Terrasser

Om terrasser og plattinger

De fleste leilighetene er bygget med en veranda i 2. etasje, mens terrasser og plattinger i 1. etasje er bygget ut av den enkelte beboer.

Ansvar

Terrasser og plattinger er den enkelte beboers ansvar å vedlikeholde og utbedre dersom behov.