Byggeskikker i borettslaget

Borettslaget har et sett med regler for byggeskikk som bestemmes og forvaltes av styret. Det er viktig med regler for byggeskikk slik at helhetsuttrykket beholdes i borettslaget. Vi bor tett på hverandre, og det er borettslaget som eier boligmassen og tomtene. Som beboer kan man derfor ikke gjør helt som vil. På denne siden finner du de viktigste punktene rundt gjeldene byggeskikk for Mellomenga Borettslag.

Installasjon av varmepumpe
Det må søkes om tillatelse til å montere varmepumpe i boligene. Monterte varmepumper skal kles inn i kasser og males med husets farge,

Levegger
Levegger mellom boliger, både foran og bak huset skal alltid ha ligende breie planker, og legges annhver gang på den ene og andre siden av veggen, slik at leveggen ikke bli en helt tett vegg. I utgangspunktet skal lengden på leveggen på baksiden følge lengden på støttemuren mellom boligene. Det er mulig å søke om forlengelse av levegger dersom dette er i samråd med påvirede naboer. Forlengede levegger kan være aktuelt i de tilfellene hvor plattinger er utvidet ut i hagen. Høyden på den forlengede delen må i de fleste tilfellene være betraktelig lavere en opprinnelig høyde. Endring på levegger er søknadspliktig med nabovarsel. Fargen på leveggen skal følge husets farge.

Platting ved inngangsparti
Mange i borettslaget har valgt å legge treplatting foran huset. Hovedregelen for disse plattingene er at de kan ikke trekkes lengere fram enn til boden. Borettslaget ønsker at det beholdes grøntområder både foran og bak huset. Treplattinger som dekker hele inngangspartiet er i strid med borettslagets byggeskikk. Bygge ny eller utvide plattingen foran eller bak huset er søknadspliktig.

Platting på baksiden
Treplatting på baksiden av huset skal i utgangspunktet ikke trekkes lengre ut enn støttemuren til nabo. Det er mulig søke om utvidelse av platting da med nabovarsel. Slike søknader blir individuelt behandlet fra gang til gang, og det er helhetsinntrykket av tenkt ferdig resultat som avgjør om søknaden blir innvilget. Borettslaget ønsker at det beholdes grøntområder og beplanting på baksiden av husene. Store massige plattinger blir ikke automatisk godkjent.

Bod/Vedbod/Drivhus
Utvidelse av opprinnelig bod, eller oppsett av ny mindre vedbod er søknadspliktig med nabovarsel. Her er borettslaget veldig restrektive ang utvidelse av “byggningsmasse” i hagene, foran eller bak huset. Det er helhetsinntrykket og størrelsen på bygget/tilbygget som avgjør om søknaden innvilges. Større faste utvidelser godkjennes svært skjeldent.

Gjerder
Mange boligher har gjennom årenes løp satt opp gjerder av forskjellig art. Borettslaget har derfor innført en byggeskikk også for gjerder. Ny gjerder som settes opp/byttes ut skal være hvite stående stakittgjerder. Det har tidligere vært praktisert at gjerder har vært malt i husets farge, men dette har vist seg være svært upraktisk når det byttes husfarger. Merk at gjerder som settes opp skal stå ca 30 cm innenfor gangveiene – ikke helt ut til kanten av hagen. Dette pga framkommelighet ved snøbrøyting og større uttrykningskjøretøyer. Ved oppsett av nytt gjerde eller utbytte av gammel, oppfordrer vi beboere om å søke/opplyse styret om dette. Det kan være at gammel står feil plassert og må korrigeres når nytt settes opp.

Rekkverk på altaner
Opp på altaner skal rekkverket alltid være liggende planker, samme type som brukt på levegger. Plankene skal ikke legges tett slik at rekkverket blir en vegg. Det skal være åpning mellom annenhver planke i rekkverket. Rekkverket på altaner skal males i huset farger.

Rekkverk på plattinger
Det er enheter som velger å lage rekkverk på plattingen foran eller bak huset. Rekkverk knyttet til plattinger skal alltid være stående, slik som gjerdene skal være. Det er altså forskjell på om rekkverket er til altan eller til platting. Det stående rekkverket skal være utført med breie planker og ikke av typen med tynne spiler.

Inngangsdører
Fargen på ytterdørene i borettslaget skal være hvite.

Fargekoder
Fargen på ytterdører skal være hvite. Fargen på boden skal ha samme farge som huset. Levegger og gjerde på altin skal ha samme farge som huset. Gjerde foran eller bak huset skal være hvitt. Gjerde knyttet platting foran eller bak huset kan ha samme farge som husfargen. Karmer og lister rundt vinduer og dører skal være hvite. Se eget menypunkt om gjeldene fargekoder for borettslaget.

Hekker og busker
Mange har hekker og busker i sine inngangspartier. Det er da viktig å holde høyden på disse nede, slik at lyset fra utelampen på boden ikke blir hindret til å lyse ut på gangveien. Dette er i mange tilfeller den eneste lyskilden vi har til belysning av gangveiene. Høyden på hekker og busker bør derfor ikke overstige 160-170 cm. Styret sjekker årlig høyden på hekker og pålegger beskjæring der man ser at det er et problem.

Utebelysning
Hver bolig har ansvar for at det er montert en utelampe som virker og lyser ut på gangveien utenfor boden. Plassering og type lampe er derfor viktig å tenke på om man bytter ut den opprinnelige lampen som sitter på boden. Lamper som lyser bare opp/ned er ikke ensiktsmessig med tanke på belysning av gangveiene. Vi oppfordrer derfor beboere om å velge lamper som også sprer lys utover når man bytter utebelysning.