Skadedyr


Generelt om ansvar

I utgangspunktet er skadedyr knytter til boligens indre, og er derfor beboernes eget vedlikeholdsansvar. Dette er nedfelt i borettslagets vedtekter og er i tråd med OBOS sin tolkning rundt ansvar knyttet til skadedyr i borettslag. 

Om skjeggkre

Informasjon rundt ansvar for bekjempelse av skjeggkre i borettslag er hentet fra OBOS sine egne nettsider.

Fakta
Skjeggkre er ikke skadelig for mennesker eller dyr, og de gjør heller ikke skade på bygninger. Blir populasjonen stor kan de gjøre skade på bøker og andre papirgjenstander.

Ansvar
For borettslag som får konstatert skjeggkre i boliger reises spørsmålet om hvem som er ansvarlig for å sanere skjeggkreene. I utgangspunktet er dette et fenomen som knyttes til boligens indre og som sådan er det en del av beboers vedlikeholdsplikt. Det er ikke åpenbart at skjeggkre er skadedyr etter skadedyrforskriften, noe som ville gitt borettslaget større ansvar som eier av bygningsmassen. Det skal mye til før en beboer kan sies å ha rettslig krav på at borettslaget skal sanere beboeres boenhet.

Bekjempelse
Skjeggkre sprer seg raskt mellom boliger, og det er liten vits i å sanere enkelte boliger dersom skjeggkreene like etter flytter inn igjen fra naboen. For at bekjemping av skjeggkre skal være effektiv i hus med flere boenheter, må det settes inn koordinerte tiltak i hver enhet. Det anbefales at man i samråd med et profesjonelt skadedyrfirma legger en plan og iverksetter koordinerte tiltak for å få bukt med problemet.

Folkehelseinstituttet mener at metodene nå er så gode at det er realistisk at man kan bli kvitt skjeggkre.