Vinduer


Om vinduene

Det ble i 2012 gjennomført et felles prosjekt i borettslagets regi med utskifitng av vinduer.

Beboere ble gitt tre alternativer:

  • Vinduer (glass pluss karm) som var skiftet ut tidligere i egen regi, måtte ikke skiftes.
  • Vinduer kunne skiftes i borettslagets felles prosjekt, hvorav konstnadene kunne betales i en engangs-sum, eller over husleia.
  • Vinduer kunne skiftes ut i egen regi, innen utgangen av 2012

Garanti

De vinduer som ble skiftet ut gjennom borettslagets felles prosjekt, ble utført av Vinduentreprenøren AS (type NorDan AS). Disse har følgende garanti:

  • 5 år

Ansvar

Andelseier:

  • Vedlikehold (slitasjedeler må skiftes, nødvendig maling/beising av karmer)
  • Ved feil på eldre vinduer (skiftet før 2002) må andelseier selv bekoste innsetting av nye vinduer.

Styret:

  • Utskifting av punkterte ruter (gjelder der garantien er utgått, og på vinduer satt inn etter 2002)

Vedlikeholds-dokumentasjon:

  • Her finner du FDV-dokumentasjonen på vinduene skiftet i borettslagets regi: FDV
  • Info om kondens på vinduer kan du lese om her: OM KONDENS

Hva må jeg tenke på når jeg skal skifte vindu?

Det nye vinduet skal ha samme størrelse og profil som det eksisterende vinduet, og skal monteres på samme måte som de eksisterende. Dersom du ønsker en annen størrelse og/eller profil skal dette søkes til styret, og kan i tillegg utløse søknad til kommunen jf. plan- og bygningsloven. Skal du skifte vinduer og er usikker på hva dette betyr, ta kontakt med styret.