Elektrisk

Om det elektriske anlegget

Alle boenhetene i Mellomenga borettslag er utstyrt med et eget sikringsskap. Når feltet ble bygget på slutten av 70-tallet benyttet man skru-sikringer, dette bruker en ikke lenger i dag, men finnes sikkert fremdeles i mange av boenhetene våre. I 2009? ble det i borettslagets regi lagt til rette for utskifting av sikringsskapene, til den litt mer moderne varianten, samtidig som det kunne legges opp til flere kurser. Det var opp til den enkelte andelseier om de ville benytte seg av tilbudet, kostnadene måtte den enkelte beboer dekke selv.

Mange har også oppgradert sine sikringsskap i egen regi.

Ringmurskabler

Rundt huset, i grunnmuren, ligger opprinnelig en varmekabel. Denne har som oppgave å hindre at det blir golvkaldt langs ytterveggene og kan slås av og på ved en bryter i sikringsskapet. Opplyst av elektriker ved bygging av boligene kan man trygt la være å bruke denne, da huset ikke vil ta noen skade. Les opprinnelig informasjon fra installasjonsfirmaet Berg & Sandboe her: Elanlegg 1977

Varmekablene er gamle, og mange er defekte. Da det er dokumentert at kablene kun er ment for komfort, har styret besluttet at disse ikke utbedres av borettslaget.

Ansvar

Det elektriske anlegget er den enkelte andelseiers ansvar, dette inkluderer også sikringsskapet. Andelseier har ansvar for at det elektriske anlegget til enhver tid er i forsvarlig stand.