Byggeskikker i borettslaget

Borettslaget har et sett med regler for byggeskikk som bestemmes og forvaltes av styret. Det er viktig med regler for byggeskikk slik at helhetsuttrykket beholdes i borettslaget. Vi bor tett på hverandre, og det er borettslaget som eier boligmassen og tomtene. Som beboer kan man derfor ikke gjør helt som vil. På denne siden finner du de viktigste punktene rundt gjeldene byggeskikk for Mellomenga Borettslag.

Installasjon av varmepumpe

Det må søkes, med nabovarsel, om tillatelse til å montere varmepumpe i boligene. Monterte varmepumper skal kles inn i kasser og males med husets farge. Varmepumpa skal plasseres så lavt på veggen som mulig.

Levegger

Levegger mellom boliger, både foran og bak huset skal alltid ha liggende breie planker (12,5cm – 15cm), og legges annenhver gang med ca. én plankebreddes mellomrom på den ene og andre siden av veggen, slik at leveggen ikke blir en helt tett vegg. Veggen skal ha liggende toppbord og stående endebord. I utgangspunktet skal lengden på leveggen på baksiden følge lengden på støttemuren mellom boligene. Det er mulig å søke om forlengelse av levegger dersom dette er i samråd med påvirkede naboer. Forlengede levegger kan være aktuelt i de tilfellene hvor plattinger er utvidet ut i hagen. Høyden på den forlengede delen skal være lavere enn opprinnelig høyde. Endring på levegger er søknadspliktig med nabovarsel. Fargen på leveggen skal følge husets farge. Levegger skal forankres slik at de ikke siger eller blir skjeve.

Plattinger (herunder steinlegging/heller/grus/annet fast dekke)

Bygge ny eller utvide plattingen foran eller bak huset er søknadspliktig. Søknaden må inneholde målsatte tegninger og nabovarsel.

Platting ved inngangspartiet

Mange i borettslaget har valgt å legge platting foran huset. Hovedregelen for disse er at de kan ikke trekkes lengre fram enn til boden. Borettslaget ønsker at det beholdes grøntområder både foran og bak huset. Plattinger som dekker hele inngangspartiet er i strid med borettslagets byggeskikk.

Platting på baksiden

Platting på baksiden av huset skal i utgangspunktet ikke trekkes lengre ut enn støttemuren til nabo. Det er mulig søke om utvidelse av platting. Slike søknader blir individuelt behandlet fra gang til gang, og det er helhetsinntrykket av tenkt ferdig resultat som avgjør om søknaden blir innvilget. Borettslaget ønsker at det beholdes grøntområder og beplanting på baksiden av husene.

 • Plattingen skal være i ett plan
 • Plattingen må ikke forankres i bygningskroppen
 • I tillegg til å dekke innhukket (for de som har dette), skal plattingen ikke gå lenger ut enn
  fire meter fra yttervegg

Bod/Vedbod/Drivhus/Redskapsbod o.l.

Utvidelse av opprinnelig bod, eller oppsett av andre typer boder o.l., er
søknadspliktig med målsatte tegninger og nabovarsel. Her er borettslaget veldig restriktivt ang
utvidelse av «bygningsmasse» i hagene, foran eller bak huset. Det er helhetsinntrykket og
størrelsen på bygget/tilbygget som avgjør om søknaden innvilges. Større faste utvidelser
godkjennes svært sjeldent.
Endringer som godkjennes (ikke søknadspliktige), bod:

 • Innvendig isolering
 • Bytte av dør (hvit eller i samme farge som bod og leilighet)
 • Døra kan ha et lite vindu

Endringer som ikke godkjennes, bod:

 • Bruksendring til annen bruk enn bod/sportsbod
 • Innsetting av vinduer
 • Innsetting av pipe

Endringer/oppsetting som godkjennes (søknadspliktig m. nabovarsel), drivhus/dukkestue/
redskapsbod o.l.:

 • Inntil 6 m2 uten grunnmur, støpt såle e.l.
 • Maksimal høyde 2,2 m

Endringer/oppsetting som ikke godkjennes, drivhus/dukkestue/redskapsbod o.l.:

 • Med grunnmur, støpt såle e.l. forankring
 • Høyde over 2,5 m

Endringer/oppsetting som godkjennes, pergola (ikke søknadspliktig):

 • «Teltvariant» uten fast forankring

Endringer/oppsetting som ikke godkjennes, pergola:

 • Tre- eller plastkonstruksjoner e.l.
 • Med grunnmur, støpt såle e.l. forankring

Gjerder

Mange boliger har gjennom årenes løp satt opp gjerder av forskjellig art. Borettslaget har derfor innført en byggeskikk også for gjerder. Nye gjerder som settes opp/byttes ut skal være hvite stående stakittgjerder. Det bør etterstrebes et helhetlig uttrykk langs rekka. Normal standard er:

 • Høyde 80 cm, fortrinnsvis m. buet topp
 • Bredde 10 cm
 • Merk at gjerder som settes opp skal stå ca 30 cm innenfor gangveiene – ikke helt ut til kanten av hagen. Dette pga. framkommelighet ved snøbrøyting og større utrykningskjøretøyer.

Rekkverk på altaner

Opp på altaner skal rekkverket alltid være liggende planker, samme type som brukt på levegger. Plankene skal ikke legges tett slik at rekkverket blir en vegg. Det skal være åpning mellom annenhver planke i rekkverket. Rekkverket på altaner skal males i huset farger.

Rekkverk på plattinger

Det er enheter som velger å lage rekkverk på plattingen foran eller bak huset. Rekkverk knyttet til plattinger skal alltid være stående, slik som gjerdene skal være. Det er altså forskjell på om rekkverket er til altan eller til platting. Det stående rekkverket skal være utført med breie planker og ikke av typen med tynne spiler. Rekkverket males hvitt eller i husets farger.

Inngangsdører

Fargen på ytterdørene i borettslaget skal være hvite.

Fargekoder

Fargen på ytterdører skal være hvite. Fargen på boden skal ha samme farge som huset. Levegger og gjerde på altan skal ha samme farge som huset. Gjerde foran eller bak huset skal være hvitt. Gjerde knyttet platting foran eller bak huset kan ha samme farge som husfargen. Karmer og lister rundt vinduer og dører skal være hvite. Se eget menypunkt om gjeldene fargekoder for borettslaget.

Hekker og busker

Mange har hekker og busker i sine inngangspartier. Det er da viktig å holde høyden på disse nede, slik at lyset fra utelampen på boden ikke blir hindret til å lyse ut på gangveien. Dette er i mange tilfeller den eneste lyskilden vi har til belysning av gangveiene. Høyden på hekker og busker bør derfor ikke overstige 160-170 cm. I tillegg må hekker og busker vedlikeholdes slik at de ikke blir til hinder for snøbrøyting og
passasje av kjøretøy. Styret sjekker årlig høyden og omfang av på hekker og busker, og pålegger beskjæring der man ser at det er et problem.

Utebelysning

Hver bolig har ansvar for at det er montert en utelampe som virker og lyser ut på gangveien utenfor boden. Plassering og type lampe er derfor viktig å tenke på om man bytter ut den opprinnelige lampen som sitter på boden. Lamper som lyser bare opp/ned er ikke hensiktsmessig med tanke på belysning av gangveiene. Vi oppfordrer derfor beboere om å velge lamper som også sprer lys utover når man bytter utebelysning.