med en ekstra bod. Har du ønske om å utvide din bod må du søke styret om godkjenning.

Utebodene er (dersom den ikke er oppgradert av andelseier) av en meget enkel konstruksjon som består av fire veggelementer og et takelement.

Grunnforholdene i vårt borettslag er ikke helt gunstige, og en kan oppleve at boden vandrer litt pga. tele om vinteren, noe som i hovedsak skyldes manglende fundamentering. En kan også oppleve fuktighet i bodene, særlig i forbindelse med snøsmelting. Noen beboere har hevet fundamenteringen for ikke å få overvann inn i boden.

Ansvar
Den opprinnelige sportsboden er pålagt gjennom teknisk forskrift, men er den enkelte andelseiers ansvar. Det betyr at boden ikke kan rives uten å gjenoppbygges tilsvarende. Alt vedlikehold av bodene må bekostes og gjennomføres av andelseier.