Tak

Borettslagets tak og takrenner ble fornyet sommeren 1995, det ble også skiftet ut enkelte takplater i forbindelse med rehabiliteringsprosjektet 2011/2012.

Ansvar

Andelseier har i ansvar å varsle styret om lekkasjer fra tak, slik at dette kan utbedres så fort som mulig. Lekkasje fra tak kan over tid forårsake råteskader, noe som igjen kan påføre borettslaget store og unødvendige kostnader.

Det er styret som har ansvar for å iverksette tiltak (gjelder bolig og ikke boder)

Snømåking av tak

Det skal ikke være nødvendig å måke snø fra rekkehustakene. Trinn på taket kan medføre unødvendige skader på takplatene, som igjen vil kunne føre til lekkasje.

Dersom det allikevel skulle være nødvendig å gå opp på takene, skal det utøves aktsomhet for å unngå materielle skader. For å unngå personskade skal det alltid benyttes sikringutstyr.