Innvendig

Innvendig vedlikehold er den enkelte andelseiers ansvar.

Endre planløsning?

Dersom andelseier ønsker å endre på sin planløsning, kan dette gjøres uten søknad til styret eller kommunen under visse forutsetninger (listet opp nedenfor). Byggeteknisk forskrift (TEK) har bestemmelser som omhandler planløsning, det er andelseier som har ansvaret for at disse kravene blir ivaretatt.

Følgende endringer må søkes borettslagets styre og kommunen:

  • Inngrep i bærende konstruksjon (bærevegg)
  • Innredning av bod til rom for varig opphold (bruksendring)